ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การประกาศส่วนบุคคล (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: น้ำพระทัยดีเลิศของพระเจ้า
นักประพันธ์: ไว้ซ จี. คริสเตียน
ผู้พิมพ์: คณะ โอเอ็มเอฟมิชชั่น
เรื่องย่อ: หนังสือนี้จะบอกคริสเตียนว่า เขาจะเรียนรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขาได้อย่างไร และจะบอกด้วยว่า เขาควรทำอย่างไรเมื่อพระเจ้าทรงขอให้เขาทำ หนทางเดียวที่เราจะถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าได้คือ เชื่อฟังพระองค์อย่างจริงใจตลอดชีวิตของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: การประกาศส่วนบุคคล
จำนวนหน้า: 94 ขนาดไฟล์: ID: #390
Share