ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	แผ่นใส (663)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	(331)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ไม่ทราบ (330)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยกมือของท่าน
ผู้พิมพ์: วายเอฟซี
เรื่องย่อ: เพลงนี้เป็นหมวดเพลงนมัสการ ใช้ในการนมัสการ สรรเสริญ ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า
หัวเรื่อง: เพลงนมัสการ ประเภท: แผ่นใส
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #1562
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: องค์พระเจ้าองค์บริสุทธิ์
ผู้พิมพ์: วายเอฟซี
เรื่องย่อ: เพลงนี้เป็นหมวดเพลงนมัสการ ใช้ในการนมัสการ สรรเสริญ ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า
หัวเรื่อง: เพลงนมัสการ ประเภท: แผ่นใส
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #1532
Share