ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เพาเวอร์พอยท์ (6)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	SEAN (2)
ดูเอกสาร PowerPoint	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรและสังคม
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: มองความยากจนและความทุกข์เวทนาที่สุดในส่วนต่างๆของโลกนั้น เกิดขึ้นในดินแดนที่ยังไม่รู้จักพระกิตติคุณของพระเจ้าหรือในดินแดนที่คริสตจักรยังไม่ได้ทำตามพระบัญชา ที่ว่า จงรักเพื่อนบ้าน เมื่อเราปฏิบัติตาม ความรัก ความดี ความมีใจกว้างขวาง ก็จะเกิดขึ้นแทนความหลอกลวง ความเห็นแก่ตัว การละเลยกันและกัน
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: เพาเวอร์พอยท์
จำนวนหน้า: ขนาดไฟล์: ID: #3930
Share

ดูเอกสาร PowerPoint	ชื่อเรื่อง: วิธีการประกาศอย่างเกิดผล
พระคัมภีร์: มาระโก 4
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือชุดนี้ได้สอนวิธีการประกาศอย่างไรให้เกิดผลต่อคริสตเตียนและผู้รับเชื่อใหม่
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: เพาเวอร์พอยท์
จำนวนหน้า: ขนาดไฟล์: ID: #3929
Share