ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	หนังสือ (206)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชลิ้งค์ บาซิเลีย (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ควรอธิษฐานอย่างไร
นักประพันธ์: ชลิ้งค์ บาซิเลีย
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระองค์ทรงให้ความลำบากเกิดขึ้นแก่เรา เพื่อจะฝึกฝนและตีสอนเรา พระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของเราในบางด้านหรือทั่วไป เราควรถ่อมตัวลง ยอมรับการตีสอนของพระเจ้า โดยผ่านทางการอธิษฐานและเราควรรู้วิธีการอธิษฐานว่าควรอธิษฐานอย่างไรด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 28 ขนาดไฟล์: ID: #221
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รักแรก
นักประพันธ์: ชลิ้งค์ บาซิเลีย
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนให้ตระหนักถึง “ความรักแท้” ที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็น “รักแรกพบ” เป็นรักอมตะ และเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องและหวานชื่น จนกระทั่งถึงการกลับเข้าสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูคริสต์ และเตรียมใจรอการเสด็จกลับมาของพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 77 ขนาดไฟล์: ID: #270
Share