ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	หนังสือ (206)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ดัค แฮมเม็ทต์ (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรา
นักประพันธ์: ดัค แฮมเม็ทต์
ผู้พิมพ์: Resources For Missions
เรื่องย่อ: เรื่องบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรา เป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติของคริสตจักรซึ่งจะกล่าวเกี่ยวกับมรดกในเรื่องหลักความเชื่อของแบ๊พติสต์ที่ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในเรื่องเกี่ยวกับประวัติของคริสตจักรแบ๊พติสต์ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรด้วย เมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้ทราบเกี่ยวกับความเป็นมาประวัติศาสตร์ของคริสตจักรแบ๊พติสต์มากยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 24 ขนาดไฟล์: ID: #6849
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สิทธิอำนาจของพระเจ้าในการให้บัพติศมา
นักประพันธ์: ดัค แฮมเม็ทต์
ผู้พิมพ์: Resources For Missions
เรื่องย่อ: หนังสือเรื่องสิทธิอำนาจของพระเจ้าในการให้บัพติศมา จะช่วยให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการรับบัพติศมา ซึ่งผู้ที่จะรับบัพติศมาต้องมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ต้องสมัครใจในการรับเชื่อ ซึ่งขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ในการรับบัพติศมาได้มีการอ้างอิงจากในพระคัมภีร์เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จะได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นในเรื่องบัพติศมา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 44 ขนาดไฟล์: ID: #6847
Share