ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	หนังสือ (206)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	Graham, Billy (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บิลลี่ เกรแฮมพบเยาวชน(คุยกับเยาวชน)
นักประพันธ์: Graham, Billy
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ในหนังสือเล่มนี้ เราได้ขออนุญาตจากบิลลี่ เกรแฮม เพื่อพิมพ์บทความบางเรื่องของท่านซึ่งคัดจากนิตยสาร “เยาวชนเพื่อพระคริสต์” และคำเทศนาของท่านอีกสามเรื่อง คือ “เมื่อพระคริสต์ทรงเป็นวัยรุ่น” “หนุ่มเสเพลของพระเจ้า” และ “ให้เรามาฆ่ายักษ์ใหญ่กันเถิด” ซึ่งท่านได้เทศนาในการประชุมใหญ่ ที่ซานฟรานซิสโก เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๘
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 35 ขนาดไฟล์: ID: #31
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ศัตรูของคริสเตียน
นักประพันธ์: Graham, Billy
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือศัตรูของคริสเตียนได้กล่าวถึงสิ่งที่จะสามารถล่อลวงมนุษย์ให้หลงไปจากทางของพระเจ้านั่นคือ พญามาร โลกนี้ และเนื้อหนัง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลงผิดแต่เรามีพระเจ้าที่จะคอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอหากเรายอมจำนนต่อพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 14 ขนาดไฟล์: ID: #214
Share