ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	หนังสือ (206)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	R.A., Torrey (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์สอนว่าอย่างไร เล่ม 01
นักประพันธ์: R.A., Torrey
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระคริสตธรรมคัมภีร์เปรียบเสมือนเรือ ที่แล่นฝ่าคลื่นลมข้ามทะเลแห่งศตวรรษเหล่านี้ แต่กลางลำเรือนั้นมีผู้ยืนอยู่ตลอดเวลา ชี้แนวทางไปสู่เหมืองแร่แห่งคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ผู้ที่สนใจรับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณจะสามารถค้นพบได้โดยง่ายและสะดวกสบาย
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 232 ขนาดไฟล์: ID: #282
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์สอนว่าอย่างไร เล่ม 02
นักประพันธ์: R.A., Torrey
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้บอกเราเกี่ยวกับพระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า ความจริงเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ ความแตกต่าง ระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์พระบุตร
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 115 ขนาดไฟล์: ID: #283
Share