ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	หนังสือ (206)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	Simpson, A.B. (7)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ของประทานประเสริฐที่สุด
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 12
นักประพันธ์: Simpson, A.B.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คำสอนเรื่องการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำเราให้มาพบพระคริสต์เพื่อเราจะได้รับความรอดพ้นบาปและเพื่อเราจะได้รับความรอดพ้นบาปและเพื่อการเข้าสนิทกับพระเจ้าโดยการอุทิศตัวและเพื่อรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #91
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข่าวประเสริฐแห่งการบำบัดโรค
นักประพันธ์: Simpson, A.B.
ผู้พิมพ์: คณะ ซีเอ็มเอมิชชั่น
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้นำความหวังและทำให้คนเจ็บป่วยเป็นจำนวนพัน ๆ ได้หายโรค โดยฤทธิ์อำนาจของพระจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 72 ขนาดไฟล์: ID: #98
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตครบบริบูรณ์
นักประพันธ์: Simpson, A.B.
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: เป็นการไม่ยากที่จะบอกว่า ชีวิตทำอะไรได้บ้าง เพราะชีวิตได้สำแดงปฏิกิริยาออกได้หลายอย่าง แต่ถ้าจะถามว่าชีวิตคืออะไรนั้น ยังไม่มีคำตอบที่แจ่มแจ้งและจุใจเลยสักคำตอบเดียว พระองค์ตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้ชีวิตนั้นครบบริบูรณ์”
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 74 ขนาดไฟล์: ID: #169
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตอย่างคนกับชีวิตอย่างพระคริสต์
นักประพันธ์: Simpson, A.B.
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว และไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่ แต่พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้า ข้อความข้างต้นนี้แสดงความแตกต่างอันสำคัญระหว่างคำสอนของชาวโลก และคำสอนของพระเยซูเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #241
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระองค์เอง
นักประพันธ์: Simpson, A.B.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ พูดกับท่านถึงเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูโดยเฉพาะเท่านั้น “ฉันได้รับการชำระให้บริสุทธิ์” แต่ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ได้สอนเราว่า ในเรื่องนี้ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่การหายโรค ไม่ใช่การชำระให้บริสุทธิ์ ไม่ใช่สิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ แต่ว่าที่ดียิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือ พระเยซูคริสต์พระองค์เอง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #120
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักสี่
นักประพันธ์: Simpson, A.B.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ท่านผู้อ่านจะได้ตักตวงผลประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณจากหนังสือหลักสี่นี้ ซึ่งคริสเตียนหลายคนเข้าใจเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ไม่ค่อยจะถูกต้องนัก บางคนก็เน้นหนักไปด้านหนึ่งด้านใดของพระองค์มากเกินไป จนทำให้ภาพของพระกิตติคุณ “บิดเบี้ยว” ไม่น่าทัศนา แต่ ดร. เอ.บี. ซิมพ์สัน จะนำท่านให้เข้าใจพระลักษณะที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #5214
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาชญากรรมของคริสเตียน
นักประพันธ์: Simpson, A.B.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: อาชญากรรมคริสเตียนเล่มนี้ จะช่วยให้เราทั้งหลายได้สำนึกว่า อาชญากรรมที่อุกฉกรรจ์ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาตินั้น ไม่ใช่อะไรอื่นที่ไหน หากแต่เป็นความบกพร่องของคริสเตียน ที่เลินเล่อ หรือเฉยเมย ต่อการนำจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก ให้หันมาพึ่งพิงในพระเจ้านั่นเอง
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 43 ขนาดไฟล์: ID: #194
Share