ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	หนังสือ (206)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	Smith, Oswald J. (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทางเดียวเท่านั้น
นักประพันธ์: Smith, Oswald J.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวความรอดที่มาจากพระเยซูคริสต์ มีแต่ผู้เดียวเท่านั้น ที่สามารถช่วยเราให้พ้นจากความผิดบาปและพระราชทานชีวิตนั้นแก่พวกเราได้ ผู้นั้นคือพระเยซูคริสต์ พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น...ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาเว้นไว้มาทางเรา
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 18 ขนาดไฟล์: ID: #209
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บั้นปลายของชีวิต
นักประพันธ์: Smith, Oswald J.
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: ปัญหาบั้นปลายของชีวิตเป็นเรื่องราวชีวิตที่เป็นพยานในเรื่องการให้อภัยโทษบาปของพระเจ้าผ่านทางพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์เพื่อให้คนที่หลงผิด หลงไปจากทางของพระองค์ได้กลับมาเดินในทางที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 17 ขนาดไฟล์: ID: #188
Share