ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	หนังสือ (206)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	Taylor, Kenneth W. (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แผนการของพระเจ้า เล่ม 1
นักประพันธ์: Taylor, Kenneth W.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า เป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้น กล่าวคือเรายิ่งเติบโตขึ้นในชีวิตคริสเตียนมากเท่าใด เรายิ่งจะได้เรียนรู้ หรือรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 32 ขนาดไฟล์: ID: #96
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แผนการของพระเจ้า เล่ม 2
นักประพันธ์: Taylor, Kenneth W.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าโดยแต่ละบทก็จะมีข้อพระคัมภีร์สำหรับในการอ่านและการตั้งคำถามมีคำอธิษฐานรวมทั้งมีเพลงนมัสการในแต่ละบทด้วยเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนตัวเองในการรับใช้พระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #95
Share