ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	หนังสือ (206)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	Trobisch, Walter (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดิฉันรักชายหนุ่มคนหนึ่ง(เดิมชื่อรักเอย)
นักประพันธ์: Trobisch, Walter
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องจริงและสืบเนื่องมาจากเล่มแรก ที่พิมพ์แล้วชื่อ “ผมรักหญิงคนหนึ่ง”เมื่อได้พิมพ์หนังสือเล่มแรกนี้แล้ว มีหลายคนได้เขียนจดหมายบอกถึงปัญหายุ่งยากซึ่งเขามีอยู่คล้าย ๆ กับเรื่องนี้ คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความรักระหว่างหญิงกับชาย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 73 ขนาดไฟล์: ID: #149
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บ่วงสมรส
นักประพันธ์: Trobisch, Walter
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ปัญหาเพศสัมพันธ์และชีวิตสมรส เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ ทุกภูมิภาคของโลกเป็นปัญหาที่สร้างความหนักใจแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และกุลบุตรกุลธิดา เป็นอย่างยิ่ง ทางกองคริสเตียนบรรณศาสตร์ตระหนักถึงปัญหานี้อยู่เสมอและได้ผลิตหนังสือเกี่ยวกับเพศ สัมพันธ์และชีวิตสมรสมาแล้วหลายเล่ม เพื่อชี้แนวทางในการติดต่อสัมพันธ์กับเพศตรงกันข้ามและดำเนินชีวิตสมรสที่ถูกต้อง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 116 ขนาดไฟล์: ID: #150
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผมรักผู้หญิงคนหนึ่ง
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 10; ฟีลิปปี 1; ฮีบรู 13; 1 เธสะโลนิกา 4
นักประพันธ์: Trobisch, Walter
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นกุญแจไขความสว่างให้แก่หนุ่มสาว และเยาวชนมิให้หลงผิด และเป็นพลังที่จะผลักดันผู้ที่หลงผิดให้ได้พบความจริงที่ถูกต้อง พระวจนะของพระเจ้าสอนว่า อวัยวะทุกส่วนแห่งร่างกายของมนุษย์เป็นพระวิหารของพระเจ้า ถ้าหากว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าแล้ว เราก็ควรจะถือว่าอวัยวะเพศ เป็นส่วนหนึ่งแห่งวิหารของพระเจ้าด้วยฉะนั้นเราควรจะเคารพ และระมัดระวังรักษาอวัยวะทุกส่วนของร่างกายของเราให้สะอาดและบริสุทธิ์ เพราะการที่พระเจ้าทรงเนรมิตขึ้น ก็ประสงค์ให้เกิดคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและแก่ตัวเราเอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #148
Share