ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คำเทศนา (74)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	กฤษณา นที (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เราจะตอบสนองพระคุณพระเจ้าอย่างไร
พระคัมภีร์: โรม 12
นักประพันธ์: กฤษณา นที
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เราจะเห็นว่าสภาพของโลกทุกวันนี้ ความสนใจในเรื่องของพระเจ้ามีน้อยมาก มนุษย์สนใจแต่ธุรกิจการหาเงิน ความอยู่รอด การหาชื่อเสียง เกียรติยศ และความรู้ สิ่งเหล่านี้ กินเวลามนุษย์ไปหมดจนไม่มีเวลาสำหรับพระเจ้า เราจะตอบสนองพระคุณของพระเจ้าหรือไม่อย่างไร? ขึ้นอยู่กับว่าเราระลึกถึงพระคุณ พระพรที่มีในชีวิตของเรา ขอให้ปีนี้เป็นปีใหม่, วันใหม่ ที่เราทั้งหลายพร้อมที่จะตอบสนองพระคุณของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3515
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:แบบอย่างของชีวิต
พระคัมภีร์: 1 เธสะโลนิกา 1
นักประพันธ์: กฤษณา นที
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: แบบอย่างของชีวิตคริสเตียนควรมีแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและสำแดงให้ผู้อื่นเห็นได้ ไม่ว่าการกินการดื่ม การกระทำ ทุกสิ่งเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3562
Share