ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คำเทศนา (74)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ธีระ เจนพิริยประยูร (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:กระบวนการแห่งการเติบโตฝ่ายวิญญาณ
พระคัมภีร์: 2 เปโตร 1
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: กระบวนการแห่งการเติบโตฝ่ายวิญญาณ หนึ่ง. เริ่มต้นด้วยความเชื่อ สอง. เสริมสร้างต่อไปด้วยความเพียร สาม. สิ้นสุดด้วยพระพร
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3466
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความสำคัญของการสร้างคริสตจักร
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: โครงร่างคำเทศนา:ความสำคัญของการสร้างคริสตจักร โครงร่าง หนึ่ง. เพราะคริสตจักรมีความสำคัญต่อพระเยซูคริสต์ (18) สอง.เพราะคริสตจักรมีความสำคัญต่อมาร (18) สาม. เพราะคริสตจักรมีความสำคัญต่อโลก (19)
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3512
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ลูกแห่งการหนุนน้ำใจ
พระคัมภีร์: กิจการ 4
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: คริสตจักรของพระเจ้าต้องการผู้รับใช้ทุกประเภท แต่ในปัจจุบันผู้รับใช้ที่คริสตจักรต้องการมากที่สุดประเภทหนึ่งคือ ผู้รับใช้แบบบารนาบัสซึ่งได้รับขนานนามว่า “ลูกแห่งการหนุนน้ำใจ”
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3561
Share