ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คำเทศนา (74)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บัณฑูร บุญอิต (9)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กายวิภาคของความบาป
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องกายวิภาคของความบาป เพื่อที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าบาปมากยิ่งขึ้น เพื่อที่เราจะยอมรับการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าให้เราที่จะเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #7364
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความภาคภูมิใจ/ความหยิ่งผยอง
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องความภาคภูมิใจ/ความหยิ่งผยอง ความบาปแห่งความภาคภูมิใจ หยิ่งผยองเป็นความบาปที่แยกเรา ทำให้เราโดดเดี่ยวอ้างว้าง ไม่มีสัมพันธภาพกับผู้อื่น แม้แต่กับพระเจ้า ฉะนั้นให้เราที่จะมีความถ่อมใจ เพื่อที่จะชนะความหยิ่งจองหอง ความผยองในความสามารถของตนเอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #7373
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความอิจฉาริษยา
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องความอิจฉาริษยา ความอิจฉาริษยาปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์หลายครั้งและแทบทุกครั้งเป็นความบาปที่ร้ายกาจซึ่งนำไปสู่ผลที่ร้ายแรง ความอิจฉาริษยาเป็นความบาปที่น่ารังเกียจ อย่าปล่อยปละละเลยแต่จงตรวจสอบและจัดการกับมัน ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกอิจฉาริษยา ขอกลับมาเริ่มต้นกับพระเจ้า ขอพระองค์เปลี่ยนแปลง ขัดเกลาชีวิตของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #7367
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเกียจคร้านเฉื่อยชา
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องความเกียจคร้านเฉื่อยชา ลักษณะของความเกียจคร้าน อีกลักษณะหนึ่งที่มีผลกระทบต่อผู้คนมากมายในสังคมของเราเวลานี้ นั่นคือความเกียจคร้านเฉื่อยชาฝ่ายจิตวิญญาณ ความเกียจคร้านเฉื่อยชา เป็นตัวที่ทำให้เราละเลย มองข้ามไม่เห็นความสำคัญและหนักที่สุดคือ นำมาถึงการปฏิเสธพระเจ้านั่นคือจุดที่อันตรายที่สุด
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #7366
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความโกรธเคือง
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องความโกรธเคือง เป็นเรื่องของความโกรธซึ่งเป็นหนึ่งในความบาปที่นำไปสู่ความมรณา ขอให้เราทั้งหลายที่ยังโกรธเคืองกันจงคืนดีต่อกันและกัน เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ โดยการสำแดงชีวิตที่แบบอย่างตามอย่างพระคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #7370
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความโลภ
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องความโลภ เรื่องนี้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความโลภของมนุษย์ อันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนซึ่งตกอยู่ในความบาป เราทุกคนเป็นคนบาปที่ต้องการพระคุณพระเจ้าและการทรงไถ่ให้พ้นจากอำนาจของความบาปในทุกส่วนของชีวิตเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #7369
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ตะกละตะกลาม
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องตะกละตะกลาม ความตะกละตะกลามเป็นความบาปของความอยากมากเกินไป มากเกินขอบเขต ให้เรามารู้จักกับความว่าตะกละตะกลามที่แฝงตัวอยู่ในมนุษย์ เมื่อเราตระหนักถึงความบาปประเภทนี้เราจะสามารถสำรวจชีวิตของเราและจัดการกำจัดความบาปแห่งการตะกละตะกลามออกจากชีวิตของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #7371
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ปัญหาในการสื่อสารเรื่องความบาปข้ามไปสู่โลกทัศน์พุทธ
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องปัญหาในการสื่อสารเรื่องความบาปข้ามไปสู่โลกทัศน์พุทธ คริสเตียนไทยจำเป็นจะต้องหาคำภาษาไทยที่เหมาะสมในการสื่อความหมายของคำว่า ความบาปแบบคริสต์ ข้ามสู่โลกทัศน์พุทธ ซึ่งการที่จะประสบผลสำเร็จในการสื่อสารจะต้องอาศัยความร่วมมือกันของผู้ที่มีความรู้ในศาสนศาสตร์คริสต์ และรู้พุทธศาสนาและมีความเชี่ยวชาญทางภาษาศาสตร์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #7365
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูกับหญิงชาวสะมาเรีย
พระคัมภีร์: ยอห์น 4
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องพระเยซูกับหญิงชาวสะมาเรีย พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ ให้บทเรียนจากชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์แก่เราหลายอย่าง มองเห็นภาพของพระเยซูคริสต์ ตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ในการพูดกับหญิงชาวสะมาเรีย เห็นรูปแบบการทำงานของพระเยซูคริสต์ คริสเตียนไทยควรที่จะศึกษาและนำมาปฏิบัติในการทำงานกับพี่น้อง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #7372
Share