ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คำเทศนา (74)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	สมชาย ส่องทางธรรม (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
นักประพันธ์: สมชาย ส่องทางธรรม
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: โครงร่างคำเทศนา:การรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว คริสตจักรต้องการมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเราสามารถรักษาได้โดยการมีท่าทีที่ถูกต่อกันต่อไปนี้ โครงเรื่อง หนึ่ง. เราต้องมีท่าทีถูกต้องต่อการรับใช้ (4:1-2) สอง. เราต้องมีท่าทีถูกต้องต่อการถูกตำหนิ (4:3-4) สาม. เราต้องมีท่าทีถูกต้องต่อการตำหนิคนอื่น (4:5)
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3513
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ขบวนการแห่งชัยชนะของคริสเตียน
พระคัมภีร์: 2 พงศาวดาร 20
นักประพันธ์: สมชาย ส่องทางธรรม
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: คริสเตียนทุกคนต้องเผชิญกับปัญหา ไม่มีใครสามารถหลีกหนีจากการมีปัญหาได้ แต่คริสเตียนสามารถมีชัยชนะในการเผชิญกับปัญหาได้ และขบวนการที่ทำให้เรามีชัยชนะคือ หนึ่ง. ต้องมีใจแสวงหาพระเจ้า สอง. ต้องมีใจเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า สาม. ต้องมีใจนมัสการพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3469
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:รักซึ่งกันและกัน
นักประพันธ์: สมชาย ส่องทางธรรม
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้คริสเตียนรักกันและกัน เพราะพระองค์ทรงสอนให้เรารักกันและทรงเป็นแบบอย่างในการแสดงความรัก เราสามารถรักซึ่งกันและกันได้เมื่อเราทำตามพระวจนะพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3560
Share