ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คำเทศนา (74)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	สมนึก มนตรีเลิศรัศมี (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความจริง 3 ประการในการพึ่งพระเจ้า
พระคัมภีร์: สดุดี 46
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: จุดประสงค์ของคำเทศน์คำสอน เพื่อเน้นย้ำว่าคริสตชนควรจะพึ่งพระเจ้า เวลาที่มีปัญหา เจอความทุกข์ยากให้เราที่จะเข้าพึ่งพิงในพระเจ้าและรอคอยพระองค์ พระเจ้าจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของท่าน.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6297
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความแตกต่างระหว่างความอธรรมและความชอบธรรมและผลในอนาคตของคนเหล่านั้น
พระคัมภีร์: สดุดี 33; สุภาษิต 15
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ความแตกต่างระหว่างความอธรรมและความชอบธรรมและผลในอนาคตของคนเหล่านั้น พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายในและภายนอกตัวเรา สุภาษิต 15:3 พระเนตรของพระเจ้าอยู่ในทุกแห่งหนทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดี สดุดี 33:18 ดูเถิดพระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์ สดุดี 34:16 แต่พระพักตร์ของพระเจ้า ตั้งต่อสู้คนทั้งหลายที่ทำการชั่ว เพื่อจะตัดอนุสรณ์ของเขาเสียจากแผ่นดินโลก
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3514
Share