ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คู่มือ (41)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	Barnhouse, Donald Grey (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักสูตรเล่ม ที่ 1
นักประพันธ์: Barnhouse, Donald Grey
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้จัดทำสำหรับครูเพื่อใช้ในการสอน ได้รวบรวบขึ้นเป็นบทเรียนโดยมีเนื้อหาแต่ละเรื่อง และมีข้อควรปฏิบัติ และคำถามทดสอบซึ่งจะให้ทั้งสาระความรู้ในการศึกษา และด้านฝ่ายจิตวิญญาณ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 73 ขนาดไฟล์: ID: #8123
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักสูตรเล่มที่ 2
นักประพันธ์: Barnhouse, Donald Grey
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้จัดทำสำหรับครูเพื่อใช้ในการสอน ได้รวบรวบขึ้นเป็นบทเรียนโดยมีเนื้อหาแต่ละเรื่อง และมีข้อควรปฏิบัติ และคำถามทดสอบซึ่งจะให้ทั้งสาระความรู้ในการศึกษา และด้านฝ่ายจิตวิญญาณ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 63 ขนาดไฟล์: ID: #253
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักสูตรเล่มที่ 3
นักประพันธ์: Barnhouse, Donald Grey
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้จัดทำสำหรับครูเพื่อใช้ในการสอน ได้รวบรวบขึ้นเป็นบทเรียนโดยมีเนื้อหาแต่ละเรื่อง และมีข้อควรปฏิบัติ และคำถามทดสอบซึ่งจะให้ทั้งสาระความรู้ในการศึกษา และด้านฝ่ายจิตวิญญาณ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 57 ขนาดไฟล์: ID: #254
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักสูตรเล่มที่ 4
นักประพันธ์: Barnhouse, Donald Grey
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้จัดทำสำหรับครูเพื่อใช้ในการสอน ได้รวบรวบขึ้นเป็นบทเรียนโดยมีเนื้อหาแต่ละเรื่อง และมีข้อควรปฏิบัติ และคำถามทดสอบซึ่งจะให้ทั้งสาระความรู้ในการศึกษา และด้านฝ่ายจิตวิญญาณ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 66 ขนาดไฟล์: ID: #255
Share