ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คู่มือ (41)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	สตีฟ เทเลอร์ (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ คู่มือสำหรับผู้เชื่อใหม่
นักประพันธ์: สตีฟ เทเลอร์
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเหล่านี้เขียนเพื่อช่วยคริสเตียนใหม่ ให้มีความเข้าใจและมีรากฐานที่ดีในชีวิตคริสเตียนของเขา เหมาะสมโดยตรงกับสำหรับผู้ที่เริ่มมาเชื่อพระเยซูคริสต์ โดยผู้เชื่อใหม่สามารถทำบทเรียนได้ด้วยตนเอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 45 ขนาดไฟล์: ID: #6836
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ คู่มือสำหรับพี่เลี้ยง
นักประพันธ์: สตีฟ เทเลอร์
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: การดูแล หรือติดตามผู้เชื่อใหม่ เป็นการรับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าอาจไม่มีประสบการณ์ในการรับใช้อย่างนี้มาก่อนผู้ที่รักพระเจ้าทุกคนสามารถติดตามผู้เชื่อใหม่ได้ โดยใช้หนังสือคู่มือเล่มนี้เพื่อติดตามและช่วยให้ผู้ที่เชื่อมีความเข้าใจและมีรากฐานที่ดีในชีวิตคริสเตียนของเขา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 47 ขนาดไฟล์: ID: #6835
Share