ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทความ (291)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	(9)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 90 ปีแห่งพันธกิจการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ จ.เชียงใหม่
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้เขียนถึง 90 ปีแห่งพันธกิจการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสถาบันแมคเคนฯ เพื่อการฟื้นฟูสภาพ จังหวัดเชียงใหม่ได้สรุปการดำเนินงานต่าง ๆ เช่นสถิติผู้ป่วย พันธกิจด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการเกษตร วิสัยทัศน์ในการทำพันธกิจในอนาคต ดังนั้นสถาบันแมคเคนฯ ยังคงทำพันธกิจและขยายงานเพื่อรองรับปัญหาสังคม สำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยากจากการป่วยเป็นโรคเรื้อนต่อไป
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2265
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำอธิษฐานที่เกิดผล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องคำอธิษฐานที่เกิดผลขึ้นมีจริง เป็นเรื่องที่เกิดจากศิษยาภิบาลท่านหนึ่งเข้าไปที่โบสถ์แล้วเจอกับศิษยาภิบาลคนใหม่ท่านหนึ่งจึงได้ขอร้องให้ศิษยาภิบาลคนนั้นช่วยอธิษฐานเผื่อลูกชายของเขาด้วย หลังจากนั้นลูกชายของเขาก็ได้รับใจใหม่โดยการไปเข้าโบสถ์อธิษฐานทุกวันอาทิตย์ ดังนั้นเวลาที่ท่านอธิษฐาน ขอให้อธิษฐานโดยออกชื่อผู้ที่ท่านต้องให้เขาได้รับความรอดโดยการออกเสียงชื่อของผู้นั้นดัง ๆ ให้เขาได้รับความรอด เช่นเดียวกับเรื่องนี้.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6500
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำอธิษฐานในพระคัมภีร์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับ คนที่ได้ทิ้งรอยจารึกอย่างลึกซึ้งไว้บนโลกที่ถูกแช่งสาปเพราะความบาปนี้ก็คือ มนุษย์จำพวกที่ใช้เวลาอธิษฐาน เราทราบแล้วว่าคำอธิษฐานนั้นมิใช่เพียงแต่อำนาจที่ทำให้พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเราเท่านั้น แต่คำอธิษฐานยังสามารถเปลี่ยนจิตใจของคนได้ ดังนั้น เมื่อเราติดต่อกับพระเจ้าเสมอ ๆ แทนที่เราจะมีหน้าตาเศร้าโศกหรือหม่นหมอง ใบหน้าของเราจะแจ่มใส่มีรัศมี ทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเรา.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6516
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตและความหวังใหม่ของคุณโก๋
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำพยานชีวิตและความหวังใหม่ของคุณโก๋ตีพิมพ์ในข่าวสารพันธกิจเรือนจำคริสเตียนในประเทศไทย เป็นภาพสะท้อนของ การกลับใจจากความบาป ชุมชนผู้เชื่อพระเยซูคริสต์ ที่เป็นเสมือนพี่ชาย ยินดีและเต็มใจกับน้องผู้หลงหาย แม่ผู้มอบสิ่งดีที่สุดคือพระเจ้า ให้ลูกผู้หลงผิด.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6052
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดร.ฟรานซิส ยูจีเนีย ฮัดจินส์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ประวัติของดร.ฟรานซิส ยูจีเนีย ฮัดจินส์ เป็นหนึ่งในมิชชันนารีจากเซาร์เธิร์นแบ๊บติสท์รุ่นแรก ๆ ในประเทศไทย และได้ช่วยพัฒนาพระคริสตธรรมแบ๊พติสท์ที่กรุงเทพฯ และเป็นอาจารย์ นักวิชาการ และเป็นสุภาพสตรีคริสเตียนที่โดดเด่นผู้เปี่ยมด้วยน้ำใจกรุณา
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2195
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ท่านกำลังทำอะไรเพื่อช่วยศิษยาภิบาลของท่าน?
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับสมาชิกคริสตจักรทุกคนที่จะหนุนใจ ส่งเสริม ช่วยเหลือศิษยาภิบาลของท่าน โดยการอธิษฐาน การอดอาหาร เพื่อที่จะเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามาร และเพื่อที่เราจะมีผู้นำที่เข้มแข็ง และมีพลังมากยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #5933
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงนำอย่างไร?
พระคัมภีร์: สดุดี 25
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: คริสตจักรใจสมาน
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงสำแดงอธิบายให้เราเข้าใจ น้ำพระทัยของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการงาน การรับใช้ พระองค์ทรงประทานหนทางแก่เรา และทรงกำหนดชีวิตของเรา ดังนั้นชีวิตเราต้องผูกพันและติดสนิทกับพระองค์ เพื่อที่เราจะได้ทราบและสังเกต น้ำพระทัยพระบิดาได้ ให้พระเจ้าทรงนำโดยผ่านทางหลัก 10 ข้อในบทความนี้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #1690
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยืนอยู่เหนือความขัดแย้ง
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าววถึงหลักการหกวิธีที่จะจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ วิธีในการสร้างสันติ เพื่อที่เราจะสามารถยืนหยัด ต่อสู้และอยู่เหนือความขัดแย้งได้อย่างมั่นคง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6605
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ไพ่ทาโรห์คำตอบหรือหายนะ?
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บทความนี้เป็นเรื่องของความเชื่อที่งมงายกับโชคชะตา การค้นหาคำตอบของชีวิตโดยไพ่ทาโรห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า วัยรุ่นมากมายกำลังหันมาหาไพ่ทาโรท์เพื่อแสวงหาคำแนะนำ และบ่อยครั้งที่จะตามมาด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายจากแฟ้มข้อมูลของผู้ให้คำปรึกษา ผู้ปกครองและนักจิตวิทยา มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าบางคนที่รู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับอนาคตของตนเองจะมีความหวาดกลัว สับสน จนถึงแม้กระทั่งคิดที่จะฆ่าตัวตาย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3598
Share