ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทความ (291)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ธีระ เจนพิริยประยูร (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข้อเสนอ 10 ประการสำหรับการอบรมผู้นำในประเทศไทย
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 4
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การเสริมสร้างพระวรกายของพระเยซูคริสต์ หรือคริสตจักรให้เจริญเติบโตและขยายตัวออกไป คือการให้สมาชิกทุกคนในคริสตจักรมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำให้แก่บางคน ในบทความนี้จะได้เรียนรู้ถึงข้อเสนอ 10 ประการสำหรับการอบรมผู้นำในประเทศไทย
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #6665
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พันธกิจคริสตจักรและมิชชั่น (โครงเรื่อง)
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: มิชชั่นหรือพันธกิจโลก (World Missions) เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคริสตจักร เพื่อให้ข่าวประเสริฐไปถึงทั่วโลก พระเจ้าทรงเรียกเราให้คริสเตียนในคริสตจักรท้องถิ่น เพื่อจะมีส่วนในพันธกิจของพระองค์ทั่วโลก
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #3509
Share