ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทความ (291)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	นำชัย อิศรากร (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: "เห็นแก่ตัว"
นักประพันธ์: นำชัย อิศรากร
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความหนุนใจเรื่องเห็นแก่ตัว การที่ตนเองจะดีได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวเอง บทความนี้ได้แนะแนวทาง ห้าประการ คือ เลิกนิสัย สร้างนิสัย เพิ่มคุณค่าตัวเองในการทำงาน เพิ่มคุณค่าต่อครอบครัวและลับสมองตัวเอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #6007
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เรือโนอาห์
นักประพันธ์: นำชัย อิศรากร
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความหนุนใจเรื่องเรือโนอาห์ โนอาห์ผ่านพ้นวิกฤติได้ด้วยความเชื่อในพระเจ้า ให้เราที่จะดูชีวิตของโนอาห์และครอบครัวเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของเราที่จะเชื่อฟังและมั่นคงในพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #6006
Share