ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทความ (291)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บัวขาบ รองหานาม (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ตั้งกลุ่มอธิษฐานวิงวอนในคริสตจักร
พระคัมภีร์: ยากอบ 5; 2 พงศาวดาร 7; 1 ซามูเอล 1; 1 ซามูเอล 2; 1 ซามูเอล 3
นักประพันธ์: บัวขาบ รองหานาม
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในเรื่องนี้ได้พูดถึงเรื่องการตั้งกลุ่มอธิษฐานวิงวอนในคริสตจักรของกลุ่มสตรีโดยจะเน้นไปในการอธิษฐานแล้วสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการตั้งกลุ่มอธิษฐานคือ ขอให้ศิษยาภิบาลทุกคนทำใจให้เข้มแข็งตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ แล้วก็ต่อสู้กับมาร อีกทั้งยังทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสำแดงของพระเจ้าด้วยว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหน.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #6141
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ให้เรามาถือศีลอดอาหารอธิษฐานเผื่อสตรีทั่วโลกกันเถอะ
พระคัมภีร์: โคโลสี 4; สดุดี 126; สุภาษิต 31
นักประพันธ์: บัวขาบ รองหานาม
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การถือศีลอดอาหารและอธิษฐานเผื่อสตรีทั่วโลก ความเจ็บปวดรวดร้าวและความขมขื่นใจของสตรีเหล่านั้นมีความสำคัญต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามาก จนพระองค์ได้เสด็จลงมาตายแทนพวกเราเพื่อสนองตอบต่อความต้องการในชีวิตของเราทุกคน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5988
Share