ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทความ (291)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	จันทร์แรม ชัยศรี (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กำเนิด คริสตจักรสามัคคีธรรม(แม่สะลาบ)
นักประพันธ์: จันทร์แรม ชัยศรี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บรรยายถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติของคริสตจักรแม่สะลาบและได้บรรยายถึงบุคคลที่สำคัญต่าง ๆ ของคริสตจักรแม่สะลาบ
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #2105
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรสันติธรรมโพนทอง
นักประพันธ์: จันทร์แรม ชัยศรี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ประวัติศาสตร์ชีวิตคริสตจักรโพนทอง เป็นคริสตจักรหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่ามี การเริ่มต้นที่ดี คริสตสมาชิกสมัยเริ่มแรกก็มีความคึกคัก แต่ในขณะเดียวกันคริสตจักรก็ประสบปัญหาและยังไม่เข้าใจในหลายด้าน จึงได้นำประวัติความเป็นมาของคริสตจักรสันติธรรมโพนทองให้รู้จักและคุ้นเคยมากขึ้น
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2095
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประวัติการแปลพระคัมภีร์ภาษากำเมือง(ล้านนา)
นักประพันธ์: จันทร์แรม ชัยศรี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ประวัติการแปลพระคัมภีร์ภาษากำเมือง(ล้านนา)กำเมืองเป็นภาษาหลักดั้งเดิมของคนทางเหนือ ซึ่งมีความหมายและมีความสำคัญสำหรับการสื่อสารการเข้าใจและเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความมีวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ ดังนั้นในสมัยเริ่มแรกที่มิชชันนารีได้มาประกาศทางเหนือ จึงมีความต้องการให้คนทางภาคเหนือ ได้มีพระคัมภีร์ภาษากำเมืองที่เป็นภาษาของตนเอง เพื่อจะได้ฝึกอ่านและเรียนรู้ให้เข้าใจในพระคำของพระเจ้าในบริบทภาษาของคนท้องถิ่น
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2850
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประวัติศาสตร์เพลงนมัสการคำเมือง
นักประพันธ์: จันทร์แรม ชัยศรี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขอการก่อตั้งเพลงนมัสการคำเมือง และความเป็นมาของเพลงนมัสการว่าเกิดขึ้นเมื่อไร และมีการอนุรักษ์เพลงนมัสการคำเมือง
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2260
Share