ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทความ (291)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เจตน์ หลิน (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เยซูคือใคร?
นักประพันธ์: เจตน์ หลิน
ผู้พิมพ์: สมาคมนักเรียนนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มเล็กที่ท่านถืออยู่นี้มุ่งชี้แจงภาพพจน์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ ตามหลักคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ โดยพยายามยกเหตุผลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในแง่ของตรรกวิทยาและประสบการณ์ของชีวิตจริงมาประกอบเพื่อยืนยันถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #5208
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แด่ท่านด้วยพระคริสต์
นักประพันธ์: เจตน์ หลิน
ผู้พิมพ์: สมาคมนักเรียนนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)
เรื่องย่อ: ท่านจะผิดหวัง ถ้าท่านอ่านหนังสือเล่มนี้เพียงเพื่อรู้ทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งในการเป็นพยานตัวต่อตัว เพราะเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะให้เป็นเช่นนั้นเลย แต่หนังสือเล่มนี้ได้จงใจเขียนขึ้น เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงในชีวิตการเป็นพยานของคริสเตียน เมื่อคริสเตียนไทยทุกคนตระหนักถึงความจริงข้อนี้เท่านั้น จึงจะทำให้ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เผยแพร่ไปสู่คนไทยจำนวนมากที่สุดในระยะเวลารวดเร็วที่สุด
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #5167
Share