ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทความ (291)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ต้นไผ่ (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กว่าจะมาเป็น...คอนเสิร์ตผู้ต้องขังครั้งแรกของโลกในไทย
พระคัมภีร์: กิจการ 16
นักประพันธ์: ต้นไผ่
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้จะเป็นที่หนุนใจอันเปี่ยมด้วยพระพรแด่ผู้อ่านทุกท่าน และนำท่านให้ประจักษ์ถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านชีวิตของผู้ต้องขัง และทีมงานโครงการเสียงเพลงสร้างชีวิต ให้มีโอกาสเดินทางเข้าออกเรือนจำได้อย่างเสรี เพื่อกระทำพันธกิจรับใช้ประกาศฯ ไปในหลายจังหวัด พระองค์เลือกใช้ผู้ต้องขังมากกว่าคุณหรือ? พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์นำ อ.เปาโล อย่างไร? พระองค์ก็จะทรงนำผู้ต้องขังและผู้รับใช้หลายท่านในปัจจุบันดุจเดียวกัน
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6220
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข? หรือทุกข์?
นักประพันธ์: ต้นไผ่
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงปัญหาของสภาพสังคมในปัจจุบัน ปัญหาเศรษฐกิจ วิกฤษทางการเงินที่เกิดขึ้น ปัญหาทางด้านเนื้อหนัง ซึ่งเป็นข้อคิดสำหรับคริสเตียนเราต้องพึ่งพาพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6556
Share