ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทเรียน (337)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ไม่ทราบ (56)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การดำเนินการสร้างทีมพันธกิจคริสตจักรอย่างถูกต้อง 7
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การดำเนินการสร้างทีมพันธกิจคริสตจักรอย่างถูกต้อง การสร้างลูกโซ่ห่วง เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จในระบบ TM.
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3901
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การติดต่อสื่อสาร 10
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การติดต่อสื่อสาร กับคณะกรรมการพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3904
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การฝึกอบรมการก่อตั้งคริสตจักร
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: IMB
เรื่องย่อ: การฝึกอบรมการก่อตั้งคริสตจักรอย่างรวดเร็วเป็นบทความที่มีเนื้อหาความรู้ในการให้แนะแนวทางในการสอนหรืออบรมผู้นำในการก่อตั้งคริสตจักร ซึ่งเป็นพระบัญชาของพระองค์ที่ต้องการให้เราเรียนรู้และเป็นผู้นำที่มีอุดมการณ์ และทำงานเพื่อพันธกิจของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 33 ขนาดไฟล์: ID: #1681
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การรับรองความก้าวหน้า 11
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การรับรองความก้าวหน้าและการรับประกาศนียบัตร
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3905
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ก้าวใหม่
พระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 5
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: แคมปัส เอาท์รีช แห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทเรียนเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้คุณได้เข้าใจชัดเจนในเรื่องความถูกต้อง ซึ่งถ้าคุณเพิ่งได้ตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ ให้มาเริ่มทบทวนด้วยกันเพื่อให้แน่ใจในสิ่งที่คุณได้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนว่า อะไรได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วและจะมีวิธีเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าได้อย่างไรโดยการศึกษาจากบทเรียนนี้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 31 ขนาดไฟล์: ID: #3808
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ขั้นที่ 1 แสวงหาการทรงนำจากพระเจ้า 10
พระคัมภีร์: ยอห์น 4
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: โครงร่างในคู่มือนี้ เป็นขั้นตอนแรกของการจัดตั้งคริสตจักร ส่วนข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ ที่จะใช้ฝึกผู้อภิบาลศิษย์ใหม่ ๆ และสิ่งที่จะช่วยให้คริสตจักรเติบโตขึ้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 17 ขนาดไฟล์: ID: #3925
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข้อมูลส่วนบุคคล 1
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คู่มือบทแรกจะเป็นบทที่เป็นการแนะนำตัว ของผู้เข้าร่วมฝึกฝนและเพิ่มทวีคูณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สังกัดคริสตจักร ภาคที่ เป็นต้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3895
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความบาป การลงโทษ และคำสัญญา
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียน เรื่องความบาป การลงโทษ และคำสัญญา เรื่องนี้จะได้เรียนรู้ตั้งแต่กำเนิดซึ่งมาจากอาดัมและเอวา ที่ได้กระทำผิดบาป และพระเจ้าได้ลงโทษให้ออกจากสวนเอเดน แต่พระเจ้าได้สัญญาว่าจะส่งผู้ไถ่บาปมา
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4885
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความมั่นใจในระบบอุปกรณ์การเสริมสร้างทีมพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น 5
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ความมั่นใจในระบบอุปกรณ์การเสริมสร้างทีมพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น ระบบ ทีมพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น มุ่งเน้นในการผลิตอุปกรณ์เชิงพฤติกรรมระดับคริสตจักร ท้องถิ่น อุปกรณ์ที่จะนำเสนอนี้เปี่ยมด้วยคุณภาพ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #3899
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเชื่อของอับราฮัม
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องความเชื่อของอับราฮัม ทำให้เรียนรู้ถึงความเชื่อที่มั่นคงของอับราฮัมที่พระเจ้าทรงทดลองอับราฮัมด้วยวิธีต่าง ๆ มากมาย แต่อับราฮัมก็เป็นบิดาแห่งความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคง โดยเฉพาะเรื่องการทดลองที่จะต้องถวายบุตรชายเป็นเครื่องบูชาของพระเจ้าทำให้เราเห็นถึงแบบอย่างที่เราควรทำตามในด้านความเชื่อ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4877
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเชื่อเพื่อชีวิตของเรา
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ความเชื่อเพื่อชีวิตของเรา ดังนั้นข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเป็นพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเยชูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 39 ขนาดไฟล์: ID: #1282
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คาอินและอาแบล
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องคาอินและอาแบล เป็นเรื่องราวของลูกชายของอาดัมกับเอวา ซึ่งเราจะได้เห็นถึงความคิดที่แตกต่างระหว่างคาอินกับอาแบล กับของที่ถวายให้กับพระเจ้า ทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างจิตใจของคนทั้งสอง และเรื่องนี้ได้สอนในเรื่องการเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4873
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำถาม-คำตอบ สอนเด็ก
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เป็นการตั้งคำถามและคำตอบสำหรับเด็ก ๆ ที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ เพื่อให้เด็กท่องจำหัวข้อพระคัมภีร์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #55
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำนำ 5
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เป็นการแนะนำท่านเกี่ยวกับการใช้คู่มือต่าง ๆ ของระบบ "ฝึกฝนและเพิ่มทวีคูณ" พระเจ้าได้ทรงสร้างผู้นำผู้อภิบาลศิษย์ มิชชันนารีและคริสตจักรจำนวนมากมาย โดยใช้บทเรียนในระบบ "ฝึกฝนและเพิ่มทวีคุณ" นี้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3920
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำสัญญาเป็นผู้อบรม 9
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำสัญญาเป็นผู้อบรม "ทีมพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น" ขอให้อ่านด้วยใจอธิษฐาน และถ้าแน่ใจว่าพระเจ้าทรงใช้ท่านทำงานนี้ก็โปรดลงลายมือชื่อข้างล่าง
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3924
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: งานของท่านในฐานะพี่เลี้ยง 8
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ผู้เลี้ยงนั้นต้องสร้างคนอื่นให้มีนิมิตร่วม และเกิดแรงดลใจ ถ้าท่านแน่ใจว่าพระเจ้าเรียกให้ทำหน้าที่นี้ แล้วพระเจ้าจะประทานความคิดให้ท่านทำงานนี้สำเร็จตาม สภาพท้องถิ่นของท่านเองสิ่งที่ท่านจะเขียนต่อไปนี้ ไม่ใช่แผนสรุปสุดท้าย แต่ขอให้อธิษฐานและอธิษฐานความคิด หรือแผนที่มีอยู่ให้ชัดเจน เพื่อจะแบ่งปันกับผู้ รับการอบรม แผนงานสุดท้ายนั้นจะได้หลังจากการตอบสนอง
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3923
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จงเตรียมพร้อมบัพติศมา
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: จงเตรียมพร้อมบัพติศมามนุษย์ พยายามสร้างหนทางเพื่อกลับมามีชีวิตนิรันดร์และให้หลุดพ้นจากอำนาจของบาป ที่ได้นำมนุษย์ไปสู่ความตายในที่สุดแผนการของพระเจ้าจึงได้ปรากฏขึ้นคือ พระเยซูคริสต์ ได้ทรงเสด็จเข้ามาเพื่อช่วยเหลือให้มนุษย์ได้รับความรอดนิรันดร์และชีวิตนิรันดร์อีกครั้ง
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 24 ขนาดไฟล์: ID: #1279
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบชีวิต คริสเตียนที่เชื่อฟังเป็นดั่งต้นไม้ที่กำลังเติบโตขึ้นและมีผลผลิต คุณต้องการให้ชีวิตของคุณเป็นเหมือนอย่างนั้นไหม? บทเรียนในหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มพูนความรู้ของคุณเท่านั้น แต่จะช่วยคุณให้เติบโตอย่างเข้มแข็งมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และเกิดผล
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 24 ขนาดไฟล์: ID: #1292
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตในอาณาจักรพระเจ้า
พระคัมภีร์: มัทธิว 23; มัทธิว 24
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันวาระแห่งการเก็บเกี่ยว
เรื่องย่อ: หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่รูปแบบและหลักการของการดำเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้า โดยนำไปใช้กับการดำเนินชีวิต และการรับใช้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 170 ขนาดไฟล์: ID: #5464
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: น้ำท่วมโลก
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องน้ำท่วมโลก สอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมโลกเกิดจากความบาปที่มนุษย์ได้กระทำมากจนเกินไปทำให้พระเจ้าทรงให้น้ำท่วมโลกเพื่อทำลายคนบาป ซึ่งพระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษคนที่ไม่เชื่อฟัง แต่คนที่เชื่อฟังพระเจ้าจะให้อภัยและพระเจ้าจะทรงอวยพรเหมือนครอบครัวของโนอาห์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4874
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บทนำ 2
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระวจนะของพระเจ้ากับชีวิตของศิษยาภิบาลและผู้นำเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้เพราะพระวจนะนั้นทำให้คนเจริญเติบโตขึ้นทางฝ่ายจิตวิญญาณ หน้าที่อย่างหนึ่งของ ศิษยาภิบาลและผู้นำให้คนอย่างหนึ่งของศิษยาภิบาลและผู้นำ คือ การแจกจ่ายอาหารตามเวลาและการสร้างระบบงานเป็นทีมพันธกิจคริสตจักรให้เกิดขึ้น เพื่อว่าจะ ให้เกิดการเลี้ยงดูอย่างทั่วถึง
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #3896
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บทเรียน 5 ชุด
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 2; มัทธิว 7; สดุดี 139; 1 เปโตร 2; 1 โครินธ์ 9; 1 ยอห์น 1; โคโลสี 1; ฟีลิปปี 4
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เนื่องจากมีหลายคนที่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว ยังไม่แน่ใจว่าได้รับความรอดแล้วหรือยังทำให้เกิดความสงสัยในจิตใจ เลยมีจิตใจกล้าๆ กลัวๆ จะเชื่อและติดตามพระเยซูคริสต์ ดังนั้นบทเรียนนี้ จึงขอเสนอพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้สัญญาไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 22 ขนาดไฟล์: ID: #1284
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บันทึกรายนามผู้มุ่งหวัง 8
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บันทึกรายนามผู้มุ่งหวังและผู้ร่วมทีมพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3902
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ปฎิบัติ 4
พระคัมภีร์: มาระโก 1; มัทธิว 4; ลูกา 6; ปฐมกาล 12; 1 ทิโมธี 3
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การบริหารแบบนี้ต้องการที่จะใช้อุปกรณ์แบบใหม่ ต้องเป็นหลักสูตรที่เรียนง่าย เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้สอนอื่นต่อ ไปต่อไปได้ และเป็นหลักสูตรที่ไม่แพงเกินไปสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามสามารถในคริสตจักร
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 15 ขนาดไฟล์: ID: #3919
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ปฎิบัติการ 3
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 4; 2 ทิโมธี 2; 1 โครินธ์ 11; ยากอบ 1
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การเสริมสร้าง และพัฒนาให้เกิดทีมงานทำพันธกิจ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 14 ขนาดไฟล์: ID: #3918
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ปฎิบัติการ 1
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 1; ยอห์น 13; 1 โครินธ์ 12
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในการทำงานรับใช้ร่วมกันในคริสตจักร เราจำเป็นต้องเริ่มวางแผนย้อนหลังจากเป้าหมายที่วางไว้ การกระทำนี้หมายความว่า เราต้องเริ่มกระบวนการความคิด จากผลิตผล สิ่งที่เราอยากได้เกิดขึ้นเมื่อทำงานเสร็จแล้ว
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 15 ขนาดไฟล์: ID: #3916
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ปฎิบัติการ 2
พระคัมภีร์: 2 ทิโมธี 2; 1 โครินธ์ 1
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: จะเริ่มสร้างและพัฒนาผู้นำตามกิจกรรมที่คริสตจักรท้องถิ่นจะทำได้อย่างไร?
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3917
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผู้ฝึกทีมพันธกิจ 7
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ผู้ฝึกทีมพันธกิจ ท่านหรือ คือผู้ให้การอบรม แก่ทีมพันธกิจ? ผู้ให้การอบรมหรือพี่เลี้ยงนี้มีความสำคัญต่อรายการอบรมนี้เป็นอย่างมาก ถ้าท่านจะใช้รายงานนี้อย่าง ได้ผลล่ะก็ จะต้องอธิษฐานและพิจารณาคุณสมบัติของตัวเอง
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3922
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์หนังสือของพระผู้สร้าง
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียน เรื่องพระคัมภีร์หนังสือของพระผู้สร้างเป็นบทเรียนที่จะสอนให้รู้เรื่องราวของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงเลือกบุคคลที่จะเล่าเรื่องของพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์ แต่ละบทซึ่งมีเนื้อหาที่แตกต่างกันแต่ภายในเล่มนี้เป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องของพระเจ้า ซึ่งเราต้องเชื่อฟังและตั้งใจเรียนรู้จากพระคัมภีร์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4868
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าช่วยชาวอิสราเอล
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าช่วยชาวอิสราเอล เป็นเรื่องราวตอนที่พระเจ้าทรงช่วยชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ ชาวอิสราเอลที่เชื่อฟังพระเจ้าก็จะรอดชีวิต เช่นเหตุการณ์ที่เอาเลือดของลูกแกะที่ฆ่าบูชาแด่พระเจ้านำเลือดนั้นทาที่วงกบประตูทุกครอบครัว ครอบครัวไหนที่ทาก็จะรอดจากการลงโทษของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4880
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าช่วยโมเสส
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าช่วยโมเสส เป็นเรื่องราวชีวิตของโมเสสที่พระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือตั้งแต่ เด็กจนถึงวัยชรา พระเจ้าได้อยู่เคียงข้างและใช้โมเสสในการที่จะให้โมเสสพาคนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ โมเสสเชื่อฟังและทำตามคำสั่งของพระเจ้าและพระเจ้าก็อวยพรและทรงสถิตอยู่กับโมเสสเสมอ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4879
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1; ปฐมกาล 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์วัตถุประสงค์เพื่อ เด็กจะเล่าเรื่องที่ฟังได้ และ เด็กจะรู้ว่าตนเป็นลูกของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4320
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์และโลก
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างสวรรค์และโลก เพื่อ เด็กจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างโลก และ เด็กจะรู้ว่าโลกนี้เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4319
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าผู้เป็นอยู่ก่อนทุกสิ่ง
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าผู้เป็นอยู่ก่อนทุกสิ่ง เป็นเรื่องราวของพระเจ้า พระเจ้าประกอบไปด้วย สามพระภาค คือพระบิดา พระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระบุตร เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ทรงเป็นอยู่ก่อนทุกสิ่งในโลกนี้ พระองค์ทรงสร้างและทรงควบคุมเหนือทุกสิ่งในชีวิตของเรา
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #4869
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าสร้างฟ้าและดิน
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าสร้างฟ้าและดิน ในปฐมกาล บทที่ 1 พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน พระเจ้าทรงสร้างโลก สร้างตั้งแต่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุด จนกระทั่งแมลงที่เล็กที่สุดพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นมา และพระองค์ทรงสร้างมนุษย์และอวยพรให้เขามีลูกดกทวีทั่วแผ่นดิน
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4872
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าอวยพรแก่ยาโคบ
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าอวยพรแก่ยาโคบ เป็นการอวยพรของพระเจ้าที่ได้อวยพรแก่ครอบครัวของยาโคบที่จะให้ทวีมากยิ่งขึ้น และยาโคบก็เชื่อฟังพันธสัญญาของพระเจ้า ทำให้ยาโคบมีชีวิตที่ทีวีมากยิ่งขึ้นตลอดเวลา
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4878
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าเปิดทางให้ผ่านทะเล
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าเปิดทางให้ผ่านทะเล เหตุการณ์ที่โมเสสได้นำคนอิสราเอลเดินข้ามผ่านทะเลแดงโดยการทรงช่วยเหลือของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเปิดทะเลแดงให้ชาวอิสราเอลผ่านทะเลแดงไปได้โดยปลอดภัย สำหรับคนอียิปต์ที่มีใจแข็งกระด้างพระเจ้าก็ลงโทษโดยให้น้ำท่วมให้ตายทั้งหมด
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #4881
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าให้ผู้รับโทษแทนคนผิด
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าให้ผู้รับโทษแทนคนผิด ในบทเรียนนี้พระเจ้าจะสอนให้เรารู้ว่า พระเจ้าเป็นผู้เตรียมทางที่มนุษย์จะพ้นจากโทษของบาป การถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเพื่อที่พระเจ้าจะอภัยในความบาปที่ได้ทำ และเรื่องราวของปุโรหิตที่เป็นคนกลางที่จะติดต่อกับพระเจ้าและประชากรของพระเจ้าได้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4883
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าให้พระบัญญัติแก่มนุษย์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพระเจ้าให้พระบัญญัติแก่มนุษย์ เพื่อสอนให้เราเข้าใจว่าพระบัญญัตินี้ทำให้พระองค์บริสุทธิ์ อย่างไรและเข้าใจลักษณะแห่งความบาปของมนุษย์ ซึ่งพระบัญญัติของพระเจ้าทำให้เราทราบว่าอะไรที่เราควรทำและอะไรที่เราไม่ควรทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4882
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พวกอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพวกอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้สอดแนม 10 คนที่ไม่เชื่อในคำสัญญาของพระเจ้า ผู้ที่เป็นกบฎต่อพระเจ้าจะเข้าในแผ่นดินคานาอันไม่ได้และผู้ที่ไม่เชื่อฟังโมเสสก็จะถูกลงโทษ แต่คนที่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าและยึดมั่นในพันธสัญญาของพระเจ้า พระเจ้าจะอวยพรเขาและพระเจ้าจะไม่ลืมพันธสัญญาที่ได้ทำไว้กับใครก็ตาม
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4884
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พันธสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัม
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องพันธสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัม หลังจากที่พระเจ้าได้ทำลายหอบาเบลทำให้คนกระจัดกระจาย แต่พระเจ้าได้สัญญากับอับราฮัมว่าจะอวยพรให้ครอบครัวมีลูกหลานมากมาย และจะได้อยู่ในแผ่นดินคานาอันซึ่งพระเจ้าได้ทรงทำพันธสัญญาไว้กับอับราฮัม โดยบทเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้ถึงการเชื่อฟังพระเจ้าของอับราฮัม
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4876
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มีผู้สร้างจริงไหม
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องมีผู้สร้างจริงไหม เรื่องนี้สอนเกี่ยวกับการทรงสร้างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ต้องมีผู้สร้าง พระเจ้าสร้างนั้นมีอำนาจเหนือทุกสิ่ง และพระเจ้าผู้สร้างวางแผนให้ทุกสิ่งมีระเบียบ และในบทเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งเป็นการทรงสร้างขององค์พระผู้เป็นเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #4867
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รวมเล่ม 01-03
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: จุดประสงค์ในการพบปะกับผู้กับผู้เชื่อใหม่ครั้งแรก คือ เพื่อแนะนำให้เขาได้เข้าใจบทเรียนชุด “ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ “และหนุนใจให้เขาเริ่มต้นศึกษาเพื่อเขาจะได้รู้จักองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้น ผู้เชื่อใหม่จำเป็นต้องรู้จักวิธีการใช้บทเรียนชุดนี้อย่างถูกต้องและรู้จักวิธีทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 85 ขนาดไฟล์: ID: #1281
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ระบบ "ฝึกฝนและเพิ่มทวีคูณ" 6
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เพื่อเสริมสร้างคริสตจักรในเติบโตและเพิ่มทวีคูณขึ้น โดยการฝึกฝนทีมพันธกิจคริสตจักรผู้ประกาศ และมิชชันนารีให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามหลัก สร้างสาวกของพระคัมภีร์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3921
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ระบบฝึกฝนและเพิ่มทวีคูณ 4
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ระบบฝึกฝนและเพิ่มทวีคูณ จะนำคริสตจักรของท่านทำพันธกิจด้วยความเชื่อฟังพระมหาบัญชาเป็นอันหนึ่ง และรักษาบรรยากาศเป็นชุมชนแห่งความรัก
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 16 ขนาดไฟล์: ID: #3898
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ระเบียบการของผู้ฝึก 6
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ระเบียบการของผู้ฝึก (TRAINER) และความสัมพันธ์กับคณะกรรมการเสริมสร้างทีมพันธกิจคริสตจักร
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3900
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีการสั่งซื้อและการสมัครเข้าทีมพันธกิจ 9
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: วิธีการสั่งซื้อและการสมัครเข้าทีมพันธกิจ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 18 ขนาดไฟล์: ID: #3903
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างทีมพันธกิจคริสตจักร 3
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้ระบบ ฝึกฝนและเพิ่มทวีคูณ ในการสร้างทีมพันธกิจในที่หนึ่งที่ใด ขอแนะนำให้ท่านระดมความคิดหรือสร้างความเข้าใจให้คริสตจักรมองเห็นการ ฝึกฝนและเพิ่มทวีคูณในคริสตจักรยุคแรก
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3897
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สัมมนาปฏิบัติการ 12
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: สัมมนาปฏิบัติการ 1 มุมมองเกี่ยวกับคริสตจักรท้องถิ่น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3926
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักสูตรทีมพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น 11
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: "หลักสูตรทีมพันธกิจคริสตจักร" นี้เป็นพื้นฐานของ ระบบ "ทีมพันธกิจคริสจักร" ดังนั้น จึงจำเป็นที่ต้องเข้าใจวิธีการใช้อย่างดี ขั้นแรก ท่านต้องทำความคุ้นเคยกับ หัวข้อในหลักสูตรทีมพันธกิจคริสตจักรเสียก่อน กิจกรรมต่าง ๆ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #3927
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หอสูงที่บาเบล
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: บทเรียนเรื่องหอสูงที่บาเบล หลังจากน้ำท่วมโลก ลูกหลานของโนอาห์ก็ทวีมากยิ่งขึ้น เกิดความบาป ความชั่วมากขึ้นในแผ่นดินโลก มนุษย์ได้สร้างหอบาเบลเพื่อให้หอนั้นสูงเท่าสวรรค์เพื่อชื่อเสียงเขาจะได้เลื่องลือไป และเขาจะไม่กระจัดกระจายไปในโลก แต่พระเจ้าได้ลงโทษเขาทำให้การสร้างหอบาเบลต้องหยุดลงและเขาต้องแตกแยก พูดภาษาแปลกต่างกันไป
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4875
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เฝ้าเดี่ยว 31 วัน
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเฝ้าเดี่ยว 31 วัน เป็นการอธิษฐานและขอพระเจ้าที่จะตรัสถึงคุณผ่านทางพระวจนะของพระองค์โดยมีการกำหนดหัวข้อพระคัมภีร์ในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดการสังเกต การใคร่ครวญ การประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในชีวิตคริสเตียน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 33 ขนาดไฟล์: ID: #2964
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เล่ม 01
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้นำมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์เกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ การกลับใจใหม่ ความเชื่อ การเชื่อฟัง และครอบครัวของพระเจ้า และท้ายบทมีคำถามคำตอบ
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 39 ขนาดไฟล์: ID: #1283
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เล่ม 02
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มสองคริสเตียนถึงการใช้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะยกตัวอย่างหลายข้อเช่น การอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการเอาชัยชนะเหนือซาตาน เป็นต้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 62 ขนาดไฟล์: ID: #1287
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เล่ม 03
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงพิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิท การเป็นสมาชิกของคริสตจักร เรื่องราวของพระเยซู และข้อท่องจำพระคัมภีร์ ก่อนหน้าที่พระเยชูจะเสด็จกลับไปหาพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ พระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 49 ขนาดไฟล์: ID: #1286
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แนะนำให้รู้จักพระคัมภีร์
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 45; 1 โครินธ์ 8; ยอห์น 20; สดุดี 119
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องแนะนำให้รู้จักพระคัมภีร์เพื่อ เด็กจะบอกได้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกและรักพวกเขา เด็กจะเห็นว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือพิเศษที่บอกเล่าเรื่องจริงเกี่ยวกับพระเจ้า และพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระบุตรของพระองค์ และ เด็กจะเห็นว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นแสงสว่างที่จะนำทางพวกเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4318
Share