ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทเรียน (337)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อาร์ไบร้ท์, วิลเลียม (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนกับการเป็นพยาน
นักประพันธ์: อาร์ไบร้ท์, วิลเลียม
ผู้พิมพ์: องค์การประกาศพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสเตียนกับการเป็นพยานคือการมอบการถวายชีวิตจิตใจกับพระคริสต์นั้น มิใช่สภาพอันน่าเบื่อหน่าย หากแต่เป็นประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณอันน่าตื่นเต้นที่มนุษย์จะพึงได้รับ บรรดาผู้ที่คอยจ้องมองดู และมีความสงสัยในพระคริสต์ ก็จะพากันกลับใจหลั่งไหลกันเข้ามาหาพระองค์ด้วยความจงรักภักดี
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 28 ขนาดไฟล์: ID: #264
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
นักประพันธ์: อาร์ไบร้ท์, วิลเลียม
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา ในกรุงเยรูซาเล็ม สิ้นทั้งมณฑลยูดา มณฑลสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #260
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จุดเด่นแห่งพระคัมภีร์เดิม
นักประพันธ์: อาร์ไบร้ท์, วิลเลียม
ผู้พิมพ์: องค์การประกาศพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์เดิมเป็นหมวดที่ว่าด้วย การสร้างมนุษย์ การหลงกระทำบาปของมนุษย์ และการตระเตรียมโลก เพื่อต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า เพื่อไถ่มนุษยชาติทั้งปวง ให้พ้นจากโทษแห่งความผิดบาปนั้น
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 30 ขนาดไฟล์: ID: #266
Share