ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ใบปลิว (61)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธี?แก้ปัญหา
นักประพันธ์: ทินกร ศิริธวนากุล
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องวิธี?แก้ปัญหา เมื่อพูดถึงเรื่องปัญหา เชื่อแน่ว่าไม่มีใครที่อยากจะเผชิญ ปัญหาก็คือ บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งเรายอมรับไม่ได้ เพราะถ้าเรายอมรับได้ มันก็ไม่เป็นปัญหา ดังนั้นให้พระเจ้าที่จะเป็นพระผู้ช่วยในการแก้ปัญหาทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4836
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	นิกร สิทธิจริยาภรณ์ (58)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วันนี้หวานกว่าเมื่อวาน
นักประพันธ์: วงศกร รัศมิทัต
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: คำพยานชีวิตของคุณวงศกร รัศมิทัต เริ่มจากชีวิตที่ไม่รู้จักพระเจ้าจนวันหนึ่งชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยการได้แต่งงานกับภรรยาที่เป็นคริสเตียนเขาได้สัมผัสกับความรัก การทรงเลี้ยงดูผ่านทางชีวิตของภรรยาทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความรักของพระเจ้า และในบทความนี้เรา จะได้รู้อย่างละเอียดลึกซึ้งว่าเขารู้จักกับพระเจ้าได้อย่างไร และจะเป็นบทเรียนอย่างไรบ้างกับเรา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4818
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สหายเลิศ
ผู้พิมพ์: Resources For Missions
เรื่องย่อ: เรื่องสหายเลิศ ในที่นี้ได้ให้ความหมายของสหายเลิศคือพระเยซูคริสต์ ที่พระองค์จะอยู่เคียงข้างเรา คอยช่วยเหลือ หนุนกำลังของเรา เป็นเพื่อนที่คอยปลอบโยน เป็นเพื่อนที่คอยเสริมสร้างเราให้เติบโตขึ้น ไม่มีสหายที่ไหนที่จะดีเลิศเลอเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ได้ทรงหลั่งโลหิตเพื่อชำระล้างบาปของเรา และพระองค์จะอยู่กับเราเสมอ
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6850
Share