ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ใบปลิว (61)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	นิกร สิทธิจริยาภรณ์ (58)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 10 คำทำนายสะท้านโลก
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่อง 10 คำทำนายสะท้านโลก เป็นคำทำนายเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย วันอวสานของโลกใกล้เข้ามาแล้ววันที่พระเจ้าจะพิพากษาโทษบาปของมนุษย์ก็ใกล้มาถึงแล้ว วันนี้พระองค์ยังทรงให้ท่านมีชีวิตอยู่ ก็เพื่อท่านจะมีโอกาสที่จะได้รับความรอดจากพระองค์ ขอให้ท่านทราบเถิดว่า พระเจ้าทรงรักท่าน พระองค์ปรารถนาที่จะช่วยท่านให้พ้นจากการพิพากษานั้น
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4837
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 4 คำถามคาใจเกี่ยวกับพระเจ้า
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่อง 4 คำถามคาใจเกี่ยวกับพระเจ้า เมื่อพูดถึงเรื่อง “พระเจ้า” อาจทำให้หลายคนเกิดคำถามขึ้นในใจหลายอย่าง เรื่องต่อไปนี้เป็น 4 คำถามที่มนุษย์ทุกคนอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้า และ 4 คำตอบของคำถามเหล่านั้น ที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าได้มากขึ้น
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4815
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 4 คำถามที่น่าประหลาดใจในวันคริสตมาส
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่อง 4 คำถามที่น่าประหลาดใจในวันคริสตมาส วันคริสตมาสก็คือวันที่เฉลิมฉลองวันเกิดให้กับพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นวันที่สำคัญยิ่งและเกี่ยวข้องกับคนทั่วโลก บางคนอาจจะมีข้อสงสัยหรือมีคำถามหลายประการเกี่ยวกับวันคริสตมาส และเราสามารถหาคำตอบได้จากในเรื่องนี้
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4854
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 4 ตัวอักษรจีนที่สำคัญต่อชีวิตของมนุษย์
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่อง 4 ตัวอักษรจีนที่สำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ เรื่องนี้จะพูดถึงอักษรจีน 4 ตัว ที่มีความหมาย ให้ความรู้ ให้ข้อคิด และเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์เราทุกคน ก็คือ1. (เทียน) ซึ่งหมายความว่า “ท้องฟ้า” 2. (จุ้ย) แปลว่า “ความบาป” 3. (ฉวน) แปลว่า “เรือใหญ่” 4. (อี้) แปลว่า “ความชอบธรรม”
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4855
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ของขวัญแห่งความรัก
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องของขวัญแห่งความรัก ผู้ที่ให้ของขวัญแห่งความรักก็คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงนั่นเอง ความรักคือน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงประทานให้กับเรา และของขวัญที่ยิ่งใหญ่คือพระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อลงมาไถ่โทษบาปผิดของเรา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4840
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข้อคิด - วัยรุ่น
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องข้อคิด วัยรุ่น เรื่องนี้เป็นข้อคิดสั้นๆ สำหรับวัยรุ่นในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน เพื่อที่จะได้สอนให้กลุ่มวัยรุ่น มีความคิด ท่าที ทัศนะคติที่กว้างมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยน ตนเองในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้ด้วย
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4839
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คนมาจากลิงจริงหรือ?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องคนมาจากลิงจริงหรือ? เรื่องนี้จะทำให้เราทราบว่ามนุษย์มาจากอะไร มาจากลิงจริงหรือเปล่า แต่เมื่อเราได้อ่านแล้วเราจะได้รู้ว่ามนุษย์เป็นการทรงสร้างของพระเจ้า เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาดังนั้นชีวิตของเราไม่ได้เกิดขึ้นเอง และมนุษย์เราก็ไม่ได้มาจากลิง
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4831
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คนสวยใจดำ
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องคนสวยใจดำ เป็นลักษณะเปรียบเทียบลักษณะรูปร่างท่าทางของสัตว์กับนิสัยเพราะข้างนอกอาจดูสวยงามแต่ข้างในมีแต่สิ่งชั่วร้าย ก็เหมือนกับจิตใจของมนุษย์จะมีลักษณะของสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4816
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตมาสนี้มีความหมาย
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องคริสตมาสนี้มีความหมาย ได้กล่าวถึงเทศกาลคริสตมาส เพื่อระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงให้พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาบังเกิดในโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้ว เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาป
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4822
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความทุกข์ดีอย่างไร?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องความทุกข์ดีอย่างไร? ความทุกข์ในสายตาของพวกเราที่เป็นมนุษย์นั้นเห็นว่าความทุกข์ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นทรงเห็นว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ดี ซึ่งเราจะได้เรียนรู้คำตอบเมื่อได้อ่านเรื่องนี้
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4830
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความบาปมาจากไหน?
พระคัมภีร์: โรม 3
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง ซึ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างนั้นล้วนแต่ดีทั้งสิ้น โดยเฉพาะ “มนุษย์” ในเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างดีที่สุด แต่ทำไมภายหลังมนุษย์เราจึงทำความผิดบาปได้ล่ะ?...ให้เรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้ด้วยกัน ซึ่งจะได้กล่าวถึงกฎสี่กฎ ที่ทำให้เกิดความบาป
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5885
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิต
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิต อะไรคือความสำเร็จที่แท้จริงของท่าน?..ต่อไปนี้เป็นคำพยานของนักกีฬาฟุตบอลชาวเกาหลีท่านหนึ่ง ที่ท่านได้พบกับความสำเร็จที่แท้จริงที่พระเยซูทรงวางแบบอย่างไว้ ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าความสำเร็จที่โลกนี้หยิบยื่นให้
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4823
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความหวังและทางสว่างแห่งชีวิต
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องความหวังและทางสว่างแห่งชีวิต คำพยานของสุภาพสตรีอยู่สองท่าน ที่ต้องเผชิญกับคลื่นต่าง ๆ ในชีวิตเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ซึ่งทำให้ทั้งสองต้องตกอยู่ในอำนาจมืดและต้องสิ้นหวังกับชีวิต แต่บัดนี้ท่านทั้งสองได้พบแล้วกับผู้ที่สามารถช่วยท่านให้พบกับทางสว่างและความหวังแห่งชีวิต
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4858
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำตอบของชีวิต
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องคำตอบของชีวิต คำตอบของชีวิตก็คือเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ พระองค์ทรงให้มนุษย์เรามีสติปัญญา มีนโนธรรม และที่สำคัญก็คือทรงให้มนุษย์มีจิตวิญญาณก็เพื่อมนุษย์จะสามารถติดต่อสัมพันธ์กับพระองค์ได้ เมื่อมนุษย์ขาดความสัมพันธ์กับพระองค์แล้ว มนุษย์จะไม่สามารถพบกับคำตอบของชีวิตและพบกับความสุขที่แท้จริง
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4856
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่ไหน?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่ไหน? มนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวในโลกที่รู้จักคำว่า “คุณค่า”... ถ้าเราจะให้คำจำกัดความของคำว่า “คุณค่า”... แบบง่าย ๆ ก็หมายถึง “การกำหนดความมีค่าให้กับบางสิ่งบางอย่าง” ซึ่งการกำหนดความมีค่าของสิ่งนั้น ๆ มาจากสองทางก็คือ การกำหนดจากภายนอกและการกำหนดจากเนื้อแท้ภายในของสิ่งนั้น ๆ
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4857
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คุณพร้อมหรือยัง?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องคุณพร้อมหรือยัง? เรื่องนี้จะได้กล่าวถึงความตาย ซึ่งเราจะมาดูความจริง 5 ประการที่มนุษย์เราควรจะทราบเกี่ยวกับ ความตาย ความตายมาจากไหน ตายไปแล้วจะต้องพบกับอะไรเราสามารถหาคำตอบได้ในเรื่องนี้
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4860
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฉันไม่กลัววันพรุ่งนี้
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องฉันไม่กลัววันพรุ่งนี้ ประสบการณ์ชีวิตของชายอาวุโสท่านหนึ่ง ซึ่งท่านได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างมากมาย และตลอดชีวิตของท่านก็เจอกับปัญหาและอุปสรรค ในเวลานั้นเองท่านก็ได้พบกับผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ท่านสามารถจะฝากชีวิตและฝากอนาคตได้ และผู้นั้นที่ท่านได้พบก็เป็นผู้ที่ลึก ๆ ในจิตใจมนุษย์ทุกคนกำลังแสวงหาอยู่ นั่นคือองค์พระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4826
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องชีวิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? คำพยานของนายแพทย์ท่านหนึ่ง ซึ่งท่านได้สัมผัสถึงความจริงแห่งการสร้างของพระเจ้า และได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเยซูคริสต์ในชีวิตของท่าน หากผู้ใดที่หันกลับมาหาพระเจ้า ยอมสารภาพความผิดบาปต่อพระองค์ และทูลขอความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์ พระองค์ก็จะอภัยโทษความบาปและรับโทษความผิดบาปแทนเขา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4852
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ด้วยพระคุณแห่งพระคริสต์
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: คำพยานเรื่องด้วยพระคุณแห่งพระคริสต์ เป็นคำพยานของอาจารย์ไซมอน เลา คุณประสิทธิ์ ดอนพานเหล็ก และคุณเดชา สีพิมพ์ขัด คำพยานของบุคคลเหล่านี้จะเป็นกำลังให้กับผู้ที่ล้มลงในความผิดบาป หลงไปกับสิ่งที่ไม่ดี ได้กลับตัวใหม่ ลองอ่านเรื่องราวชีวิตของบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ ท่านอาจจะพบกับผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ที่ท่านกำลังแสวงหาอยู่ก็ได้
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4834
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทางสวรรค์
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องทางสวรรค์ พระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้น เป็นความจริง ผู้ใดที่เชื่อและวางใจในเราจะได้ไปเมืองสวรรค์หรือจะได้ไปทางแห่งสวรรค์ พระองค์ทรงช่วยเหลือเราให้รอดพ้นจากความผิดบาป เพื่อเราจะได้อยู่ในสวรรค์กับพระองค์ หลังจากที่เราต้องจากโลกนี้ไป
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4847
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทางเดียวเท่านั้น
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องทางเดียวเท่านั้น คำพยานจากลุงเที่ยง ยายสุข และยายมี ซึ่งท่านไม่แน่ใจถ้าตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์หรือไม่ เพราะว่ามีความบาปมากมายอยู่ในชีวิต แต่วันนี้พระเจ้าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่สร้างความมั่นใจว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าที่เมืองสวรรค์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4861
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทำไมคนเราไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาป
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องทำไมคนเราไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาป อาจเป็นเพราะ“คนส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นความผิดของตนเอง แต่มักจะมองเห็นความผิดของผู้อื่นได้อย่างชัดเจน” หรือ “คนส่วนใหญ่มักจะให้อภัยในความผิดของตนเอง แต่มักจะไม่ให้อภัยในความผิดของผู้อื่น” ให้เราที่จะมองที่ตัวของเราว่าเราเป็นคนบาปและให้พระเจ้าที่จะทรงชำระเรา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4849
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ที่พึ่งแห่งชีวิต
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องที่พึ่งแห่งชีวิต เป็นคำพยานของคุณหมอท่านหนึ่ง ที่ท่านได้มีประสบการณ์กับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อน แต่ท่านได้ฝากชีวิตไว้กับบุคคลผู้หนึ่ง จึงทำให้ท่านสามารถที่จะเผชิญกับมรสุมที่เข้ามาในชีวิตของท่านอย่างมีกำลัง... บุคคลผู้นั้นก็คือพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4814
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ธรรมชาติสร้างสรรพสิ่งจริงหรือ?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องธรรมชาติสร้างสรรพสิ่งจริงหรือ? พระเจ้าได้สร้างทุกสิ่งขึ้นมาในโลก ทุกสิ่งที่เราเห็นบนโลกนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้สิ่งต่าง ๆ อุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ ไม่ใช่เป็นความบังเอิญแต่เราเชื่อว่าสรรพสิ่งนั้นถูกสร้างและออกแบบโดยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4838
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: น้องแม๊กซ์กลับใจ
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องน้องแม๊กซ์กลับใจเป็นคำพยานจากเด็กชายคนหนึ่งที่สำนึกผิดที่ได้ขโมยเงินของคุณแม่ไปเล่นเกมส์และซื้อการ์ด แต่เขาได้สารภาพกับคุณแม่ในสิ่งที่ได้ทำ และคุณแม่ก็ให้อภัยกับลูก เปรียบเหมือนเรากับพระเจ้า เมื่อเราสารภาพบาป พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อก็จะอภัยความบาปผิดของเราเช่นกัน
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4853
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บุคคลมหัศจรรย์
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ซึ่งจะพบว่า ทั้งชีวิตและคำสอนของพระองค์มีลักษณะพิเศษอย่างน้อย ห้าประการด้วยกันซึ่งทั้งห้าประการนี้ทำให้เราต้องยอมรับว่า พระองค์ทรงเป็นบุคคลยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์อย่างแท้จริง ลักษณะทั้งห้าประการ คือ หนึ่งพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุคคลเดียวในโลกที่กล้าประกาศตนว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า สองพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุคคลเดียวในโลกที่กล้าบอกว่า พระองค์สามารถรับโทษบาปแทนมนุษย์ได้ สาม พระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุคคลเดียวในโลกที่ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและยังทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์ สี่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุคคลเดียวในโลกที่มีอิทธิพลต่อโลกนี้มากที่สุด ห้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุคคลที่มีคนรักและยอมตายเพื่อพระองค์มากที่สุดในโลก
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5882
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์ผู้พิชิตความตาย
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: พระคริสต์ผู้พิชิตความตาย เป็นเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ไม่ใช่บุคคลธรรมดาแต่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มารับสภาพเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่ความผิดบาปให้แก่มนุษย์เรา ซึ่งการฟื้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ นับว่าเป็นรากฐานความเชื่อที่สำคัญที่สุดของคริสเตียน
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4845
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระผู้ช่วยให้รอดของโลก
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องพระผู้ช่วยให้รอดของโลก พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานั้น พระองค์ก็ทรงประทานกฎเกณฑ์ให้กับมนุษย์ในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ และพระองค์ปรารถนาให้มนุษย์ทำตามกฏเกณฑ์ของพระองค์ แต่พระองค์ก็ไม่ได้บังคับมนุษย์ เพราะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้มีอิสระในการตัดสินใจ เมื่อมีความผิดบาปในโลกมากขึ้น พระเจ้าจึงต้องส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อมาเป็นพระผู้ช่วยของให้รอดของเรา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4841
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระองค์ผู้ทรงเป็นคำตอบของชีวิต
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องพระองค์ผู้ทรงเป็นคำตอบของชีวิต ถึงแม้มนุษย์จะแสวงหาคำตอบของชีวิตมาช้านาน แต่เขาจะไม่สามารถค้นพบกับคำตอบที่แท้จริงได้เลย ถ้าเขาไม่รู้พระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตของเขา เรื่องนี้เป็นคำพยานของทันตแพทย์หญิงท่านหนึ่ง ซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่ได้พบกับคำตอบของชีวิตแล้ว
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4829
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างฉัน
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องพระเจ้าทรงสร้างฉัน เป้าหมายหลักที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เรานั้น ก็เพื่อเราจะดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์เหมือนกับพระองค์ซึ่งพระองค์ไม่ได้ทรงบังคับมนุษย์ แต่พระองค์ทรงให้มนุษย์เรามีอิสระที่จะตัดสินใจได้เองโดยพระองค์บอกอย่างชัดเจนว่า เราจะต้องเชื่อพระเจ้าและดำเนินชีวิตให้ดีงามตามกฎบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในใจของเรา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4820
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้ามีจริงหรือ?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องพระเจ้ามีจริงหรือ? พระเจ้ามีจริงซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างและใช้ชีวิตแก่เราขอให้เราทราบเถิดว่า พระเจ้าทรงรักเราจนได้ประทานพระเยซูคริสต์มาเพื่อรับโทษบาปแทนเรา นั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงต้องการช่วย คนบาป ให้รอดพ้นจากความบาป
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4825
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้ามีจรืงหรือ?เรื่องนี้ต้องเล่าสู่กันฟัง
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องพระเจ้ามีจริงหรือ? เรื่องนี้ต้องเล่าสู่กันฟัง ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นพระเจ้า เราสัมผัสพระองค์ไม่ได้ แต่เราก็เชื่อว่าพระองค์ทรงมีอยู่จริง และความเชื่อที่ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงนี้ เป็นความเชื่อที่สามารถอธิบายได้ และเป็นความเชื่อที่สมเหตุสมผล
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4842
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูคริสต์คือผู้ใด?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องนี้เป็นการแนะนำให้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด พระองค์ได้เข้ามาในโลกนี้เพื่ออะไร เหตุผลที่พระเจ้าทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเพื่อคนบาปนั้นเพื่อที่จะให้เราได้รับความรอด ดังนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้อย่างแท้จริง
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5888
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูคริสต์เกิดจากหญิงพรหมจารีจริงหรือ?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: การบังเกิดของพระเยซูคริสต์ที่เกิดจากนางมารีย์ซึ่งเป็นหญิงพรหมจารี เรื่องนี้จะทำให้ทราบถึงเหตุผล 5 ประการที่ทำให้เรามั่นใจว่าพระเยซูคริสต์เกิดจากหญิงพรหมจารีจริง ๆ 1. ในเมื่อพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลและโลกได้ทำไมจะทรงกระทำให้หญิงพรหมจารีมีครรภ์ไม่ได้ 2. ดูจากปฏิกิริยาของนางมารีย์ต่อพระเยซูคริสต์ที่บนไม้กางเขน 3. ดูจากปฏิกิริยาของคนเหล่านั้นที่ตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์ 4. ดูจากปฏิกิริยาของชายที่ชื่อเปาโลต่อเรื่องนี้ 5. เพราะพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือที่เชื่อถือได้
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5883
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูคริสต์และคุณ
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: พระเยซูคริสต์และคุณ เป็นเรื่องที่ได้กล่าวถึงเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ตั้งแต่การทรงบังเกิด การทรงทนทุกข์ การทรงเป็นขึ้นจากตาย การเสด็จมาครั้งที่ 2 การสารภาพบาป และชีวิตใหม่ พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างและเป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4846
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารจริงหรือ?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารจริงหรือ? ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้บอกชัดเจนว่ามารนั้นมีอยู่จริงซึ่งแรกเริ่มนั้นมันเป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อรับใช้พระองค์ แต่ต่อมามันได้กบฎต่อพระเจ้า จึงถูกขับไล่ลงมาจากสวรรค์และกลายเป็นมารซาตาน ดังนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ทั่วโลกจึงตกอยู่ใต้อำนาจของมารซาตานทั้งสิ้น ดังในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า “ชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อานุภาพของมารร้าย”
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4848
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รอดอย่างอัศจรรย์
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องรอดอย่างอัศจรรย์ เป็นคำพยานของคุณสุริยา สุคำภา ซึ่งได้เป็นพยานถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือจากอุบัติเหตุที่เลวร้ายทำให้เขาเกือบจะไม่รอดแต่ด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าทำให้เขารอด และเขาได้รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงอภัยโทษและรับโทษความผิดบาปแทนเขาแล้ว
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4851
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ราชาผู้ยากจน
พระคัมภีร์: มัทธิว 2; ยอห์น 12; ลูกา 23; ยอห์น 18; มัทธิว 27
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: ราชาผู้ยากจน เป็นเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ตั้งแต่ทรงบังเกิด เรื่องราวความเป็นมาชีวิตของพระเยซูคริสต์ โดยแบ่งเป็น ห้าครั้ง ครั้งที่หนึ่ง การถูกเรียกจากนักปราชญ์ที่มาจากตะวันออก ครั้งที่สอง การถูกเรียกจากประชาชนชาวยิว ครั้งที่สาม การยอมรับจากปากของพระเยซูคริสต์เอง ครั้งที่สี่ การถูกหัวเราะเยาะจากทหารที่ทุบตีพระองค์ ครั้งที่ห้า การยอมรับการเป็นกษัตริย์จากโจรชั่วคนหนึ่ง จนกระทั่งการถูกพิพากษาให้ลงโทษให้ประหารชีวิต
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #5890
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ราชาแห่งความรอด
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องราชาแห่งความรอด องค์พระเยซูเป็นราชาแห่งความรอดของเรา พระเยซูคริสต์จึงต้องมาเป็นผู้ช่วยเหลือมนุษย์ให้รอดจากบาปของเรา ซึ่งการที่พระองค์ทรงยอมรับความเจ็บปวดจนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ก็เพราะความรักที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์เรานั่นเอง
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4843
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ราชาแห่งความรัก
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องราชาแห่งความรัก ทำไมมนุษย์จึงไม่สามารถแสวงหาความรักที่แท้จริงในท่ามกลางมนุษย์ได้ นั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราล้วนแต่เป็นคนบาปนั่นเอง ถ้าเช่นนั้นแล้วมนุษย์เราจะแสวงหาความรักเช่นนี้ได้จากที่ใดกันเล่า?... คำตอบก็คือเราสามารถรับความรักที่แท้จริงนี้ได้จากพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นราชาแห่งความรัก
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4821
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วัยรุ่น วัยวุ่น
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: ในช่วงชีวิตของมนุษย์เรานั้น มีอยู่ด้วยกันหลายวัย แต่วัยที่ถือว่าเป็นวัยที่สดใส ร่าเริง มีพลัง เหมือนดอกไม้ที่กำลังเบ่งบาน หรือเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่กำลังส่องแสงแรงกล้า และเป็นวัยที่มีอิทธิพลอย่างมากมายต่ออนาคตข้างหน้าก็คือ...วัยรุ่นนั่นเอง...วัยรุ่นยังนับว่าเป็นวัยที่เต็มไปด้วยอนาคตที่ยาวไกล ดังนั้นวัยนี้จึงเป็นวัยที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะการกระทำของพวกเขาในวันนี้อาจเป็นตัวที่ชี้และกำหนดอนาคตทั้งชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียว...
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5884
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีไหนยุติธรรมที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคนในการขึ้นสวรรค์
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องวิธีไหนยุติธรรมที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคนในการขึ้นสวรรค์ พระองค์จึงทรงกำหนดวิธีจะช่วยมนุษย์เราให้รอดจากความผิดบาป เพื่อเขาจะไม่ต้องรับการพิพากษาโทษ และสามารถไปสวรรค์ได้ ซึ่งวิธีที่พระองค์ทรงกำหนดไว้นั้น นับว่าเป็นวิธีที่มีความยุติธรรมสำหรับมนุษย์ทุกคนในการขึ้นสวรรค์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4863
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หนังสือมหัศจรรย์
พระคัมภีร์: 2 ทิโมธี 3
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงต้องการที่จะสื่อสารกับมนุษย์ พระองค์จึงได้นำถ้อยคำของพระองค์มาบันทึกเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง เพื่อสื่อสารให้มนุษย์ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไร?... ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำไม?... และพระองค์ทรงมีพระประสงค์อย่างไรต่อมนุษย์?...ซึ่งหนังสือมหัศจรรย์เล่มนั้นก็คือ พระคริสตธรรมคัมภีร์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5887
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หนูหมิวกลับใจ
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องหนูหมิวกลับใจ คำพยานจากชีวิตของหนูหมิวซึ่งได้กระทำความผิดแต่โยนความผิดให้กับน้อง เมื่อหนูหมิวสำนึกผิดและสารภาพในความผิดคุณแม่ก็ให้อภัย ก็เหมือนกับความรักของพระเจ้าเมื่อเราทำผิดและสารภาพพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อที่จะทรงยกโทษในความผิดบาปของเรา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4844
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อะไรคือสิ่งที่มนุษย์เราต้องการมากที่สุด?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องอะไรคือสิ่งที่มนุษย์เราต้องการมากที่สุด? ถ้ามนุษย์เรามีชีวิตอยู่เพียงแค่ในโลกนี้และเป็นชีวิตที่ยืนยาวตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ สิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดก็ต้องเป็น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย หรืออาจจะเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกให้มีความสุข แต่สำหรับชีวิตหลังความตายสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการได้ไปอยู่กับพระเจ้าที่สวรรค์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4864
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อัศจรรย์แห่งรัก
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องอัศจรรย์แห่งรัก เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์ ความรักคืออะไร? ในภาษากรีกมี 4 คำที่บรรยายถึงความรัก ซึ่ง 4 คำนี้จะทำให้พวกเราทราบว่าในชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีความหมายอยู่หลายประเภทและแต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างไร? เราจะค้นหาคำตอบกันในเรื่องนี้
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4833
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เงินซื้อทุกสิ่งได้จริงหรือ?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องเงินซื้อทุกสิ่งได้จริงหรือ? อาจมีหลายคนบอกว่าเงินเป็นพระเจ้า แต่ความเป็นจริงไม่ใช่เช่นนั้นเลย นั่นก็เพราะว่า เงินซื้อวัตถุได้แต่ไม่สามารถซื้อความอิ่มใจด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ได้ คำตอบที่เราจะได้รับคือมนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่โดยอาหารอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขาอีกด้วย มนุษย์จึงจะสามารถพบกับความอิ่มใจที่แท้จริง
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4835
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เจาะลึกจิตสำนึกผิดชอบของมนุษย์
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องเจาะลึกจิตสำนึกผิดชอบของมนุษย์ มนุษย์มีอำนาจในการครอบครองสิ่งต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุดก็คือมนุษย์เรานั้นมีกฎศีลธรรมที่ดีงามอยู่ในจิตใจ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์กฎศีลธรรมที่ดีงามนั้นคือจิตสำนึกผิดชอบของมนุษย์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4859
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เจ้าอยู่ที่ไหน?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องเจ้าอยู่ที่ไหน? หลังจากที่มนุษย์คู่แรกล้มลงในบาปโดยการฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าแล้ว ทั้งสองก็เกิดความกลัว จึงได้หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้นเพื่อให้พ้นจากพระพักตร์ของพระเจ้า พระเจ้าจึงได้ทรงเรียกชายคนนั้น และตรัสถามเขาว่า... “เจ้าอยู่ที่ไหน?”
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4862
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต เป้าหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ในโลกเราก็ต้องกลับไปดูจุดเริ่มต้นหรือที่มาของสรรพสิ่งในจักรวาลนี้รวมทั้งมนุษย์เรานั้นไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างทุกสิ่งที่ขึ้นมาก็เพื่อมนุษย์ และเป้าหมายของพระองค์ที่ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาก็เพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตตามวัตถุประสงค์ของพระองค์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4824
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เพราะพระองค์ทรงอภัย
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องเพราะพระองค์ทรงอภัย คำพยานของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ชีวิตของเธอเคยผิดพลาด และมุ่งไปสู่ห้วงเหวแห่งความมืดมน ขณะที่เธอกำลังสิ้นหวัง และความตายกำลังอยู่ตรงหน้า… เธอได้พบกับบุคคลหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือ ให้อภัยเธอซึ่งทำให้เธอสามารถตั้งต้นชีวิตใหม่ได้อย่างแท้จริง
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4828
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อฉันทำผิดพลาดไปมีใครเข้าใจฉันบ้าง?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ เพราะเมื่อเราต้องเจอกับปัญหา อุปสรรค รู้สึกท้อแท้ เจอกับสิ่งเลวร้ายแต่มีผู้หนึ่งที่เข้าใจและรักเราอยู่เสมอนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์คือผู้สร้างชีวิตของเรา และพระองค์ทรงรู้ทุกปัญหาในชีวิตของเราเมื่อเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ผู้สัตย์ซื่อก็จะยกบาปนั้น ขอเพียงให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #5886
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เลิกเล่นเกมส์ซ่อนหากันได้แล้ว!
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องเลิกเล่นเกมส์ซ่อนหากันได้แล้ว วันหนึ่งในช่วงปิดเทอม... เด็ก ๆ ได้มาเรียนพิเศษที่บ้านคุณครูนก และในช่วงพัก เด็ก ๆ กำลังเล่นกันอยู่เด็กคนหนึ่งจึงบอกว่า... “เบื่อแล้วหล่ะ!...เล่นเกมส์ซ่อนหากันดีกว่า” ครูนกจึงแนะนำเกมส์ใหม่ให้เด็ก ๆโดยการสอนเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าให้เด็กๆ ฟัง
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4832
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอ๊! จะไปสวรรค์ได้อย่างไรกันนะ?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่อง เอ๊! จะไปสวรรค์ได้อย่างไรกันนะ? ในเรื่องนี้จะสอนเกี่ยวกับว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้ไปสวรรค์ โดยวิธีที่เราจะสามารถไปสวรรค์ได้นั้นต้องอาศัยความรอดที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์ เราไม่สามารถอาศัยการกระทำหรือวิธีการของมนุษย์ หรืออาศัยกำลังของตัวเราเองในการไปสวรรค์ได้เลย
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4819
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เฮ้อ!เหนื่อย
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: ทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับคำว่าเหนื่อย เรื่อง เฮ้อ! เหนื่อย จะทำให้เราเข้าใจและทราบถึงคำว่าเหนื่อยโดยแยกเป็นสี่ประเภทคือ หนึ่งความเหนื่อยทางด้านร่างกาย สองความเหนื่อยทางด้านจิตใจ สามความเหนื่อยจากการทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรม และประการสุดท้ายคือ ความเหนื่อยในการทำดี ดังนั้นถ้าเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตความเหนื่อยก็จะหายไป
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5891
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ใคร ๆ ก็ชมว่าฉันเป็นคนดี
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องใคร ๆ ก็ชมว่าฉันเป็นคนดี บางคนคิดว่าทำดีแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด แต่สำหรับพระเจ้าที่ทรงสร้างมนุษย์เรานั้น พระองค์ทรงรักเรามาก พระองค์จึงไม่อยากให้เราต้องรับการลงโทษในนรกเลย แต่พระองค์ก็ทรงยุติธรรมด้วย เพราะเหตุที่มนุษย์เราทำความผิดบาป จึงต้องถูกพิพากษาลงโทษ ดังนั้นพระองค์จึงกำหนดที่จะช่วยมนุษย์เราให้รอดจากการพิพากษานั้น
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4827
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ไม่มีผู้สร้างจริงหรือ?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องไม่มีผู้สร้างจริงหรือ? คำพยานของแพทย์หญิงท่านหนึ่งซึ่งท่านได้สัมผัสกับพระเจ้าผู้ทรงสร้าง และเป็นผู้ให้ความหวังใหม่แก่ชีวิตของท่าน
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4850
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ไม่เชื่อพระเยซูได้ไหม?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องไม่เชื่อพระเยซูได้ไหม เราไม่จำเป็นต้องเชื่อพระเจ้าก็ได้ ถ้าไม่มีเหตุผล 6 ประการ ดังนี้ คือ 1. ถ้าไม่มีพระเจ้าที่สร้างมนุษย์ 2. ถ้ามนุษย์เราไม่ได้ทำบาป 3. ถ้ามนุษย์ไม่มีความตาย 4. ถ้ามนุษย์เราไม่มีวิญญาณ 5. ถ้าไม่มีการพิพากษา 6. ถ้าไม่มีนรก เราจะได้เรียนรู้รายละเอียดจากเรื่องนี้เพื่อที่เราจะมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4817
Share