หน้าจอผู้ใช้ Greenstone สำหรับบรรณารักษ์ (GLI) ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของโปรแกรม Greenstone ด้วยหน้าจอผู้ใช้แบบ 'ชี้และคลิก' ที่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งจะอนุญาตให้คุณรวบรวมชุดของเอกสาร นำเข้าหรือกำหนดเมทาดาทา และสร้างเอกสารลงในคอลเลกชันของ Greenstone ได้

โปรดสังเกตุว่า GLI ถูกเรียกใช้งานร่วมกับโปรแกรม Greenstone และได้ถือว่าได้มีการติดตั้งในไดเรกทอรีย่อยของการติดตั้งโปรแกรม Greenstone เรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Greenstone มาเองหรือติดตั้งจากซีดีรอมโปรแกรม Greenstone คุณก็จะสามารถใช้งานได้

การเรียกใช้ GLI ภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดส์

เรียกใช้หน้าจอผู้ใช้ระบบสำหรับบรรณารักษ์ภายใต้ระบบปฏิบัตการวินโดส์ได้ โดยการเลือก Greenstone Digital Library จากส่วน Programs ของเมนู Start และเลือก Librarian Interface

การเรียกใช้ GLI ภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

เมื่อต้องการเรียกใช้ GLI ภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ให้เปลี่ยนไปยังไดเรกทอรี gli ในส่วนที่มีการติดตั้งโปรแกรม Greenstone จากนั้นให้เรียกใช้สคริปต์ gli.sh

การเรียกใช้ GLI ภายใต้ระบบปฏิบัติการแมค โอเอส เอ็กซ์

ในตัวค้นหา ให้ไปยัง Applications จากนั้นไปที่ Greenstone (ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรม Greenstone ในตำแหน่งตามค่าเริ่มต้น) จากนั้นให้เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ GLI "
 

โครงการห้องสมุดดิจิทัลประเทศนิวซีแลนด์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยไวกาโต ประเทศนิวซีแลนด์"