ซอฟต์แวร์ห้องสมุดดิจิทัล Greenstone

โปรแกรม Greenstone เป็นชุดของซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการรองรับคอลเลกชันห้องสมุดดิจิทัล และการสร้างคอลเลกชันใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ในการจัดระเบียบและเผยแพร่ข้อมูลบน อินเทอร์เน็ต หรือบนซีดีรอม โปรแกรม Greenstone ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ New Zealand Digital Library โดยมหาวิทยาลับไวกาโต และมีการแจกจ่ายออกไปด้วยความร่วมมือของยูเนสโกและ Human Info NGO โปรแกรม Greenstone เป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จาก http://greenstone.org ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ GNU

nzdl.org

เว็บไซต์ของ New Zealand Digital Library (http://nzdl.org) ประกอบด้วยคอลเลกชันตัวอย่างจำนวนมาก โดยคอลเลคชันทั้งหมดนี้สร้างขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ Greenstone ซึ่งสามารถเรียกทดลองใช้งานได้ทั่วไป ตัวอย่างเหล่านี้จะแสดงตัวอย่างตัวเลือกของการค้นหาและเรียกดู รวมถึงคอลเลกชันในภาษาอารบิก จีน ฝรั่งเศส เมารี และสเปน รวมทั้งภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังมีคอลเลกชันดนตรีอีกด้วย

แพลตฟอร์ม

โปรแกรม Greenstone สามารถดำเนินการได้บนระบบปฏิบัติการวินโดส์, ยูนิกซ์ และ แมค โอเอส เอ็กซ์ ชุดโปรแกรมสำหรับแจกจ่ายนี้ประกอบด้วย ชุดโปรแกรมพร้อมใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดส์ทุกรุ่น รวมทั้งลินุกซ์และแมค โอเอส เอ็กซ์ นอกจากนี้ชุดโปรแกรมยังประกอบไปด้วยโค้ดต้นฉบับที่สมบูรณ์สำหรับระบบ ซึ่งสามารถคอมไพล์ได้โดยใช้ไมโครซอฟท์ C++ หรือ gcc ได้ โปรแกรม Greenstone สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเปิดให้ใช้งานได้ฟรี เช่น Apache Webserver และ PERL ได้อีกด้วย หน้าจอผู้ใช้ระบบจะใช้เว็บเบราว์เซอร์ในการแสดงผล ซึ่งโดยปกติจะเป็น Netscape Navigator หรือ Internet Explorer

HDL Collection

คอลเลกชันเอกสารจำนวนมากได้ถูกแจกจ่ายออกไปในรูปแบบของซีดีรอมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Greenstone ตัวอย่างเช่น Humanity Development Library ซึ่งบรรจุสิ่งพิมพ์จำนวน 1,230 ฉบับที่มีเนื้อหาตั้งแต่ด้านบัญชีจนถึงการบำบัดน้ำเสีย ซีดีแผ่นนี้สามารถใช้งานได้บน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพไม่สูงนัก เช่น อุปกรณ์ที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศกำลังพัฒนา ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ สามารถเข้าถึงได้โดยการค้นหา การเรียกดูด้วยหัวเรื่อง การเรียกดูด้วยชื่อเรื่อง การเรียกดูด้วยชื่อองค์กร การเรียกดูรายการวิธีใช้ และโดยการสุ่มดูหน้าปกหนังสือ

การกำหนดเอง

Greenstone ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถกำหนดค่าเองได้ เอกสารและรูปแบบเมทาดาทาใหม่ถูกทำให้สะดวกขึ้นด้วยการเขียน "ปลั๊กอิน" (ในภาษา Perl) ในรูปแบบเดียวกัน โครงสร้างการเรียกดูเมทาดาทาใหม่สามารถกระทำได้ด้วยการเขียนเป็น "คลาสสิฟายเออร์" รูปลักษณ์ของหน้าจอผู้ใช้ระบบสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการใช้ "แมโคร" ที่เขียนด้วยภาษาแมโครอย่างง่าย โปรโตคอล Corba ยอมให้เอเจนต์ (เช่น ในภาษาจาวา) ใช้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดที่สัมพันธ์กับคอลเลกชันเอกสารได้ นอกจากนี้ โค้ดต้นฉบับในภาษา C++ และ Perl สามารถเรียกใช้งาน และสามารถเข้าถึงเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้

เอกสาร

มีเอกสารเพิ่มเติมสำหรับซอฟต์แวร์ Greenstone

รายชื่อสำหรับส่งจดหมาย

มีเมลลิงลิสต์ที่ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ห้องสมุดดิจิทัลของโปรแกรม Greenstone ผู้ใช้โปรแกรม Greenstone ที่ใช้งานอยู่ควรพิจารณาเข้าร่วมในเมลลิงลิสต์นี้และเข้าร่วมการสนทนาด้วย เมื่อต้องการสมัครสมาชิก ให้ไปที่ https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users เมื่อต้องการส่งข้อความไปยังลิสต์ ให้ส่งไปยัง greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz

ข้อผิดพลาด

เราต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์นี้ยังคงทำงานเป็นปกติ กรุณาส่งรายงานข้อผิดพลาดใดๆ ไปยัง รายการอีเมล

ในงาน

โปรแกรม Greenstone 3 เป็นโปรแกรมรุ่นที่ออกแบบ และจัดทำขึ้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งยังคงข้อดีของโปรแกรม Greenstone 2 (รุ่นปัจจุบัน) ไว้ ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนแบบหลายภาษา หลายแพลตฟอร์ม และมีความยืดหยุ่นในกำหนดค่าสูง นอกจากนี้ โปรแกรม Greenstone 3 ยังรวมคุณลักษณะทั้งหมดของระบบที่มีอยู่ และยังสามารถใช้งานกับรุ่นเก่าได้ นั่นคือ โปรแกรมนี้สามารถสร้างและเรียกใช้คอลเลกชันที่มีอยู่แล้วได้โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากเขียนด้วยภาษาจาวา ระบบจึงได้รับการจัดโครงสร้างในรูปแบบของเครือข่ายของโมดูลที่เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งสื่อสารกันด้วย XML ด้วยเหตุนี้โปรแกรม Greenstone 3 จึงทำงานในลักษณะเครือข่ายแบบการกระจาย และสามารถใช้งานข้ามเซิร์ฟเวอร์ที่ต่างกันได้เมื่อจำเป็น การออกแบบในลักษณะของโมดูลนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการพัฒนาต่อยอดของโปรแกรม Greenstone ได้ เอกสารและรุ่นทดลองของโปรแกรม Greenstone 3 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ หน้าแรกของ Greenstone 3

เครดิต

ซอฟต์แวร์ Greenstone เกิดขึ้นจากความพยายามในการร่วมมือกันของบุคคลหลายฝ่าย Rodger McNab และ Stefan Boddie เป็นสถาปนิกหลักและผู้ลงมือปฏิบัติการ โดยได้รับความร่วมมือจาก David Bainbridge, George Buchanan, Hong Chen, Michael Dewsnip, Katherine Don, Elke Duncker, Carl Gutwin, Geoff Holmes, Dana McKay, John McPherson, Craig Nevill-Manning, Dynal Patel, Gordon Paynter, Bernhard Pfahringer, Todd Reed, Bill Rogers, John Thompson, และ Stuart Yeates สมาชิกอื่นๆ ของโครงการ New Zealand Digital Library ผู้ให้คำแนะนำและแรงบันดาลใจในการออกแบบระบบ ประกอบไปด้วย Mark Apperley, Sally Jo Cunningham, Matt Jones, Steve Jones, Te Taka Keegan, Michel Loots, Malika Mahoui, Gary Marsden, Dave Nichols และ Lloyd Smith สำหรับผู้ที่ให้ความร่วมมือด้านแพคเกจลิขสิทธิ์ของ GNU ซึ่งอยู่ในซอฟต์แวร์ที่แจกไปด้วย ซึ่งประกอบด้วย MG, GDBM, PDFTOHTML, PERL, WGET, WVWARE และ XLHTML

 

Kia papapounamu te moana

kia hora te marino,
kia tere te karohirohi,
kia papapounamu te moana

ขอให้สันติภาพและความสงบสุขจงอยู่รายรอบตัวคุณ
ขอให้คุณได้พักกายอยู่ท่ามกลางความอบอุ่นของเมฆหมอกแห่งฤดูร้อน
ขอให้มหาสมุทรแห่งการเดินทางของคุณจงราบรื่นเช่นเดียวกับหินสีเขียวที่ได้รับการเจียระไนแล้ว

ซอฟต์แวร์ห้องสมุดดิจิทัล Greenstone

Greenstone เป็นหินกึ่งรัตนชาติที่ค้นพบในประเทศนิวซีแลนด์ (เหมือนกับซอฟต์แวร์นี้) ในสังคมของชนเผ่าเมารีโบราณ หินชนิดนี้ถือเป็นสิ่งมีค่าสูงสุด และเป็นตัวให้กำเนิดสสารอื่นๆ หินนี้สามารถดูดซับและกัก wairua ซึ่งก็คือ จิตวิญญาณหรือพลังชีวิตได้ และมีคุณสมบัติด้านความขลังศักดิ์สิทธิ์ จึงทำให้เหมาะสมที่จะเป็นเครื่องหมายของ โครงการห้องสมุดดิจิทัลที่เป็นสาธารณะ ลักษณะอันแวววับของหินชนิดนี้แสดงถึงความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ ลักษณะของความโปร่งแสงแสดงถึงความซื่อสัตย์ ลักษณะทนทานแสดงถึงกำลังใจ และขอบตัดคมแสดงถึงความยุติธรรม ชิ้นส่วนแกะสลักที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของซอฟต์แวร์ห้องสมุดดิจิทัล Greenstone นี้เป็น patu หรือคฑาสำหรับต่อสู้ และเป็นมรดกตกทอดมาถึงหนึ่งในสมาชิกโครงการของเรา เมื่อเกิดการประชิดตัว การตอบโต้จำเป็นต้องรวดเร็ว แม่นยำและสมบูรณ์อย่างมาก ซึ่งเรารู้สึกว่าคุณสมบัติเหล่านี้สามารถใช้ได้กับซอฟต์แวร์ของเราเช่นกัน ขอบตัดตรงที่เฉียบคม ของ patu เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี

"
 

โครงการห้องสมุดดิจิทัลประเทศนิวซีแลนด์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยไวกาโต ประเทศนิวซีแลนด์"