การกำหนดลักษณะการนำเสนอ

ภาษาของหน้าจอผู้ใช้ระบบ:
การเข้ารหัส:
รูปแบบอินเทอร์เฟซ
 

การกำหนดลักษณะการค้นหา

วิธีการค้นหา: การค้นหาอย่างง่าย
โหมดการค้นหาอย่างละเอียด (สามารถใช้การค้นหาทางตรรกะโดยใช้เครื่องหมาย ! & | และวงเล็บ)
รูปแบบของการค้นหา: ค้นหาแบบปกติโดยใช้กล่องค้นหา กล่อง
ความแตกต่างของตัวพิมพ์ไหญ่-เล็ก ละเว้นความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก
ตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กต้องตรงกัน
ตัวอักษรลงท้ายคำ ละเว้นอักขระลงท้ายคำ
ทั้งคำต้องตรงกัน
ประวัติการค้นหา: ไม่แสดงประวัติการค้นหา
แสดงรายการประวัติการค้นหาจำนวน รายการ
แสดงเอกสารจำนวนสูงสด โดยแสดง รายการต่อหน้า