หัวข้อ

 

วิธีการค้นหาข้อมูลในคอลเลกชัน Digital Library of Thai Christian Resources

คุณสามารถค้นหาข้อมูลในคอลเลกชันนี้ได้ 6 วิธีดังนี้

 

วิธีการอ่านเอกสาร

คุณสามารถบอกได้ว่าคุณพบหนังสือหรือเอกสารแล้วหรือยัง เมื่อชื่อเรื่อง หรือภาพหน้าปกปรากฏขึ้นบริเวณด้านบนซ้ายของหน้า ในบางคอลเลคชั่น สารบัญจะปรากฎขึ้นด้วย ขณะที่คอลเลคชันอื่นๆ (เช่น เมื่อมีการใช้ตัวเลือก ภาพที่มีการจัดหน้า) จะมีเพียงเลขที่ของหน้าปัจจุบัน พร้อมด้วยกล่องที่ให้คุณเลือกหน้าใหม่ ไปหน้าถัดไป หรือย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ได้ ในสารบัญ หัวเรื่องของส่วนปัจจุบันจะเป็นอักษรตัวหนา และคุณสามารถขยายตารางได้ โดยการ คลิกที่โฟลเดอร์เพื่อเปิดหรือปิดสารบัญ หรือคลิกที่รูปหนังสือที่เปิดอยู่ด้านบนเพื่อปิดหนังสือ

ด้านล่างจะแสดงข้อความของส่วนปัจจุบัน ขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความ จะมีลูกศรอยู่ที่ด้านล่างเพื่อนำคุณไปยังส่วนถัดไป หรือกลับมายังส่วนก่อนหน้าได้

จะมีปุ่มที่สามารถคลิกได้อยู่ใต้ชื่อเรื่องหรือภาพปกหน้าหนังสือ คุณสามารถ คลิกที่ ขยายข้อความ เพื่อขยายข้อความทั้งหมดของส่วนที่เปิดอยู่ในปัจจุบันหรือหนังสือได้ ถ้าเอกสารมีขนาดใหญ่มาก ระบบอาจจะใช้เวลานานและจะต้องใช้หน่วยความจำจำนวนมาก คลิกที่ สารบัญส่วนขยาย เพื่อขยายสารบัญทั้งหมด เพื่อให้สามารถดูชื่อเรื่องของทุกบท และส่วนย่อยอื่นๆ ได้ คลิกที่ เอาออก เพื่อเปิดเอกสารนี้ในหน้าต่างใหม่ของเบราวเซอร์ได้ (คุณลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการเปรียบเทียบเอกสาร หรืออ่านเอกสารสองฉบับพร้อมกัน) และท้ายที่สุด เมื่อคุณดำเนินการค้นหา คำที่คุณค้นหาจะถูกเน้น ด้วยแถบสี คุณสามารถคลิกที่ ไม่มีการเน้นคำ เพื่อเอาการเน้นคำออกได้

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	เปิดชั้นวางหนังสือนี้
เปิดเอกสารนี้และดูเนื้อหา	ปิดหนังสือเล่มนี้	เปิด/ปิดหนังสือนี้
ดูเอกสาร	ดูส่วนนี้ของข้อความ
ไปยังส่วนก่อนหน้า	ไปยังส่วนถัดไป	ไปยังส่วน ก่อนหน้า/ถัดไป
แสดงข้อความทั้งหมด หรือไม่แสดงข้อความทั้งหมด
ขยายตารางสารบัญ หรือไม่ขยาย
เปิดหน้านี้ในหน้าต่างใหม่
เน้นคำค้น หรือไม่เน้น

 

วิธีการค้นหาคำแบบเฉพาะเจาะจง

จากหน้าค้นหา คุณสามารถดำเนินการสืบค้นได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

  1. ระบุรายการที่คุณต้องการค้นหา
  2. กำหนดว่าคุณต้องการจะค้นหาทั้งคำ หรือเพียงบางส่วนของคำ
  3. พิมพ์คำที่คุณต้องการค้นหา
  4. คลิกปุ่ม เริ่มต้นค้นหา

เมื่อคุณทำการสืบค้น ชื่อเรื่องของเอกสารที่ตรงกับการค้นหาจำนวนยี่สิบชื่อจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ คุณสามารถคลิกปุ่มที่ด้านล่างเพื่อดูเอกสารยี่สิบเรื่องถัดไปได้ จากจุดนี้ คุณจะพบปุ่มที่คุณสามารถคลิกเพื่อไปยังอีกยี่สิบเรื่องถัดไป หรือย้อนกลับไปยังยี่สิบเรื่องแรก เช่นนี้อีก หากคุณต้องการดูเอกสาร ให้คลิกที่ชื่อเรื่องของเอกสารที่ต้องการ หรือคลิกปุ่มเล็กๆ ที่อยู่ข้างเอกสารนั้น

ผลลัพธ์ของการค้นหาจะถูกจำกัดไว้ที่ไม่เกิน 50 เรื่อง คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลขนี้ได้โดยคลิกปุ่ม การกำหนดลักษณะ ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า

 

คำค้น

"

ระบบจะตีความทุกสิ่งที่คุณพิมพ์ลงในกล่องค้นหาเป็นรายการคำหรือวลี ซึ่งเรียกว่า "คำค้น" คำค้นอาจจะเป็นคำเพียงคำเดียวซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข หรือ วลีซึ่งประกอบด้วยลำดับของคำซึ่งครอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ ("...") คำค้นแต่ละคำจะถูกแบ่งด้วยช่องว่าง ถ้ามีอักขระอื่นใด เช่น เครื่องหมายวรรคตอน ปรากฎอยู่ อักขระเหล่านั้นจะทำหน้าที่แบ่งคำเหมือนกับว่าอักขระนั้นเป็นช่องว่าง และจะถูกละเว้นโดยระบบ คุณจะไม่สามารถค้นหาคำที่มีเครื่องหมายวรรคตอนอยู่ด้วยได้

ตัวอย่างเช่น การค้นหา

จะได้รับการตีความเหมือนกับ

"

 

ชนิดของการค้นหา

"

มีการค้นหาที่แตกต่างกันสองรูปแบบ คือ

ให้ใช้คำค้นหาได้มากเท่าที่คุณต้องการ โดยอาจจะเป็นทั้งประโยค หรือทั้งย่อหน้า ถ้าคุณระบุคำเพียงหนึ่งคำ เอกสารที่ได้จากการค้นหาจะเรียงลำดับตามความถี่ของคำที่ปรากฎในเอกสาร

"

 

ขอบเขตของการค้นหา

"

ในคอลเลกชันส่วนใหญ่ คุณจะมีตัวเลือกของดัชนีที่ใช้ในการค้นหาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ผู้เขียน หรือดัชนีชื่อเรื่อง หรืออาจจะเป็นดัชนีชื่อบท หรือดัชนีย่อหน้า โดยทั่วไปแล้ว เอกสารที่ตรงกับการค้นหาทั้งหมดจะแสดงขึ้นไม่ว่าคุณจะค้นหาด้วยดัชนีใด

ถ้าเอกสารเป็นหนังสือ เอกสารเหล่านั้นจะถูกเปิดด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม "

 

การค้นหาอย่างละเอียดใช้ตัวค้นหา MG

ถ้าคุณเลือกโหมดการค้นหาอย่างละเอียด (ใน การกำหนดลักษณะ) คุณจะเห็นตัวเลือกการค้นหาที่ต่างกันเล็กน้อย

หมายเหตุ: ตัวดำเนินการเหล่านี้จะถูกละเว้นทั้งหมดถ้าคุณกำลังค้นหาด้วยวิธีการค้นหาอย่างง่าย

 

การเปลี่ยนการกำหนดลักษณะของคุณ

"

เมื่อคุณคลิกปุ่ม การกำหนดลักษณะ ที่ส่วนบนสุดของหน้าแล้ว คุณจะสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะบางอย่างของส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ "

 

การกำหนดลักษณะคอลเลกชัน

"

บางคอลเลกชันประกอบด้วยคอลเลกชันย่อยหลายคอลเลคชัน ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาภายใต้คอลเลคชันย่อย แบบเป็นอิสระจากกันหรือรวมกันได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสามารถเลือกได้ว่า คุณต้องการค้นหาภายในคอลเลกชันย่อยใดบ้างโดยการกำหนดค่าในหน้ากำหนดลักษณะ "

 

การกำหนดลักษณะภาษา

"

คอลเลกชันแต่ละชุดจะใช้ภาษาในการนำเสนอเริ่มต้น แต่คุณสามารถสลับไปใช้ภาษาอื่นได้ถ้าคุณต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนชุดรูปแบบการเข้ารหัสที่ใช้โดยโปรแกรม Greenstone สำหรับผลลัพธ์ที่ส่งไปยังเบราวเซอร์ได้ด้วย โดย ซอฟต์แวร์จะเลือกค่าเริ่มต้นที่เหมาะสม แต่สำหรับเบราวเซอร์บางตัว เราจำเป็นต้องสลับไปใช้ชุดรูปแบบการเข้ารหัสชุดอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะแสดงอักขระออกมาอย่างถูกต้อง คอลเลกชันทั้งหมดจะอนุญาตให้คุณสลับรูปแบบส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกมาตรฐานไปเป็นแบบข้อความได้ ลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้มีปัญหาทางสายตาที่ใช้แบบอักษรบนหน้าจอขนาดใหญ่ หรือต้องการส่งผลลัพธ์ไปยังโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูด "

 

การกำหนดลักษณะการนำเสนอ

ขึ้นอยู่กับบางคอลเลกชัน อาจจะมีตัวเลือกหลายตัวที่คุณสามารถตั้งค่าเพื่อควบคุมรูปแบบการนำเสนอได้

คอลเลกชันของหน้าเว็บอนุญาตให้คุณปิดแถบนำทาง Greenstone ที่ส่วนบนสุดของหน้า เอกสารแต่ละหน้าได้ เพื่อที่ว่าทันทีที่คุณดำเนินการค้นหาเสร็จสิ้น คุณจะได้ไปยังหน้าเว็บที่ตรงกับการค้นหาโดยไม่มีส่วนหัวของโปรแกรม Greenstone เมื่อต้องการค้นหาครั้งต่อไป คุณจะต้องใช้ปุ่ม "ย้อนกลับ" ในเบราวเซอร์ของคุณ คอลเลกชันเหล่านี้อนุญาตให้คุณปิดข้อความเตือนของโปรแกรม Greenstone เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยง ที่จะพาคุณออกจากคอลเลกชันห้องสมุดดิจิทัล และไปยังหน้าเว็บนั้นได้ และในคอลเลกชันเว็บบางคอลเลคชัน คุณยังสามารถควบคุมอีกได้ว่า ต้องการให้การเชื่อมโยงบนหน้า "ผลการค้นหา" นำคุณไปยัง URL ที่แท้จริงของคำถาม แทนที่จะเชื่อมโยงไปยังสำเนาของหน้านั้นในห้องสมุดดิจิทัล

 

การกำหนดลักษณะการค้นหา

"

คุณสามารถสลับไปยังโหมดการค้นหา "อย่างละเอียด" ที่อนุญาตให้คุณนำคำมาประกอบกันโดยใช้ & (แทน "และ") | (แทน "หรือ") และ ! (แทน "ไม่") และใช้วงเล็บในการจัดกลุ่มตามต้องการได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุการค้นหาได้แม่นยำขึ้น

คุณสามารถใช้กล่องค้นหาขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถทำการค้นหาประโยคที่ยาวมากๆ ได้ ซึ่งระบบสามารถค้นหาข้อความที่มีขนาดยาวได้อย่างรวดเร็วจนน่าแปลกใจ

"ปุ่มคู่นี้จะทำหน้าที่ควบคุมว่า ระบบจะทำการค้นหาโดยไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าเลือก "ละเว้นความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก " แล้ว คำว่า snail farming จะมีค่าเทียบเท่ากับ Snail Farming และ SNAIL FARMING ด้วย"

"ปุ่มคู่นี้จะทำหน้าที่ควบคุมว่า ระบบจะละเว้นอักขระท้ายคำขณะค้นหาหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าเลือก "ละเว้นอักขระลงท้ายคำ " แล้ว snail farming จะมีค่าเทียบเท่ากับ snails farm and snail farmer คุณลักษณะนี้จะทำงานอย่างถูกต้องกับข้อความภาษาอังกฤษเท่านั้น "

คุณสามารถเปิดคุณลักษณะประวัติการค้นหา ซึ่งจะแสดงคำค้นล่าสุดของคุณได้ คุณลักษณะนี้จะช่วยให้ง่ายต่อการเรียกใช้คำค้นก่อนหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยซ้ำอีก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมจำนวนผลลัพธ์ที่ได้ และจำนวนรายการที่จะแสดงบนหน้าจอได้อีกด้วย "