ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตคริสเตียน (329)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การเลี้ยงดู (10)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การสื่อความหมายของข่าวประเสริฐ
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ในอาณาจักรของพระเจ้า หรือท่ามกลางคริสตจักร บุคคลที่เป็นพี่ก็คือบุคคลที่บังเกิดใหม่ก่อนน้องพระคริสต์ คนที่บังเกิดใหม่ก็ต้องช่วยเลี้ยงดูคนที่บังเกิดใหม่ทีหลัง ซึ่งเป็นภาพธรรมชาติที่เราทุกคนคุ้นเคยมาแล้ว
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 9 ขนาดไฟล์: ID: #1280
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงดูความเชื่อของลูก 10 วิธี
นักประพันธ์: นพลักษณ์ เคเบิ้ล
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การเป็นพ่อแม่คนไม่ใช่สิ่งง่าย ดิฉันยังดิ้นรนตลอดเวลาในการเป็นแม่ที่ดี หวังว่า 10 ข้อนี้จะช่วยกระตุ้นหรือตอกย้ำความคิดของพี่น้องทั้งหลายบ้างไม่มากก็น้อย เรามาช่วยกันอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดเพิ่มเติมกำลัง สติปัญญา และพระคุณแก่เรามาก ๆ ด้วยเถอะค่ะ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3356
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความมั่นคงในชีวิต
พระคัมภีร์: สดุดี 125
นักประพันธ์: สมพร ศิริกลการ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความตอนนี้ได้กล่าวเตือนสติของเราให้เราทุกคนที่จะมีความเชื่อในพระเจ้า เพราะชีวิตของเราอยู่ในที่ที่มั่นคงปลอดภัย คืออยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่มีใครแย่งชิงเราไปจากพระหัตถ์พระเจ้าได้ ไม่ว่าเรากำลังตกอยู่ในสภาพใด พระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราเสมอ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #5964
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเชื่อเพื่อชีวิตของเรา
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ความเชื่อเพื่อชีวิตของเรา ดังนั้นข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเป็นพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเยชูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 39 ขนาดไฟล์: ID: #1282
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ คู่มือสำหรับพี่เลี้ยง
นักประพันธ์: สตีฟ เทเลอร์
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: การดูแล หรือติดตามผู้เชื่อใหม่ เป็นการรับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าอาจไม่มีประสบการณ์ในการรับใช้อย่างนี้มาก่อนผู้ที่รักพระเจ้าทุกคนสามารถติดตามผู้เชื่อใหม่ได้ โดยใช้หนังสือคู่มือเล่มนี้เพื่อติดตามและช่วยให้ผู้ที่เชื่อมีความเข้าใจและมีรากฐานที่ดีในชีวิตคริสเตียนของเขา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 47 ขนาดไฟล์: ID: #6835
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: นำกลุ่มย่อยในการศึกษาพระคัมภีร์อย่างไร
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: ประเสริฐบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การนำกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มย่อย เป็นการแนะนำวิธีขั้นตอนในการที่จะปฏิบัติเริ่มต้น เพื่อที่จะช่วยท่านให้ประสบความสำเร็จในการนำกลุ่มย่อยในคริสตจักร โดยได้มีการแนะนำวิธีการประชุม วิธีเตรียมโครงร่างบทเรียน วิธีแนะนำการอธิษฐานแบบสนทนา วิธีจัดการเมื่อเกิดการขัดแย้งในกลุ่ม วิธีเปลี่ยนอุปสรรค์ให้เป็นโอกาส
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 54 ขนาดไฟล์: ID: #5194
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รีทรีตคู่สมรสจะทำอย่างไรกับเด็กและเงิน
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ซาตานกำลังโหมโจมตีครอบครัวของคริสตชนดังนั้นอย่าชะล่าใจ อย่าประมาท ถ้าจำเป็นต้องรีบวางแผน “ถอยหลังตั้งหลัก” เพื่อพิทักษ์จิตวิญญาณของเรา และครอบครัว โดยมีเวลากับพระคริสต์ผ่านทางการศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐาน รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้า เพื่อจะกลับเข้ามาสู่สงคราม (ฝ่ายวิญญาณจิต) ในชีวิตประจำวันอีกครั้งอย่างมีชัยชนะ ทั้งในส่วนตัวครอบครัว และคริสตจักร
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3365
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความจริงในคริสตจักร
พระคัมภีร์: กิจการ 6
นักประพันธ์: บุญรอด คำมูล
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บุคคลหนึ่งกล่าวถึงสัจธรรมเอาไว้ว่า “ที่ใดมีคนอาศัยอยู่มากกว่าหนึ่ง ที่นั่นย่อมมีปัญหา” คริสตจักรสมัยเริ่มแรกซึ่งบันทึกไว้ในพระธรรมกิจการบทที่ 2, 3 หากจะถือว่าคริสตจักรในเวลานั้นประสพความสำเร็จในระดับหนึ่งก็นับได้ แต่เหตุการณ์ดำเนินมาถึงบทที่ 6 ความจริงบางประการที่ซ่อนอยู่ก็ปรากฏขึ้นนั่นก็คือ “ปัญหา” ซึ่งเป็นสิ่งที่คนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้จะมีการป้องกันไว้แล้วก็ตาม
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3485
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณ
พระคัมภีร์: 1 เปโตร 5
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: การเลี้ยงดูผู้เชื่อฝ่ายจิตวิญญาณ เลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้า จะทำให้เรา ในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยง (ศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักร) จะต้องรับผิดชอบงานของตนเองอย่างสุดความสามารถ ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา เราทุกคนจะต้องอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์เพื่อรายงานสิ่งที่ได้ทำลงไปแล้ว เราทุกคนจะได้รับคำตำหนิหรือคำชมเชย จะได้รับบำเหน็จรางวัลหรือความว่างเปล่าก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากระทำในวันนี้.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6813
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ลูกแห่งการหนุนน้ำใจ
พระคัมภีร์: กิจการ 4
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: คริสตจักรของพระเจ้าต้องการผู้รับใช้ทุกประเภท แต่ในปัจจุบันผู้รับใช้ที่คริสตจักรต้องการมากที่สุดประเภทหนึ่งคือ ผู้รับใช้แบบบารนาบัสซึ่งได้รับขนานนามว่า “ลูกแห่งการหนุนน้ำใจ”
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3561
Share