ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	1 ซามูเอล (33)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 17 (7)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กษัตริย์ดาวิด
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องกษัตริย์ดาวิด ปรากฏในพระธรรม 1 ซามูเอลบทที่ 17 ข้อที่ 45 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และเล่นเกมส์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5478
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กษัตริย์ดาวิด
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง กษัตริย์ดาวิด เพื่อให้เด็กรักและสรรเสริญพระเจ้าเหมือนดาวิดที่เคยทำ จาก 1 ซามูเอล บทที่ 17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3760
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดฆ่าโกลิอัทตาย 1
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องดาวิดฆ่าโกลิอัทตาย 1 จากพระธรรม 1 ซามูเอล 17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5433
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดฆ่าโกลิอัทตาย 2
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องดาวิดฆ่าโกลิอัทตาย 2 จากพระธรรม 1 ซามูเอล 17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5434
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดชนะโกลิอัท
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาวิดชนะโกลิอัทเรื่องนี้จะทำให้ เด็กๆ จะได้บอกว่าหากต้องเจอยักษ์พวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไร เด็กจะบอกได้ว่าเด็กอย่างพวกเขาอาจมีความลำบากหรือมีความกลัวอะไรบ้าง และเด็กจะบอกได้ว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยเราเมื่อเราขอพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4336
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดและโกลิอัท
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาวิดและโกลิอัท บรรยายถึงรูปร่างลักษณะระหว่างดาวิด กับโกลิอัทบอกถึงสิ่งที่เป็น “ยักษ์/สิ่งที่ใหญ่มาก” สำหรับเขา/เธอ เรียน และท่องพระธรรม 1 ซมอ 17:47 “เพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4527
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บทเพลงผู้เลี้ยงแกะ
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17; สดุดี 23
นักประพันธ์: รูธ พี. โอเวอร์ โอสเซ่อร์
ผู้พิมพ์: คณะเผยแพร่คริสต์ศาสนาแก่เยาวชน
เรื่องย่อ: เรื่องบทเพลงผู้เลี้ยงแกะเป็นเรื่องราวของเด็กเลี้ยงแกะชื่อดาวิดพระเจ้าใช้เขาในพระราชกิจของพระองค์จนกระทั่งเขาได้เป็นกษัตริย์ดาวิด
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 48 ขนาดไฟล์: ID: #1856
Share