ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	1 พงศ์กษัตริย์ (14)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 18 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 1; 1 พงศ์กษัตริย์ 18
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระองค์ทรงเป็นพระแต่เพียงผู้เดียว เด็กจะสามารถเล่าเป็นคำพูดของตนเองว่า “ทำไมพระเจ้าของเราจึงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงพระองค์เดียว”
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4683
Share