ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	1 พงศ์กษัตริย์ (14)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 19 (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อเผชิญกับความเครียด...
พระคัมภีร์: 3 ยอห์น 2; ลูกา 6; 1 พงศ์กษัตริย์ 19
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การดำเนินชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล และมีความเครียดที่ทำลายชีวิต ดูไม่น่าจะใช่ชีวิตที่พระเจ้าปรารถนาจะให้มนุษย์ดำเนินตั้งแต่แรก เพราะดูขัดกับคำสอนต่างๆ ในพระคัมภีร์ เพราะพระเจ้าสอนว่า อย่าวิตกทุกข์ร้อนแต่ให้บอกปัญหานี้ต่อพระเจ้า และมอบชีวิตของเราต่อพระองค์.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6184
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอลีชา เรียนรู้จากเอลียาห์
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 19; 2 พงศ์กษัตริย์ 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอลีชา เรียนรู้จากเอลียาห์ เด็กจะอธิบายเกี่ยวกับงานของผู้เผยพระวจนะ เด็กจะบรรยายวิธีที่พระเจ้านำเอลียาห์กลับขึ้นสู่สวรรค์และ เด็กจะบอกถึงสิ่งอัศจรรย์ที่เอลียาห์ได้ทำ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4532
Share