ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	1 พงศ์กษัตริย์ (14)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 3 (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กษัตริย์ซาโลมอนผู้เฉลียวฉลาด
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องกษัตริย์ซาโลมอนผู้เฉลียวฉลาด เด็กจะบอกถึงสิ่งที่ซาโลมอนขอกับพระเจ้า เด็กจะอธิบายถึงเหตุผลที่ซาโลมอนขอสติปัญญาจากพระเจ้า เด็กจะเรียน และท่องพระธรรม 1 พกษ 3:9
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4529
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ซาโลมอน
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 3
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องซาโลมอน ปรากฏในพระธรรม 1พงศ์กษัตริย์ บทที่ 3 เพื่อให้เด็กประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5470
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ซาโลมอน กษัตริย์ผู้ชาญฉลาด
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 3; สุภาษิต 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโซโลมอน กษัตริย์ผู้ชาญฉลาดเพื่อให้ เด็กๆจะเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์จำนวน 3 เรื่องหรือมากกว่านั้น และ เด็กๆจะบอกได้ว่าใครบ้างที่เป็นคนที่ฉลาด
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4338
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา วีรชนในพระคัมภีร์เดิม
พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 6; ปฐมกาล 12; ปฐมกาล 15; ปฐมกาล 22; ปฐมกาล 37; ปฐมกาล 39; ปฐมกาล 40; ปฐมกาล 41; ปฐมกาล 45; อพยพ 3; อพยพ 4; อพยพ 14; โยชูวา 1; โยชูวา 3; โยชูวา 6; โยชูวา 24; 1 ซามูเอล 26; 2 ซามูเอล 7; 1 พงศ์กษัตริย์ 3; 1 พงศ์กษัตริย์ 8; 1 พงศ์กษัตริย์ 10; 1 พงศ์กษัตริย์ 11; ปัญญาจารย์ 2; 2 พงศ์กษัตริย์ 18; 2 พงศ์กษัตริย์ 19; 2 พงศ์กษัตริย์ 20; เอสรา 9; เอสรา 10; เอสเธอร์ 1; เอสเธอร์ 2; เอสเธอร์ 3; เอสเธอร์ 4; เอสเธอร์ 6; เอสเธอร์ 7; เอสเธอร์ 9; อิสยาห์ 6; ดาเนียล 1; ดาเนียล 5; ดาเนียล 6; มาลาคี 1; มาลาคี 2; มาลาคี 3; มาลาคี 4
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: จุดมุ่งหมายของการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือครูรวีวารศึกษาเล่มนี้ขึ้น ก็เพื่อให้ผู้เรียนรวีวารศึกษา และคริสเตียนทั่วไปได้เรียนรู้ถึงชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียงในพระคัมภีร์เดิมบางคน ที่ได้ยืนหยัดอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงเพื่อพระเจ้า โดยไม่คำนึงถึงความสุขส่วนตัว นอกจากนั้นแล้วหลักสูตรเล่มนี้ยังจะเป็นข้อสอนใจ เป็นแนวปฏิบัติแก่ผู้ศึกษาให้รู้จักสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลเหล่านั้นประสบในชีวิต และให้รู้จักนำเคล็ดลับในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นมาเป็นข้อสังวรณ์ในชีวิต ประยุกต์เข้ากับสังคมปัจจุบัน การที่จะหาบทเรียนสำหรับชีวิตนั้น พระคริสตธรรมคัมภีร์คำสอนทุกอย่างที่ผู้เรียนใคร่จะเรียนรู้ ดังนั้นเราหวังว่าหลักสูตรเล่มนี้ คงจะเป็นพลังส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้เรียนพบกับความรักที่แท้จริงของพระเจ้า ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 71 ขนาดไฟล์: ID: #5366
Share