ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	แกะหลงหาย (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แกะหลงหาย
พระคัมภีร์: มัทธิว 15
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: WWW.GKVPN.NL
เรื่องย่อ: สื่อภาพวาดระบายสี เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะด้านการระบายสี และสามารถศึกษาพระคัมภีร์ตามที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ โดยรูปภาพระบายสีได้นำมาจาก เว็บไซด์ WWW.GKVPN.NL
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #7329
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แกะหลงหาย
พระคัมภีร์: ลูกา 15; ยอห์น 10; สดุดี 23
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องแกะหลงหาย เด็กจะสามารถเล่าเรื่องนี้ให้ผู้อื่นฟังได้ และ เด็กๆจะบอกได้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่รู้จักชื่อแกะของพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4356
Share