ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การสื่อพระกิตติคุณด้วยการแสดง (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การสื่อพระกิตติคุณด้วยการแสดง
นักประพันธ์: ขจร ใบนา
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การประกาศพระกิตติคุณมีวิธีการมากมาย โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้คนที่เราประกาศนั้นเข้าใจพระกิตติคุณดียิ่งขึ้น การสื่อพระกิตติคุณด้วยการแสดง เหตุผลคือเพื่อเห็นภาพชัดเจนที่ผู้สื่อต้องการสื่อพระกิตติคุณ ทำให้เข้าใจง่ายให้ความเพลิดเพลินมากกว่าการประกาศโดยไม่มีภาพ เป็นการรักษาและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย เช่นดนตรีไทย รำไทยและลิเก.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2983
Share