ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	แอนดรูว์ เมอร์เรย์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์
พระคัมภีร์: กาลาเทีย 6; 2 โครินธ์ 5; ยอห์น 1; เอเฟซัส 6
นักประพันธ์: แอนดรูว์ เมอร์เรย์
ผู้พิมพ์: องค์การประกาศพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งความมีชัย ความยินดี สันติสุข และมีจุดมุ่งหมาย พระเยซูตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตนั้นครบบริบูรณ์ (ยอห์น 10:10) การหมั่นศึกษาบทเรียนในขั้นนี้ด้วยการไตร่ตรองและอธิษฐาน จะทำให้ท่านรู้ถึงพระสัญญาของพระเจ้า ตามที่บันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ว่า ถ้าท่านอ้างพระสัญญาเหล่านี้โดยความเชื่ออย่างแท้จริง ก็จะทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 27 ขนาดไฟล์: ID: #3775
Share