ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	Kolman, Robert E. (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แนะแนวการตั้งกลุ่มอธิษฐาน
พระคัมภีร์: มัทธิว 18
นักประพันธ์: Kolman, Robert E.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ทางหนึ่งที่จะช่วยให้ท่าน เอาใจใส่ต่อการอธิษฐานมากขึ้นทุกวัน ก็คือ การตั้งกลุ่มอธิษฐาน เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า พระเจ้าทรงตั้งวิธีนี้เพื่อนำการฟื้นฟูมาสู่คริสเตียน จึงไม่เป็นการแปลกเลยที่คริสเตียนในยุคปัจจุบันต่างตื่นตัวมีความสนใจอย่างใหญ่หลวง ต่อการตั้งกลุ่มอธิษฐาน ฉะนั้นผู้ที่ต้องการรู้เรื่องพลังอำนาจแห่งการอธิษฐานจึงควรศึกษาจากหนังสือเล่มนี้ ว่ากลุ่มอธิษฐานอำนวยประโยชน์อะไรแก่ท่านได้บ้าง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 27 ขนาดไฟล์: ID: #21
Share