ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	หนังสือ (206)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	(14)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สิ้นแค้น
นักประพันธ์: Ahn, Yong Choon
ผู้พิมพ์: กนกบรรณสาร
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของศิษยาภิบาลท่านหนึ่งพร้อมกับคนในครอบครัวของท่านที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอย่างแท้จริง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลี
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 52 ขนาดไฟล์: ID: #1913
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนบริจาค
นักประพันธ์: Azariah, V.S.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการถวายแบบคริสเตียน ตัวอย่างของคริสตจักร ตัวอย่างการถวาย หนังสือในภาษาทมิฬแต่งโดยบิชอบ อัสซีเรีย ผู้ซึ่งเป็นบิชอปชาวอินเดีย ในคริสตจักรอังกฤษ ในปี 1939 ภายหลังการประชุมใหญ่ของสภาศาสนทูตสากลที่เมืองทัมบารัมในแคว้นมัดราส เดิมได้แปลออกเป็นภาษาเตลูกูก่อน ต่อมามีผู้ขอให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ สภาพการณ์ของคริสตจักรอินเดียเปลี่ยนแปลงไปมากนับแต่ปี 1939 แต่เชื่อว่าคำสอนของบิชอปอัสซีเรียมีคุณค่าถาวรและสิ่งที่เขาเขียนขึ้นเมื่อ 20 ปีมาแล้วยังคงมีความ เกี่ยวข้องกับความต้องการและหน้าที่ของคริสตจักรปัจจุบันอย่างมาก ชีวประวัติย่อ ๆ ของอัสซีเรียก็มุ่งจะให้ผู้อ่านรู้อุปนิสัยของผู้แต่งหนังสือเรื่องการถวายแบบคริสเตียน และให้จดจำคริสเตียนคนสำคัญผู้แต่งหนังสือนี้ไว้ให้ได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 60 ขนาดไฟล์: ID: #5193
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Bunyan, John (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ถั่วเนรมิต
นักประพันธ์: Carver, George Washington
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องนี้เป็นชีวประวัติของ ดร. ยอร์ช วอชิงตัน คาร์เวอร์ นักวิทยาศาสตร์ชาวนิโกรคนสำคัญ ความสำเร็จของท่านทั้งนี้เนื่องมาจากสติปัญญาอันหลักแหลม และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อยกฐานะกสิกรให้ดีขึ้น ท่านเป็นผู้ที่มีความถ่อมใจ พึ่งพาอาศัยในการทรงนำของพระผู้เป็นเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 60 ขนาดไฟล์: ID: #90
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Dehaan, R.W. (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เคล็ดลับในการเป็นผู้นำ
นักประพันธ์: Eims, Leroy
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ความปรารถนาและใฝ่ฝันใคร่เป็นผู้นำนั้น เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าในคริสตจักรของพระเจ้ากำลังเสาะแสวงหาผู้นำที่มีสมรรถภาพยอดเยี่ยม คริสตจักรท้องถิ่นหลายแห่งอยู่ในฐานะง่อนแง่น การผลิตและเสริมสร้างพลังด้านผู้นำให้มีคุณภาพเพื่อคริสตจักรของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 145 ขนาดไฟล์: ID: #17
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ตำราศาสนาศาสตร์ 03 ยังชนทุกชาติ
นักประพันธ์: Foster, John
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของคริสตจักรตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 มาจนถึงปัจจุบัน เป็นประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลง การทำลายอุปสรรคต่าง ๆ การขยายพรมแดน การรุดไปข้างหน้า และความมีชัย แต่ก็มีเรื่องความล้มเหลว,ความผิดหวัง และปราชัยอยู่ด้วย
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 69 ขนาดไฟล์: ID: #1855
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Graham, Billy (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สายธารแห่งศรัทธา สำหรับ เยาวชนยุคนี้
นักประพันธ์: Harner, Nevin C.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: สายธารแห่งศรัทธา สำหรับเยาวชนยุคนี้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเพื่อสอนเยาวชนให้เดินในทางของพระเจ้าและความรู้ในการดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 82 ขนาดไฟล์: ID: #147
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หุบเขามนุษย์กินคน
นักประพันธ์: Hitt, Russell T.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เรื่องที่ท่านกำลังอ่านนี้ เป็นเรื่องจริงกล่าวถึงการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นหวาดเสียวของคณะมิชชันนารี ซึ่งเดินทางเข้าไปประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ท่ามกลางชาวป่าที่ดุร้ายทารุณ ในหุบเขามนุษย์กินคน ในเกาะนิวกินี
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 24 ขนาดไฟล์: ID: #46
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักความจริง 40 ข้อที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเจ้าเป็นตรีเอกานุภาพ
พระคัมภีร์: ยอห์น 14; ลูกา 1; มัทธิว 28; มาระโก 13; กิจการ 1; โรม 15; 1 โครินธ์ 8; โคโลสี 1; 1 ทิโมธี 2; ฮีบรู 1; 1 เปโตร 1; 1 ยอห์น 2; ยูดา 20; วิวรณ์ 5
นักประพันธ์: Horton, Wade H.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือนี้พิมพ์ขึ้นก็เพื่อผู้ที่อยากจะเชื่อตามหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ “พระเจ้าเที่ยงแท้มีแต่พระองค์เดียว และทรงมีสภาพเป็นสามพระภาค กล่าวคือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์”
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 32 ขนาดไฟล์: ID: #275
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แนะแนวการตั้งกลุ่มอธิษฐาน
พระคัมภีร์: มัทธิว 18
นักประพันธ์: Kolman, Robert E.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ทางหนึ่งที่จะช่วยให้ท่าน เอาใจใส่ต่อการอธิษฐานมากขึ้นทุกวัน ก็คือ การตั้งกลุ่มอธิษฐาน เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า พระเจ้าทรงตั้งวิธีนี้เพื่อนำการฟื้นฟูมาสู่คริสเตียน จึงไม่เป็นการแปลกเลยที่คริสเตียนในยุคปัจจุบันต่างตื่นตัวมีความสนใจอย่างใหญ่หลวง ต่อการตั้งกลุ่มอธิษฐาน ฉะนั้นผู้ที่ต้องการรู้เรื่องพลังอำนาจแห่งการอธิษฐานจึงควรศึกษาจากหนังสือเล่มนี้ ว่ากลุ่มอธิษฐานอำนวยประโยชน์อะไรแก่ท่านได้บ้าง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 27 ขนาดไฟล์: ID: #21
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทำไมเล่า
นักประพันธ์: Laidlaw, R.A.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เป็นคำเทศนาของพ่อค้าต่อคนงานในบริษัทของเขาได้ยกตัวอย่างของชายหนุ่มผู้หนึ่งให้ลูกน้องของเขาฟัง เพื่อให้ผู้พบเห็นได้อ่านจะได้นำข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ไปในชีวิตและเป็นแนวทางในการดำเนิดชีวิตต่อไปในอนาคตได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 30 ขนาดไฟล์: ID: #232
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บนเส้นทางแห่งความเชื่อ
นักประพันธ์: Lane, Denis
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: “บนเส้นทางแห่งความเชื่อ” เป็นหนังสือที่แจงอย่างละเอียด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ปฐมกาลบทที่ 12 ถึงบทที่ 23 ในช่วงเวลาของอับราฮัม ที่เราถือว่า ท่านเป็นบิดาแห่งความเชื่อ ความเชื่อจะไม่มีความหมายอันใดเลย ถ้าปราศจากพระเจ้า ผู้เป็นเจ้าของความเชื่อนั้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 107 ขนาดไฟล์: ID: #1273
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กษัตริย์ ผู้ไม่มีใครต้องการ
นักประพันธ์: Langford, Norman F.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือเรื่องกษัตริย์ ผู้ไม่มีใครต้องการเป็นเรื่องราวพระราชประวัติของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ทรงประสูติ เจริญวัย พระเยซูทรงเสด็จไปสั่งสอนรวมถึงพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อให้เราได้รับความรอด
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 86 ขนาดไฟล์: ID: #163
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์ของคริสเตียนคนสำคัญ เล่ม 1
นักประพันธ์: Lawson, James Gilchrist
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้บรรจุเรื่องข้อเท็จจริงในชีวิตของคนสำคัญๆ ซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างใกล้ชิด ล้วนแต่เป็นบุคคลที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า “ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์” และประสบการณ์ทั้งหมดเมื่อรวมแล้วก็เป็นผลจากการ “รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จนเต็มล้น” เหมือนกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 120 ขนาดไฟล์: ID: #79
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มาร์ตินลูเธอร์
นักประพันธ์: May, McNeer
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เป็นชีวประวัติของมาร์ติน ลูเธอร์ ซึ่งชาตะเมื่อ 1483 และมรณะในปี 1546 ยังคงไม่หมดความซาบซึ้งและน่าตื่นเต้นไปเลย เขาเกิดมาในฐานะเป็นบุตรของกรรมกรบ่อถ่านหินที่ยากจน แต่ได้กลับกลายเป็นคนมีชื่อเสียงเด่นของชาติ และเป็นคริสต์ศาสนิกชนชั้นผู้นำ
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 46 ขนาดไฟล์: ID: #189
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำพยานของ วอท์ชแมน นี
นักประพันธ์: Nee, Watchman
ผู้พิมพ์: ห้องสมุดกิตติคุณกรุงเทพฯ
เรื่องย่อ: หนังสือนี้เป็นคำพยานของพี่น้อง วอท์ชแมน นี ผู้ทาสของพระเจ้า ซึ่งได้กล่าวเปิดเผยท่ามกลางพี่น้องผู้ร่วมงาน เมื่อปี ค.ศ. 1932 ครั้งหนึ่ง และในปี ค.ศ. 1936 อีกสามครั้ง เป็นคำพยานที่พี่น้อง นี ได้เปิดเผยด้วยตนเอง แต่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วไปเป็นเวลากว่า 40 ปี
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 66 ขนาดไฟล์: ID: #1840
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มนุษย์คืออะไร
นักประพันธ์: Neill, Stephen
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงมนุษย์คืออะไร นั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับคำตอบในเล่มนี้ เป็นสิ่งประหลาดและลักษณะประหลาดที่สุดประการหนึ่งก็คือเขาชอบตั้งปัญหาเกี่ยวกับตัวเอง ถ้าพวกเรานึกไปถึงสมัยเป็นเด็กคงจะจำได้ว่าเคยตั้งปัญหาถามตัวเองว่า “ตัวข้าพเจ้าคือใคร?”
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 51 ขนาดไฟล์: ID: #281
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเร้นลับของพญามาร
นักประพันธ์: Orr, William W.
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยถึงความเร้นลับของพญามาร เจ้าแห่งอำนาจมืดที่คอยคุกคามครอบงำชีวิตของเราอยู่ทุกเวลานาที ท่านจะรู้ถึงสาเหตุแห่งความพ่ายแพ้ในชีวิต อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม พร้อมทั้งวิธีต่อสู้เอาชนะต่อการทดลองของพญามารอย่างมีประสิทธิภาพตามครรลองของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 63 ขนาดไฟล์: ID: #197
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สุดปลายแผ่นดินโลก(เดิมชื่อการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์)
นักประพันธ์: Orr, William W.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: “การเป็นพยานเพื่อพระคริสต์” หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ เหมาะสำหรับคริสเตียนทุกคน ที่มีความหมายปรารถนาอย่างแรงกล้าในอันที่จะเป็นพยานเพื่อพระคริสต์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #290
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แก้วสารพัดนึก
นักประพันธ์: Phillips, John
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้สอนคริสเตียนเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองกับพระเจ้า ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้เล่าเรื่องหลาย ๆ เรื่องเพื่อเป็นข้อคิดให้กับคริสเตียนที่กำลังหลงใหลอยู่ในความสุขบนโลกใบนี้ โดยลืมว่าความสุขที่แท้จริงคือการรับใช้พระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 15 ขนาดไฟล์: ID: #267
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซู ผู้เป็นพระบรมครู
นักประพันธ์: Price, J.M.
ผู้พิมพ์: American Southern Baptist Mission
เรื่องย่อ: ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ได้นำ “ความจริงทั้งหลายซึ่งจะก่อให้เกิดมโนภาพและแรงกระตุ้น” มาให้แก่บรรดาครูทั้งหลายที่สอนศาสนา ดร.ไพรส์ได้นำความจริงนี้ออกมาจากเรื่องราวในชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระบรมครู
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 130 ขนาดไฟล์: ID: #1869
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	R.A., Torrey (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พยานพระเยโฮวาห์จริงหรือเท็จ
นักประพันธ์: Seigle, A.G.
ผู้พิมพ์: คณะ ซีเอ็มเอมิชชั่น
เรื่องย่อ: คณะพยานของพระเยโฮวาห์ได้เริ่มตั้งขึ้นเมื่อปี 1872 โดยบุคคลผู้หนึ่งชื่อว่า ชาลล์ รัสเซล เป็นบุคคลที่ได้รับการอบรมศึกษาเพียงเล็กน้อย แต่เป็นผู้แต่งหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ตามอารมณ์ของตัวเองไว้หลายเล่มคัดข้อความที่พวกพยานพระเยโฮวาห์เขียนไว้ และพระธรรมในพระคริสตธรรมคัมภีร์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 19 ขนาดไฟล์: ID: #155
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Simpson, A.B. (7)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ริเริ่มชีวิตสมรส
นักประพันธ์: Sinker, Margaret
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ เป็นหนังสือที่กล่าวถึงปัญหาและประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของชายหญิงที่เพิ่งสมรสใหม่ ๆ จากชีวิตจริง ของสามีภรรยาคู่หนึ่ง ที่สมรสใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำต่าง ๆ โดยนำพระคำของพระเจ้ามาแก้ไขปัญหา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 45 ขนาดไฟล์: ID: #20
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Smith, Oswald J. (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตศาสนศาสตร์ในบริบทไทย
นักประพันธ์: Staveren, Karsten Van
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: คริสตศาสนศาสตร์ในบริบทไทย เป็นหนังสือที่ได้เขียนเกี่ยวกับการทำวิจัย ผลงานทางวิชาการ เป็นมุมมองที่สะท้อนประสบการณ์ความคิดเห็นทางด้านคริสตศาสนศาสตร์ในบริบทไทยเกี่ยวกับกระบวนการที่ตอบสนองต่อคำถามและประเด็นต่างๆ ในบริบทไทยที่แตกต่างกันจากมุมมองของคนที่ดำเนินชีวิตหลากหลายวัฒนธรรม
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 18 ขนาดไฟล์: ID: #8266
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เป็นคริสเตียน...ได้อย่างไร?
นักประพันธ์: Stewart, Robert R.
ผู้พิมพ์: คณะแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย แผนกบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คำถามสองข้อที่ข้าพเจ้ามักจะพบบ่อย ๆ จากคนทั่ว ๆ ไปคือ (1) “จะเข้าศาสนาคริสเตียนได้อย่างไร?” และ (2) “ถ้าเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไป?” หนังสือที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ จะช่วยตอบคำถามสองข้อนี้โดยใช้พระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นหลักคำสอนมาอธิบาย
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 27 ขนาดไฟล์: ID: #124
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Taylor, Kenneth W. (2)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Trobisch, Walter (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: นี่หรือนางห้อง โดย น.ส. คริสตินนา ไต๋
นักประพันธ์: Tsai, Christiana
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือชีวประวัติเล่มนี้เป็นเรื่องจริง และผู้เขียนเป็นสุภาพสตรีจีนชื่อคริสตินนา ไต๋ ยังคงมีชีวิตอยู่ บ้านของเธออยู่ในมลรัฐเพลซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเธอได้อยู่รวมกับแมรี่ ลีแมน เป็นชีวประวัติที่เขียนขึ้นหลายปีมาแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของคริสตินนา ไต๋
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 99 ขนาดไฟล์: ID: #230
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มาร์ตินลูเธอร์
นักประพันธ์: Ward, Lynd
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เป็นชีวประวัติของมาร์ติน ลูเธอร์ ซึ่งชาตะเมื่อ 1483 และมรณะในปี 1546 ยังคงไม่หมดความซาบซึ้งและน่าตื่นเต้นไปเลย เขาเกิดมาในฐานะเป็นบุตรของกรรมกรบ่อถ่านหินที่ยากจน แต่ได้กลับกลายเป็นคนมีชื่อเสียงเด่นของชาติ และเป็นคริสต์ศาสนิกชนชั้นผู้นำ
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 46 ขนาดไฟล์: ID: #189
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พุทธศาสนานิกายเถรวาทและคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
นักประพันธ์: Wells, Kenneth E.
ผู้พิมพ์: วิทยาลัยพระคริสตธรรมเชียงใหม่
เรื่องย่อ: ปาฐกถาเพื่อระลึกถึงวิลเลี่ยม เจมส์ ซินแคลร์ ทอป์สัน ปาฐกถาทั้งสามตอนในชุดนี้แสดงโดย เค็นเน็ธ อี.แวลส์, Ph.D ภราดรผู้ร่วมงานในประเทศไทยจากคริสตจักรสหเพรสไบทีเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 54 ขนาดไฟล์: ID: #1925
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประวัติของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
นักประพันธ์: Wells, Margaretta
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เป็นชาวอังกฤษ ชอบช่วยเหลือและทำการพยาบาลมาแต่เยาว์วัย ได้ริเริ่มพัฒนากิจการพยาบาล ให้ก้าวหน้าจนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้บุกเบิกวิชาชีพพยาบาล
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 43 ขนาดไฟล์: ID: #204
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เผชิญจิตสำนึก
พระคัมภีร์: ยอห์น 8; กิจการ 23; 1 โครินธ์ 8; 2 โครินธ์ 1; 1 ทิโมธี 1; 2 ทิโมธี 1; ทิตัส 1; ฮีบรู 9; 1 เปโตร 2
นักประพันธ์: Wiersbe, Warren W.
ผู้พิมพ์: อมตธรรมเพื่อชีวิต
เรื่องย่อ: หนังสือเรื่องเผชิญจิตสำนึกได้กล่าวถึงจิตสำนึกที่ดี สภาพจิตสำนึกในลักษณะต่าง ๆ และวิธีการมีจิตสำนึกที่ดีในแบบคริสเตียน การทำพันธกิจของพระเจ้าโดย เราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ แต่ขอให้ระวังให้ดีว่าการเชื่อฟังพระเจ้านั้นจะต้องถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 60 ขนาดไฟล์: ID: #1923
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวร้ายวัยรุ่น
นักประพันธ์: Wilkerson, David
ผู้พิมพ์: กนกบรรณสาร
เรื่องย่อ: ศูนย์เยาวชนในหนังสือเล่มนี้ยังคงมีอยู่ในทุกวันนี้เป็นเรื่องจริงที่เริ่มขึ้นเมื่อสิบห้าปีก่อน เวลานั้นพระเจ้าทรงดลใจให้ศาสนาจารย์เดวิด วิลเคอร์สันออกไปเทศนาเรื่องของพระองค์ให้พวกนักเลงแก๊งต่าง ๆ ในนครนิวยอร์คในสหรัฐอเมริกาฟัง นักเลงพวกนี้เป็นอาชญากรวัยรุ่นที่ก่ออาชญากรรมทำความชั่วทุกอย่าง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 94 ขนาดไฟล์: ID: #1924
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แนวทางสอนบุตร
นักประพันธ์: Yardy, Jessie
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้สอนให้คริสเตียน เข้าใจถึงการดำเนินชีวิตในครอบครัว ตามมาตรฐานที่วางไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ เพราะคริสเตียนส่วนมาก ในยุคนี้ไม่ทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัวตามที่พระเจ้าได้วางไว้เลย
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 59 ขนาดไฟล์: ID: #231
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์พระฤทธิ์
นักประพันธ์: Yongky, Sou
ผู้พิมพ์: พระกิตติคุณ
เรื่องย่อ: เรื่องราวประสบการณ์พระฤทธิ์ ความมหัศจรรย์ในชีวิตของ โชว ยองกี้ การเป็นพยานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงรักษาให้เขาหายจากโรควัณโรค
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #1860
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จนมุม
นักประพันธ์: การุณย์ ศรีสมบัติ
ผู้พิมพ์: คริสตจักรมหาพรสุขุมวิท
เรื่องย่อ: วันหนึ่งทุกคนจะต้องจนมุมเหมือนกับ นักมวย จะต้องจนอยู่ที่มุมเวที คนพาล จะเสียท่าตำรวจ และจนอยู่ที่มุมห้องขังคนโต คนดัง ก็จะต้องจนเหมือนกัน นั่นคือมุมหีบใส่ศพ ส่วนวิญญาณชั่วร้ายนั้นจะจนมุมอยู่ในนรก แต่วิญญาณที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ก็อยู่ในมุมสีทอง คือแผ่นดินสวรรค์ ท่านจะเลือกจนมุมอยู่ที่ไหน?
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 15 ขนาดไฟล์: ID: #5192
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทำไมพระเจ้าทำไม
นักประพันธ์: จอยส์ ไมเยอร์
ผู้พิมพ์: พันธกิจพระวจนแห่งชีวิต
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของท่านจริงๆ เพื่อท่านจะได้รับความชื่นชมยินดีและความบริบูรณ์ในสันติสุข ซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อท่านทั้งหลาย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 25 ขนาดไฟล์: ID: #8127
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บาระนาบาที่รัก
นักประพันธ์: จุฬินทร์ ตกแต่ง
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสืออนุสรณ์เล่มนี้ ผู้จัดได้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงศาสนาจารย์สุข พงศ์น้อย โดยได้รวบรวมประวัติชีวิตส่วนตัว การทำงานรับใช้ของท่าน โดยมีบทความต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในแง่คิด ประสบการณ์ การดำเนินชีวิตของท่าน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 67 ขนาดไฟล์: ID: #8145
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เส้นทางเลือด
นักประพันธ์: เจ เอ็ม แครรอลล์
ผู้พิมพ์: Resources For Missions
เรื่องย่อ: เส้นทางเลือดเป็นประวัติศาสตร์ของคริสตจักรแบ๊พติสต์ ได้เขียนด้วยเลือดเพราะนักเทศน์และคริสเตียนของแบ๊พติสต์จะต้องติดคุกและมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องถูกฆ่าตายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะมาเปรียบได้กับความทุกข์ทรมานของพวกแบ๊พติสต์โดยศาสนาของคาทอลิกในยุคมืดนั้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้งคริสตจักร ประสบการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ของคริสตจักรแบ๊พติสต์
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 60 ขนาดไฟล์: ID: #6860
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การข่มเหงจะไม่เกิดขึ้นที่นี่หรือ?
นักประพันธ์: แจน พิท
ผู้พิมพ์: .,ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: นี่เป็นหนังสือที่มีแนวปฏิบัติตามพระคริสตธรรมคัมภีร์และบอกให้เราทราบอย่างชัดเจนถึงการกอบกู้เอาเวลาที่เรามีอยู่นี้อันเป็นเวลาซึ่งเราเห็นถึงการจู่โจมอย่างหนักหน่วงทั่วโลกครั้งยิ่งใหญ่ของพญามาร หนังสือเล่มนี้ได้สอนถึงวิธีที่จะมีชีวิตอยู่รอด เพื่อที่เอาชนะศัตรูอย่างกล้าหาญ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 125 ขนาดไฟล์: ID: #5189
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ชลิ้งค์ บาซิเลีย (2)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ดัค แฮมเม็ทต์ (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เด็กผู้ใฝ่การศึกษา
นักประพันธ์: ดามาโต แคทเธอริน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องเล่าของเด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริง และเป็นเด็กที่ใฝ่รู้ในการศึกษา เพื่อให้เด็กที่มาอ่านจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแบบอย่างแก่เด็กทั่วๆไปในการดำเนินชีวิตในอนาคต
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #44
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชัยชนะในจีนแดง
นักประพันธ์: ดี.วอน. รีส
ผู้พิมพ์: มูดี้เพรส ชิคาโก และเพเตอร์โนสเตอร์เพรส เดวอน
เรื่องย่อ: เรื่องราวประสบการณ์ของศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนในจีนแดงเพื่อช่วยเหลือคนบาดเจ็บซึ่งได้นำมารักษาไว้ เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมาคมครอบครัวคริสเตียนในจีนแดง การเป็นพยาน การรักษาโรค การขับไล่ผีสิง การเปลี่ยนแปลงของคอมมิวนิสต์
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 44 ขนาดไฟล์: ID: #1914
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำสอนเพื่อนำจิตวิญญาณ
นักประพันธ์: เทอเนอร์ เจ.คลาด์
ผู้พิมพ์: American Southern Baptist Mission
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เดิมเขียนไว้สำหรับนักเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ใช้เป็นคู่มือเบื้องต้น อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คงจะมีคุณค่ายิ่งแก่บรรดาคริสต์ศาสนิกชนทั่ว ๆ ไปที่พยายาม ประกาศ พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ในประเทศที่มีคนจำนวนน้อยได้ยินเรื่องพระกิตติคุณแห่งความรอดนี้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 109 ขนาดไฟล์: ID: #1873
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน
พระคัมภีร์: กิจการ 26
นักประพันธ์: โทมัส กริฟอิฟท์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้บอกถึงความหมายของชีวิตคริสเตียน และจะต้องประพฤติตนอย่างไรให้เป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 53 ขนาดไฟล์: ID: #61
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (3)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ธวัช เย็นใจ (4)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ธารินทร์ . (2)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ธีระ เจนพิริยประยูร (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ราคะตัณหา
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องราคะตัณหา ราคะตัณหาไม่ได้เป็นเพียงความต้องการความปรารถนา แต่เป็นความปรารถนาในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง การเทศนาเรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ดีและไม่ดี เพราะว่าเพศสัมพันธ์ทั้งสองลักษณะนั้นเกี่ยวข้องกับเราทุกคน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #7368
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เงาวิปโยค
นักประพันธ์: บาซิเลีย ชลิ้งค์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นสถานการณ์ในปัจจุบันชัดเจนยิ่งขึ้น และจะเป็นป้ายชี้ทางในการเตรียมตัวเพื่ออนาคต ถ้าเราเตรียมพร้อมในวันนี้ เราก็จะมีความเข้มแข็งและมีใจกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อพระคริสต์ในวันข้างหน้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #84
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บิลล์ ไบร์ท์ (10)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กิเลสตัณหา
นักประพันธ์: บุญมี รุ่งเรืองวงศ์
ผู้พิมพ์: .,ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคน คือเรื่องกิเลศตัณหา คำว่ากิเลสตัณหา แปลง่ายๆ ว่า ความอยาก ความใคร่ซึ่งมีอยู่ในตัวเราทุกคน กิเลสตัณหานี้ พระคัมภีร์ของเราขนานนามหลายอย่าง อย่างหนึ่งว่า ความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนัง อีกอย่างหนึ่งว่า ความกำหนัด อีกอย่างหนึ่งว่า กาม
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #1912
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่มือเข้าเฝ้าพระเจ้าประจำวัน
พระคัมภีร์: มัทธิว 6
นักประพันธ์: เบ็คเธล จอห์น
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การเข้าเฝ้าพระเจ้าในเวลาเช้าอย่างเคร่งครัดเสมอต้นเสมอปลาย ทำให้ท่านได้รับพระพรในการรับใช้พระเจ้า พระองค์ทรงสอนให้สาวกเหล่านั้นรู้ถึงวิธีอธิษฐาน ซึ่งเราทั้งหลายสามารถที่จะทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนให้เราอธิษฐานอย่างเกิดผล ตามแบบอย่างของพระองค์ได้เช่นเดียวกัน
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 78 ขนาดไฟล์: ID: #75
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฝ่าความทรมาน
นักประพันธ์: เบลี่ เฟส คอกซ์
ผู้พิมพ์: คณะ โอเอ็มเอฟมิชชั่น
เรื่องย่อ: อโดไนแรม จั๊ดซัน กับ แอน ผู้ภรรยาได้ไปที่เมืองย่างกุ้ง เขาไม่เคยไปประเทศพม่ามาก่อน เขาไม่รู้จักภาษาพม่าแม้เพียงประโยคเดียว ไม่มีหนังสือใด ๆ ช่วยในการเรียน ภาษาพม่าของเขาด้วย เขาได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนพม่าในฉบับภาษาพม่าเอง และทำให้พระกิตติคุณเข้าสู่ประเทศพม่า
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 54 ขนาดไฟล์: ID: #1274
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนาในเชียงใหม่
นักประพันธ์: ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนาในเชียงใหม่เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมประวัติความเป็นมา จุดเริ่มต้นของมิชชันนารีที่เข้ามาเผยแพร่คำสอนในเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้ลูกหลานคริสเตียนได้ทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คริสตจักร ประวัติศาสตร์มิชชันนารีที่เข้ามาบุกเบิกและทำให้เกิดคริสตจักร หน่วยงานองค์กรที่ช่วยเหลือพี่น้องคริสเตียนมาจนถึงปัจจุบันนี้
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 22 ขนาดไฟล์: ID: #8265
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำบรรยาย การเพิ่มพูนคริสตจักร
นักประพันธ์: พอล เค อะริกะ
ผู้พิมพ์: คณะกรรมการพัฒนาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำบรรยายที่บรรจุลงในหนังสือเล่มนี้ คือเหมาะสำหรับศิษยาภิบาลที่กำลังกระทำงานเต็มเวลาในคริสตจักร ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการขยายคริสตจักรให้กระจายออกไปโดยเร็วในประเทศไทยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคริสเตียนฆราวาสทุกคน
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 68 ขนาดไฟล์: ID: #1839
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จงนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง
นักประพันธ์: พอลมานีคัม เจ.ที.
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงความสำคัญของการนมัสการในชีวิตคริสเตียน เราจะนมัสการพระเจ้าได้อย่างไร การนมัสการพระเจ้าในพิธีและเทศกาลต่างๆ การนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงที่แท้จริงเป็นอย่างไรโดยจะได้ศึกษาจากหนังสือเล่มนี้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 43 ขนาดไฟล์: ID: #8151
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กับดักแห่งความเฉยเมย
นักประพันธ์: พิธพร จงนิมิตรสถาพร
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เรื่องกับดักแห่งความเฉยเมย เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันและชีวิตของเด็กกับโลกปัจจุบัน สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในโลกไม่ใช่ความเกลียดหรือความโกรธ หากแต่เป็นความเฉยเมยต่างหาก และในทางตรงข้ามก็ยังคงเป็นจริง นั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความเอาใจใส่ซึ่งเรามีให้แก่กันและกันโดยเฉพาะเด็ก ๆ ของเรา วิธีที่เราจะช่วยเขาได้ดีที่สุดก็เพียงแค่คอยเอาใจใส่พวกเขาเท่านั้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3597
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มุ่งตัวสู่ชัยชนะ
นักประพันธ์: พิพัฒน์ ประสาธน์สุวรรณ์
ผู้พิมพ์: สุริยบรรณ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำพยาน จากประสบการณ์จริงของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ในชีวิต เพื่อที่จะหนุนจิตชูใจ และเป็นกำลังของท่านในการสู้ชีวิตจนได้ชัยชนะ เหนือสิ่งอื่นใด ท่านจะได้เรียนรู้เคล็ดลับที่จะได้ชัยชนะจากอีกหลายประสบการณ์ชีวิตในหนังสือเล่มนี้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 64 ขนาดไฟล์: ID: #5183
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทางสายใหม่
พระคัมภีร์: หนังสือ
นักประพันธ์: เพียรสัน บี.เอช.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เรื่องราวของเมมโล เท่าที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงการเริ่มต้นของชีวิต ซึ่งมีพระคริสต์ เป็นศูนย์กลาง และเป็นพระผู้นำเท่านั้นเรื่องนี้เขียนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการสอนในวันคริสตมาส
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 57 ขนาดไฟล์: ID: #191
Share

ดูเอกสาร PowerPoint	ชื่อเรื่อง: Christmas
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์ เป็นการลำดับภาพเหตุการณ์ก่อนการประสูติและหลังการประสูติขององค์พระเยซู
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: ขนาดไฟล์: ID: #5448
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รัก..คือการแบ่งปัน
นักประพันธ์: มานพ สุริยะคำ
ผู้พิมพ์: .,ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้มีความมุ่งหมายที่อยากจะช่วยผู้รับใช้ให้มีข้อคิด และข้อพระคัมภีร์ในการเทศนา หรือนำไปเผยแพร่ เพื่อให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง คริสตจักรเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อทุกคนที่จะได้นำข้อคิดต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้แบ่งปันให้กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 76 ขนาดไฟล์: ID: #8146
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เคล็ดลับในการเข้าเฝ้าพระเจ้า (หนังสือชุดประกายทิพย์-ประกายธรรม อันดับ 3)
พระคัมภีร์: มัทธิว 6; 2 โครินธ์ 4; ยอห์น 14; สดุดี 1; มาระโก 5; เยเรมีย์ 11; วิวรณ์ 2
นักประพันธ์: เมอร์เรย์ แอนดรูว์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือชุดประกายทิพย์ ประกายธรรม อันดับ 3 เรื่องเคล็ดลับในการเข้าเฝ้าพระเจ้า เพื่อช่วยคริสเตียนทั้งหลาย ให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ในการสร้างความสัมพันธ์กับองค์พระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 24 ขนาดไฟล์: ID: #239
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	แม้กเกรเกอร์ เจสซี่ จี. (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รากฐานมั่นคงแห่งความเชื่อคริสเตียน
นักประพันธ์: แมเกแล ยากอบ
ผู้พิมพ์: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน
เรื่องย่อ: จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อให้มีบทสังเขปแห่งคำสอนพระวจนะของพระเจ้า ที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคริสเตียน ขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรหนังสือเล็กๆ เล่มนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของผู้ที่เชื่อถือพระองค์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 43 ขนาดไฟล์: ID: #1307
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การขยายคริสตจักร
นักประพันธ์: แมคกาแวรน
ผู้พิมพ์: สุริยบรรณ
เรื่องย่อ: เป็นคำบรรยายผลสรุปของการสัมมนาเรื่อง การขยายคริสตจักร ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมแห่งสภาคริสตจักรแห่งในประเทศไทย ร่วมมือกับคริสตจักรภาคที่หนึ่งเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 1971
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 68 ขนาดไฟล์: ID: #1863
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บนเส้นทางแห่งชีวิตคริสเตียน
นักประพันธ์: แม็คมิลแลน เจ.ดับเบิลยู.
ผู้พิมพ์: ประเสริฐบรรณาคาร
เรื่องย่อ: จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อให้มีบทสังเขปแห่งคำสอนพระวจนะของพระเจ้า ที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคริสเตียน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #1308
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ไม่ทราบ (40)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์
นักประพันธ์: ยงยุทธ์ ฟูเกียรติสุทธิ์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ “พระวิญญาณบริสุทธิ์” มีเหตุการณ์ต่าง ๆ บังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้ตรัสไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็นการเผยพระวจนะการพูดภาษาแปลก ๆ และการแปล การรักษาโรค อิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #1917
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักรสากล
นักประพันธ์: เยสเซ ไลแมน เฮอร์ลบัท
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: ประวัติศาสตร์คริสตจักรสากลได้กล่าวถึงการเริ่มก่อตั้งคริสตจักรในแต่ละยุค มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้าง ลักษณะของแต่ละยุคนั้นเป็นอย่างไร
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 153 ขนาดไฟล์: ID: #1870
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คลื่นชีวิต
นักประพันธ์: รติรมย์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นโลกทรรศน์ในสายตาของการสร้างสรรค์ เพราะชีวิตมีทั้งคลื่นแห่งความผิดหวัง คลื่นแห่งปัญหาถาถมเข้ามาในชีวิต ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงให้แง่คิด การสอนถึงวิธีที่จะดำเนินชีวิตโดยการฝ่าฝันคลื่นที่เข้ามาสู่ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 81 ขนาดไฟล์: ID: #8131
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แนวแห่งความเชื่อของคริสเตียน(คริสเตียนเชื่ออย่างไร-หลักศาสนาคริสต์)
นักประพันธ์: รากูล บูรานซิงห์ ชวาน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คริสเตียนควรเชื่ออย่างไรและปฏิบัติอย่างไร จึงจะเป็นคริสเตียนที่แท้จริง การอ่านหนังสือเล่มนี้จะทำให้สมาชิกคริสตจักร หรือ แม้แต่เด็ก ๆ ในครอบครัวคริสเตียนก็สามารถเรียนรู้ถึงพระคริสต์และเกิดมีความรักเพื่อพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 79 ขนาดไฟล์: ID: #280
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความหวังสุดท้ายของโลก
นักประพันธ์: ริชาร์ด ดับบลิว ดีฮาน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ความหวังครั้งสุดท้ายของโลก ถ้ามนุษย์ขาดอาหาร จะตายภายใน 40-60 วัน ถ้าขาดน้ำ จะตายภายใน 7-10 วัน ถ้าหากขาดลมหายใจ จะตายภายในไม่กี่นาที แต่ถ้าหากมนุษย์ขาดความหวังจะตายภายในวินาทีนั้นเอง หนังสือเล่มนี้จะทำให้มนุษย์มีความหวังอย่างแท้จริงโดยการเผชิญกับโลกนี้อย่างมีความหวัง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 44 ขนาดไฟล์: ID: #8128
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีดำเนินชีวิตคริสเตียนสำหรับหนุ่มสาว
พระคัมภีร์: สดุดี 119; ปัญญาจารย์ 11; เพลงคร่ำครวญ 3; 1 ทิโมธี 4; ทิตัส 2
นักประพันธ์: ริชาร์ดสัน เอช.ดับเบิลยู
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เพื่อสั่งสอนและเป็นแนวทางของคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะ ตัวอย่างข้อพระธรรมดังกล่าวนี้ มีในพระคัมภีร์เดิมเช่น “คนหนุ่ม ทำไฉนจึงจะได้ชำระทางประพฤติของตนให้บริสุทธิ์ ให้ระวังในทางประพฤติของตนให้บริสุทธิ์ ให้ระวังในทางประพฤติตามพระดำรัสของพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #62
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บทเพลงผู้เลี้ยงแกะ
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17; สดุดี 23
นักประพันธ์: รูธ พี. โอเวอร์ โอสเซ่อร์
ผู้พิมพ์: คณะเผยแพร่คริสต์ศาสนาแก่เยาวชน
เรื่องย่อ: เรื่องบทเพลงผู้เลี้ยงแกะเป็นเรื่องราวของเด็กเลี้ยงแกะชื่อดาวิดพระเจ้าใช้เขาในพระราชกิจของพระองค์จนกระทั่งเขาได้เป็นกษัตริย์ดาวิด
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 48 ขนาดไฟล์: ID: #1856
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรท้องถิ่นแบบพระคัมภีร์ใหม่คืออะไร?
นักประพันธ์: โรเบิร์ต เจ ซาร์เจ้นท์
ผู้พิมพ์: Resources For Missions
เรื่องย่อ: เรื่องนี้เป็นการอธิบายทางศาสนศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าคริสตจักรท้องถิ่นแบบพระคัมภีร์ใหม่คืออะไร? ซึ่งเป็นคำอธิบายที่ง่ายๆ จากพระคัมภีร์เกี่ยวกับคริสตจักรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นกับคำว่าคริสตจักร
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 38 ขนาดไฟล์: ID: #6858
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กิตติคุณมาระโก แบบสำหรับครูสอน
พระคัมภีร์: มาระโก 1
นักประพันธ์: ลอเรน ส. แฮนนา
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้สอนเกี่ยวกับพระกิตติคุณของมาระโก เริ่มตั้งแต่ยังเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และภารกิจต่าง ๆ ในการรับใช้พระเจ้า ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเขียนกิตติคุณเล่มนี้เพื่อสมาชิกคริสเตียนที่ได้มาอ่านจะได้ความรู้เพิ่มเติมและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 87 ขนาดไฟล์: ID: #1843
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สุข แม้ว่าสมรส
นักประพันธ์: ลาเฮย์ ทิม
ผู้พิมพ์: Tyndale House Publishers
เรื่องย่อ: ทุกครอบครัวปรารถนาความสุข และหลายครอบครัวหาความสุขโดยการอ่านหนังสือ โดยขอคำปรึกษาและเข้าสัมนา ฉะนั้นวิชาหนึ่งที่โรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์ แบ็บติสต์ กำลังสอนอยู่ คือวิชาชีวิตครอบครัว หนังสือเล่มนี้มาจาก “How to be happy though married” เขียนโดยTim Lahaye
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 38 ขนาดไฟล์: ID: #1080
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จุดยืนคริสตชน
นักประพันธ์: ลิตเติ้ล พอล
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เพื่อจะเสริมสร้างความเชื่อของคริสตชนให้มีความแข็งแกร่งประดุจหินผา จะมิหวั่นไหวเมื่อต้องเผชิญกับความเห็นที่ผิด ๆ เพื่อจะพิสูจน์ให้ผู้ที่มิได้เชื่อพระเจ้าได้ประจักษ์แจ้งว่า ความเชื่อของคริสตชนนั้น ไม่ได้เป็นไปอย่างโง่งมงาย แต่มีพยานหลักฐานอย่างพร้อมมูล
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 133 ขนาดไฟล์: ID: #164
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตหลังจากความตาย
นักประพันธ์: ลินซีย์ กอร์ดอน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือชีวิตหลังจากความตายเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจความหมายของชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยได้อธิบายถึงการฟื้นขึ้นจากความตาย โดยอ้างอิงการพิสูจน์ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายเพื่อให้เรามีความรู้และมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในพระคัมภีร์เกี่ยวกับความตาย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 22 ขนาดไฟล์: ID: #5177
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เพราะรักด้วยพระคุณ
นักประพันธ์: วนิดา สุวัจฉราภินันท์
ผู้พิมพ์: สถาบันพระคริสตธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่องย่อ: หนังสือเรื่องเพราะรักด้วยพระคุณ เป็นคำพยานชีวิตของอาจารย์วนิดา สุวัจฉราภินันท์ กล่าวถึงประวัติชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การเรียน งานพันธกิจการรับใช้ในภาคอีสาน อาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระพรมากมายที่พระเจ้าได้ประทานให้กับอาจารย์ ซึ่งทำให้เห็นว่าพระเจ้าทรงใช้และอวยพรอย่างที่มนุษย์คาดคิดไม่ถึง.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 52 ขนาดไฟล์: ID: #6838
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จริยธรรมคริสเตียน
นักประพันธ์: วรรณภา เรืองเจริญสุข
ผู้พิมพ์: พระคริสตธรรมเชียงใหม่
เรื่องย่อ: แนวทางของหนังสือเล่มนี้เป็นการค้นคว้า อ้างอิง ศึกษา ความคิดเห็นของบรรดาผู้นำคริสเตียน จากนั้นจึงสรุปคำตอบและหลักการในการตัดสินใจ หนังสือนี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่หวังว่าจะช่วยคริสเตียนไทยในการเริ่มกระบวนการคิด และตัดสินใจตามมาตรฐานของพระคัมภีร์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 154 ขนาดไฟล์: ID: #8124
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เบ็นเฮอร์
นักประพันธ์: วอลเลซ ลิว
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือเรื่องเบ็นเฮอร์ฉบับนี้มิได้บรรจุรายละเอียดของฉบับเดิมทั้งหมด บางคนอาจประหลาดใจว่าทำไมเบ็นเฮอร์จึงเป็นคนที่คอยคิดจะแก้แค้นอยู่เสมอ แต่ควรจะระลึกว่าเบ็นเฮอร์ได้เข้าเป็นคริสเตียนเอาในตอนจบของเรื่องต่างหาก
หัวเรื่อง: นวนิยาย ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 144 ขนาดไฟล์: ID: #1868
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กฎฝ่ายวิญญาณจิต 4 ประการ
นักประพันธ์: วิลเลียม อาร์ ไบร้ท์
ผู้พิมพ์: องค์การแคมพัสครูเสดฟอร์ ไคร้ต์นานาชาติ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้สอนให้รู้ว่าจักรวาลมีกฎธรรมชาติ ควบคุมฉันใดความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าก็มีกฎฝ่ายวิญญาณจิต ควบคุมฉันนั้นด้วยเหตุที่มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป และถูกตัดขาดจากพระเจ้า ดังนั้นมนุษย์จึงไม่อาจรู้หรือรับเอาความรักของพระเจ้า และแผนการที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #86
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความอัศจรรย์ของการเนรมิตสร้าง
นักประพันธ์: วิลสัน วอลเตอร์ แอล.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การสนทนาระหว่าง ดร.ทอลบอท ประธานกรรมการแห่งสถานศึกษาพระคริสตธรรม และดร. วิลสัน ซึ่งเป็นนายแพทย์ผู้มีชื่อเสียง ทั้งเป็นนักวิทยาศาสตร์ และเป็นอาจารย์สอนพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์และทรงมีความรักต่อสิ่งที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้างขึ้นมา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 21 ขนาดไฟล์: ID: #1275
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความรอดเป็นสิ่งที่แน่นอน
นักประพันธ์: วิลสัน วาง
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ในปัจจุบันนี้ คริสเตียนต่างพากันให้ความสนใจต่อ “พระวิญญาณบริสุทธิ์” อย่างกว้างขวาง มีเหตุการณ์ต่าง ๆ บังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้ตรัสไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็นการเผยพระวจนะการพูดภาษาแปลก ๆ และการแปล การรักษาโรค อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 21 ขนาดไฟล์: ID: #9
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักการประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียน
นักประพันธ์: ศรี รุ่งเรืองวานิช
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือหลักการประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียนเล่มนี้ เพื่อจะได้ช่วยให้หลาย ๆ คน รู้จักวิธีการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า และ อธิบายพระวจนะของพระเจ้า ให้แก่ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ให้เข้าใจความจริงอย่างลึกซึ้ง
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 61 ขนาดไฟล์: ID: #1276
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข้อคิดแนวศาสนศาสตร์
นักประพันธ์: ศิโรจน์ โสรัจจกุล
ผู้พิมพ์: ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมมูลนิธิคริสตจักรวันเสาร์
เรื่องย่อ: คนไทยในยุค “กระบือเบอร์เกอร์” คำว่ากระบือคือคำไทยที่เป็นภาษาพื้นบ้าน เป็นคำที่ส่อให้เห็นถึงความเป็นไทยของคนไทย คำว่าเบอร์เกอร์ (BURGER) หมายถึงอิทธิพลจากโลกตะวันตกที่เข้ามาสู่ประเทศไทย คำว่าศาสนศาสตร์หมายถึงศาสตร์ของศาสนา หมายถึง logy (การศึกษา) ของ Theos (พระเจ้า) หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับรากฐานของ “การเป็น” (being) ของทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยเหตุนี้เอง ศาสนศาสตร์กระบือเบอร์เกอร์ไม่ได้หมายถึงสิ่งอื่นใด นอกจากการค้นคว้าที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า เกี่ยวกับ “การเป็น” ของคนไทยในยุคกระบือเบอร์เกอร์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #5200
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	สมนึก มนตรีเลิศรัศมี (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาจารย์ผู้ไร้ปริญญา
นักประพันธ์: สัมฤทธิ์ วงษ์สังข์
ผู้พิมพ์: แผนกชูชีพแหล่งประชาคมในเมืองฯ
เรื่องย่อ: เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตและการงานของ อาจารย์พ่วง อรรฆภิญญ์ Rev. Puang Akkapin ผู้ไม่เคยได้รับกลิ่นไอจากมหาวิทยาลัยเลย เรียนหนังสือด้วยกระดานชนวนและดินสอหิน แต่พระเจ้าก็ได้ทรงใช้ท่านเป็นผู้นำขั้นอัจฉริยะผู้หนึ่ง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 98 ขนาดไฟล์: ID: #1854
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แสงแห่งความหวังสำหรับผู้ป่วย
นักประพันธ์: อกิระ ฮาโตริ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้กำลังใจกับผู้ป่วย ผู้ที่กำลังเผชิญกับความเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บ ผู้ที่ตกอยู่ในความทรมาน ผู้ที่กำลังต่อสู้กับโรคภัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านมีกำลังใจมากขึ้นโดยนำเรื่องราวของบุคคลที่เคยเจ็บไข้มาเป็นพยานโดยผ่านการรักษาจากพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #123
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้า! ถ้าพระองค์มีจริง ขอให้...
นักประพันธ์: อรัญ ยูแบงค์
ผู้พิมพ์: Thai Christian Foundation
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ถึงพระราชกิจของพระเจ้าและคำพยานประสบการณ์ชีวิตของบุคคลต่างๆ ที่ได้รับการสัมผัสจากพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 271 ขนาดไฟล์: ID: #8264
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยอดสามี ศรีภรรยา
นักประพันธ์: อ่อนสี ลำภา
ผู้พิมพ์: คณะกรรมการเยาวชนคริสเตียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่องย่อ: เนื่องในวันที่ 14 มกราคม 1984 เป็นวันครบรอบ 10 ปี ที่คุณพ่อเขียน ลำภา ได้จากไปอยู่กับพระเจ้าข้าพเจ้าผู้เป็นภรรยาพร้อมลูกหลานทุกคน ด้วยความอาลัยรักและคิดถึงพระคุณความดีของท่านที่มีต่อครอบครัว ขณะเมื่อเราอยู่ร่วมกันในโลกนี้ถึง 30 ปี ท่านได้ทำหน้าที่ของผู้นำอย่างสมบูรณ์ วันนี้ 14 มราคม ซึ่งเป็นวันที่ท่านจากไป ข้าพเจ้าและลูก ๆ ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น เพื่อไว้อาลัย และระลึกถึงท่าน ข้าพเจ้าได้จัดทำหนังสือเล็ก ๆ เล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นของขวัญแด่พี่น้องที่มาร่วมเป็นเกียรติระลึกถึงพ่อเขียนวันนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ต้องการเป็นพ่อบ้าน แม่เรือนที่ดี
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 23 ขนาดไฟล์: ID: #5225
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักศิษยาภิบาล
นักประพันธ์: เอ็ช. โรเบิร์ต โคลส์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: งานสำคัญในคริสตจักรมีอย่างน้อยสองประการ คือ หนึ่ง ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้คนกลับใจบังเกิดใหม่ สอง สอนคนที่เชื่อแล้วให้เจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณจิต แล้วสนับสนุนเขาให้เป็นพยานแก่ผู้อื่น นี่คือหลักของศิษยาภิบาลที่ต้องดูแลคริสตจักร
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 100 ขนาดไฟล์: ID: #108
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเชื่อคริสตชนศตวรรษแรก
นักประพันธ์: เอฟ เอฟ บรูซ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: นักเขียนในคริสตวรรษที่สองเหล่านี้ได้พยายามชี้แจงให้เห็นว่า คริสตศาสนาไม่ได้เสนอให้คนกระด้างต่อบ้านเมือง หรือประพฤติตนให้ผิดศีลธรรม คริสตชนในศตวรรษแรกเป็นพยานโดยคำนึงถึงสถานการณ์แวดล้อม พระเจ้าทรงต้องการคนแบบนี้ในศตวรรษของเราเช่นกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 83 ขนาดไฟล์: ID: #85
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตมาสคืนสู่เบธเลเฮ็ม
นักประพันธ์: ฮันนี่เวล์ เบตตี้
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คริสตมาสคืนสู่เบธเลเฮ็มเป็นบทละครเวทีสำหรับใช้แสดงในวันคริสตมาสโดยมีการบรรยายในแต่ละฉากมีการวางตัวละคร การเตรียมการร้องเพลง เตรียมอุปกรณ์ฉาก ต่างๆ เพื่อความพร้อมในการแสดงความปรีดีในวันที่องค์พระเยซูคริสต์ประสูติ
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #65
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฉันทะภาระ ความรับผิดชอบของคริสเตียน
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 4; สดุดี 8; เฉลยธรรมบัญญัติ 8; มัทธิว 6; 2 โครินธ์ 9; ลูกา 19; ยากอบ 2; ยอห์น 14
นักประพันธ์: ฮิล โรนัลด์ ซี.
ผู้พิมพ์: คณะแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย แผนกบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คริสเตียนเราได้ยินคำว่า “ฉันทะภาระ”บ่อยๆ แต่บางครั้งเรารู้สึกสงสัยว่าคำนี้ จะหมายความว่าอะไร? เราเคยได้ยินว่าฉันทะภาระเป็นหน้าที่อันสำคัญของคริสเตียน ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าท่านจะแปลกใจมากเมื่อท่านเห็นความสำคัญของคำสอนนี้สำหรับผู้ที่อยากจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็ง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 56 ขนาดไฟล์: ID: #1122
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
นักประพันธ์: เฮนริชเซ็น วอลเทอร์ เอ.
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งในโลกนี้ “โดยอำนาจแห่งพระดำรัสของพระองค์” พระองค์ทรงรวบรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน “เพราะว่าในพระองค์ สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและแผ่นดิน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #1289
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: นิทานสัตว์เอเชีย
นักประพันธ์: เฮเล็น เอ็ม. แอนเดอร์สัน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เด็กมักจะเลียนแบบสัตว์ต่าง ๆ ฉะนั้นการผูกเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับสัตว์ จึงง่ายต่อการที่เด็กจะรับรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่พระเจ้าประทานให้ จงอธิษฐานเพื่อว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ทำให้เด็กเหล่านั้น หนังสือเล่มนี้เป็นนิทานสำหรับเด็กชาวเอเซียโดยเฉพาะเพราะเกี่ยวกับสัตว์เอเชีย
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 40 ขนาดไฟล์: ID: #7
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่มือการอธิษฐาน
นักประพันธ์: แฮสกิ้น โดโรธี ซี.
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้น เพื่อให้คริสเตียนทุกท่าน ทุกวัย ได้ทราบเกี่ยวกับการอธิษฐานว่าควรอธิษฐานอย่างไร เมื่อไร ที่ไหน และเพื่ออะไรบ้าง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 58 ขนาดไฟล์: ID: #224
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: Langham Preaching: purpose, methods, values
ผู้พิมพ์: Langham Partnership International
เรื่องย่อ: ประวัติการก่อตั้งของ Langham Partnership International (LPI) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองต่อเสียงเรียกร้องที่จะร่วมมือกันในคริสตจักรทั่วโลก เพื่อจะสนับสนุนนักเทศน์และนักสอนรุ่นใหม่โดยมีหลักและเหตุผล คือ เพื่อให้คริสตจักรของพระเจ้าเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ เพื่อให้คริสตจักรของพระเจ้าเติบโตโดยผ่านพระวจนะของพระเจ้า และเพื่อพระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงผู้คนโดยผ่านการเทศน์.
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 23 ขนาดไฟล์: ID: #7374
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเป็นสานุศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้ทรงมองหาผู้ที่จะอุทิศแต่เพียงเวลาว่างถวายพระองค์ พระองค์ทรงมองหาผู้ที่จะยกพระองค์ขึ้นเป็นเอกในชีวิตของเขา พระองค์ทรงมองหาผู้ที่ไม่นึกถึงตัวเอง แม้แต่พระเยซูเจ้าก็มิได้ทรงนึกถึงพระองค์เอง พระองค์ต้องการผู้ที่จะมาเป็นสานุศิษย์แท้ของพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 48 ขนาดไฟล์: ID: #1916
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตสมภพ
ผู้พิมพ์: สมาคมพระคริสตธรรมไทย
เรื่องย่อ: เป็นนิทานสำหรับผู้เชื่อเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเจ้า เพื่อให้คริสเตียนระลึกถึงวันคริสตมาส เพราะเป็นวันที่พระเจ้าบังเกิด
หัวเรื่อง: นวนิยาย ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #1862
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จดหมายสำหรับท่าน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เป็นการเขียนจดหมายฉบับที่มีค่าที่สุด จดหมายฉบับนี้ส่งถึงท่านโดยเฉพาะ จากต่างประเทศอันแสนไกล มาจากประเทศบรมสุขเกษมมาจากกรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ ถนนทอง บ้านของพระบิดาซึ่งเต็มไปด้วยคฤหาสน์หลายหลัง จดหมายฉบับนี้ คือ พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ นั่นเอง
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 40 ขนาดไฟล์: ID: #4
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสต์คือแสงสว่างของโลก
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: “พระคริสต์คือแสงสว่างของโลก” เพื่อเผยแพร่คำสอนของพระเจ้าสู่มวลชน เป็นเรื่องราวในพระธรรมปฐมกาลที่พระเจ้าทรงสร้างโลก การเกิดบาปขึ้นมาในโลก หากอยู่ที่ความซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ที่ทรงใช้เราให้เป็นภาชนะนำเอาพระพรของพระองค์ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างเกิดผล
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 34 ขนาดไฟล์: ID: #1932
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ภาคพายัพแสนไกล
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ดร.แดเนียล แมคกิลวารี ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2454 รวมอายุได้ 83 ปี ท่านผู้นี้เป็นชาวอเมริกันคนแรกที่เข้ามาอยู่ในเชียงใหม่ ดร. แมคกิลวารีไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อตำหนิติเตียนอย่างใด ตรงข้ามท่านเขียนเรื่องราวต่างๆ ขึ้นเพื่อชาวไทยที่ท่านเคยอยู่ร่วมด้วย โดยที่ท่านรักเขาและเขาก็รักท่านเช่นกัน
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 43 ขนาดไฟล์: ID: #1859
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สามสิบสามดวง
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องสามสิบสามดวงเป็นหนังสือเปรียบเทียบคำสอนจริยธรรมของพุทธศาสนาและคำสอนของคริสต์ศาสนา เพื่อให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างอันเป็นรากของทั้งสองศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องมนุษย์ นิสัยสันดานและจุดหมายของมนุษย์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #1848
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อารมาเกดโดน-สงครามโลกครั้งสุดท้าย
ผู้พิมพ์: พระคริสตธรรมกรุงเทพ
เรื่องย่อ: สงครามโลกครั้งสุดท้าย หรือ อารมาเกดโดน พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการเกิดสงครามโลกเปรียบเสมือนวันที่พระเจ้าจะกลับมาเพื่อกวาดล้างโลกนี้ในยุคสุดท้ายเพื่อลงโทษคนผิดบาป แต่ถ้าเรากลับใจเชื่อด้วยความจริงใจ พระเยซูคริสต์จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 13 ขนาดไฟล์: ID: #8
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เรื่องจริงจากประเทศต่าง ๆ
ผู้พิมพ์: คณะ โอเอ็มเอฟมิชชั่น
เรื่องย่อ: เรื่องจริงจากประเทศต่างๆ คือ บรรดาผู้ที่เชื่อในพระเยซูเจ้า ได้ยอมสละชีวิตและความสุขสบายของตนออกไปทั่วโลกประกาศกิตติคุณของพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ที่ได้รับการยกโทษและการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์สมควรกับสวรรค์ของพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #1844
Share