ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทความ (291)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	(9)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บันทึกความทรงจำของคุณจีนน์ แบลเลอร์โจ
นักประพันธ์: Bellerjeau, Jeanne
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้ เกี่ยวกับการบันทึกความทรงจำของคุณจีนน์ แบลเลอร์โจ ที่ได้มีโอกาสมาร่วมรับใช้ในพันธกิจของพระเจ้าในประเทศไทย ได้บรรยายถึงการทำงาน การก่อสร้างอาคารต่าง ๆ และหน้าที่ตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่ได้รับใช้พระเจ้า เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับคุณจีนน์ แบลเลอร์โจเป็นอย่างมาก
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2430
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อยู่กับความตาย
นักประพันธ์: Chiang, Mickey
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ชีวิตของมนุษย์ต้องเผชิญกับความตายทุกคน มนุษย์ไม่สามารถหลีกหนีได้ แต่อยู่ที่ใครจะยอมรับและพร้อมแค่ไหน สำหรับคริสเตียนการตายก็คือการที่เราจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าคือสวรรค์ได้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นความหวังของคริสเตียนทุกคน บทความนี้เพื่อที่เราจะเตรียมพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงช่วยเราให้รอด
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #5894
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จดหมายจากแคเรน
นักประพันธ์: Eubank, Karen A.
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในนี้กล่าวถึงจดหมายจากแคเรนที่เขียนให้เราเห็นถึงการสะท้อนหลายมุมภาพ มุมของผู้หญิง แคเรนเป็นมิชชันนารี ผู้นำพันธกิจแห่งการคืนดีและข่าวประเสริฐเรื่องความรอด ไปยังคนหลงหาย เธอเลือกจะไปในที่พระเจ้าใช้ให้เธอไป แทนการอยู่อย่างสุขสบายภายในเมือง ดังนั้นจดหมายของแคเรนยังสะท้อนภาพของผู้หญิงผู้เป็น แม่ เป็นครู เป็นพี่เลี้ยงของลูก เป็นภรรยาเป็นเพื่อนของสามี.
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6050
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ไม่ง่ายนักที่จะอธิษฐาน
นักประพันธ์: Hewry, J.Gardon
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เป็นการง่ายกว่าที่จะเป็นผู้กล่าวพระวจนะ, ผู้อาวุโส, ผู้ดูแลโบสถ์, ครูสอนรวีวารศึกษา, ผู้เยี่ยมเยียน, หรือคนงานหนุ่ม แต่การที่จะดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นชีวิตแห่งการอธิษฐานนั้นเป็นงานที่ยากเหตุผลก็คือ มารซาตานไม่ต้องการให้เราอธิษฐานเพราะว่าเวลาเดียวที่เราจะต่อสู้กับซาตานและงานของมันก็คือ เมื่อเราอธิษฐาน ดังนั้นซาตานจึงใช้ความพยายามอย่างสูงในการทำลายชีวิตแห่งการอธิษฐานของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3343
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สัญญาอธิษฐาน
นักประพันธ์: Utley, Paul
ผู้พิมพ์: TCCC
เรื่องย่อ: บทความนี้เป็นใบสัญญาอธิษฐาน เพื่อฝึกให้เราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในการที่จะเข้าสนิทอยู่ในพระเจ้าโดยผ่านการอธิษฐาน การวิงวอน เพื่อให้เราเป็น บุรุษและ สตรีแห่งการอธิษฐาน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5468
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลุมที่ผู้รับใช้พระเจ้าควรระวัง
นักประพันธ์: Zodhiates, Spiros
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บทความนี้เป็นข้อคิด ข้อเตือนใจสำหรับศิษยาภิบาล ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักในการปฏิบัติตนในการเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้นำ การวางตน การประพฤติ ท่าที ต่าง ๆ ความเหมาะสมเพื่อที่จะสามารถดำรงแหน่งศิษยาภิบาลที่ดีได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #2971
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คือคำว่าแม่
นักประพันธ์: กันยารัตน์ จีระแพทย์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: “แม่เป็นดั่งแม่น้ำเป็นผู้ที่ให้ความสงบร่มเย็นและมีท่วงที วาจาที่หล่อเลี้ยงจิตใจของลูก ๆ ยามลูกมีความทุกข์แม่จะปลอบโยนและทำให้ลูกคลายกังวล” คำว่าแม่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มหาศาล เพราะว่านอกจากแม่จะเป็นผู้ให้กำเนิดแล้ว แม่ยังต้องเป็นอีกหลาย ๆ อย่างแก่ลูก
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3638
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การประกาศกับเด็ก
นักประพันธ์: เก่งกิจ อิ่มเสมอ
ผู้พิมพ์: ธวัช เย็นใจ
เรื่องย่อ: การประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์กับเด็กเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน จนกระทั่งเป็นความยากในบางเรื่อง อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่จะมีส่วนในการอบรมสอนและประกาศเรื่องราวเหล่านี้ มี 4 ประการในการประกาศเรื่องพระเจ้าแก่เด็ก ๆ ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทความนี้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6795
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมแมคกิลวารีกับการสร้างผู้นำคริสตจักรไทย
นักประพันธ์: เกษณี ปิ่นทอง
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บรรยายเกี่ยวกับพระคริสตธรรมแมคกิลวารีกับการสร้างผู้นำคริสตจักรไทย โดยจะนำเสนอในด้านของการศึกษาและการประชุมของแมคกิลวารรีเพื่อแนวทางในที่ประชุมนั้นพัฒนาปรับปรุงคริสตจักรและรับใช้สังคมให้ดีขึ้น
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2314
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พันธกิจคริสตจักรไทยในสิงคโปร์
นักประพันธ์: เกียรติศักดิ์ รุ่งรวิวรรณ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องนี้ได้กล่าวถึงการทำพันธกิจของคริสตจักรไทยทรีนิตี้ ในประเทศสิงคโปร์ ประสบการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงภาพที่เกิดขึ้นกับงานพันธกิจที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรค การต่อสู้ในการรับใช้ในต่างแดน ทำให้เห็นถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่ถวายตัวเพื่อพระเจ้าจริงๆ.
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #6328
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การสื่อพระกิตติคุณด้วยการแสดง
นักประพันธ์: ขจร ใบนา
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การประกาศพระกิตติคุณมีวิธีการมากมาย โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้คนที่เราประกาศนั้นเข้าใจพระกิตติคุณดียิ่งขึ้น การสื่อพระกิตติคุณด้วยการแสดง เหตุผลคือเพื่อเห็นภาพชัดเจนที่ผู้สื่อต้องการสื่อพระกิตติคุณ ทำให้เข้าใจง่ายให้ความเพลิดเพลินมากกว่าการประกาศโดยไม่มีภาพ เป็นการรักษาและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย เช่นดนตรีไทย รำไทยและลิเก.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2983
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำพยานของอาจารย์หวัง จีนแผ่นดินใหญ่
นักประพันธ์: คนรักดี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้เป็นคำพยานของอาจารย์หวัง การรับใช้ในประเทศจีน การประกาศข่าวประเสริฐและแบ่งปันพระธรรมของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #6469
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 19 ฝน 19 หนาว:ประวัติชีวิตคริสตจักรบ้านส้ม เมืองน่าน
นักประพันธ์: คำมูล ชินวงศ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรบ้านส้มหรือคริสตจักรคุณานุคุณ เป็นคริสตจักรที่ได้รับการสถาปนาเป็นแห่งที่สอง ในจังหวัดน่าน จากจุดเริ่มต้นก่อตั้งชุมชนคริสเตียนจนมาเป็นคริสตจักรนั้น นับเวลาได้ 19 ปี (ค.ศ.1914-1933) ถ้าจะเปรียบเทียบกับชีวิตมนุษย์ก็คงเป็นวัยหนุ่มสาวที่กำลังเจริญเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 19 ปี
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #1998
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เครื่องบูชาโมทนาพระคุณ
นักประพันธ์: เครือวัลย์ เที่ยงธรรม
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เครื่องบูชาโมทนาพระคุณบ่งบอกถึงสถานการณ์เฉพาะอย่างหนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง คือการถวายบูชานี้เกิดขึ้นเองจากใจของบุคคลคนหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าของตน ด้วยวัตถุธรรมต่อหน้าสาธารณชน ที่พระองค์ได้ทรงช่วยให้เขารอดจากภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างเช่น ความเจ็บป่วย ปัญหา และแม้แต่ความตายการถวายบูชานี้เฉลิมฉลองการมีชีวิตอยู่ต่อไปของบุคคลนั้นว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทาน องค์ประกอบที่สำคัญในการถวายบูชาก็คือการยอมรับและยกย่องพระเจ้าด้วยความขอบพระคุณ
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3617
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	จันทร์แรม ชัยศรี (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กว่าจะมาเป็น “บีซีซี 150 ปี”
นักประพันธ์: จารีต องคะสุวรรณ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องกว่าจะมาเป็น “บีซีซี 150 ปี” 150 ปี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คือ 150 ปี ของการเปลี่ยนแปลงพัฒนา และสร้างสรรค์ ความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินงานที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ความรักสามัคคี และความเสียสละของคณะผู้ก่อตั้ง คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกฝ่ายทั้งในอดีต และปัจจุบัน
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2612
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พลังแห่งการเพิ่มพูนคริสตจักร
นักประพันธ์: จิรยุทธ วจนะถาวรชัย
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงพลังแห่งการเพิ่มพูนคริสตจักรโดยได้ยกตัวอย่างของคริสตจักรยังนัก ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้เห็นภาพการเติบโต การจัดการ บริหารคริสตจักรให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า สามารถหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณนับหมื่นดวงให้เติบโตทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเราจะได้เห็นคุณลักษณะพิเศษของคริสตจักรยังนักในบทความนี้.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3206
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	เจตน์ หลิน (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มอบไว้ในพระหัตถ์พระเจ้า
นักประพันธ์: เจอร์รี่ ไว้ท์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความตอนนี้เป็นคำพยานของเจอร์รี่ ไว้ท์ ที่พระเจ้าได้ทรงนำถึงแม้จะต้องเผชิญอุปสรรคนานับประการ พระเจ้าได้ทรงนำในสถานการณ์ต่าง ๆ พระเจ้าไม่เคยทำให้ผิดหวังในพระองค์พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาเสมอ ถ้าเราจริงใจ เชื่อฟังและติดตามพระเยซูคริสต์ให้เกียรติกับพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6730
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่ออธิษฐานรักษาโรคดูไร้ผล
นักประพันธ์: แจ็ค เฮย์ฟอร์ด
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อการแสวงหาชัยชนะของเรา ทำให้การมีส่วนในชัยชนะนิรันดร์แห่งความเชื่อของเราลดน้อยลง มันก็ถึงเวลาที่จะประเมินลำดับความสำคัญในความคิดของเราใหม่แล้ว อัครทูตเปาโลเขียนไว้ว่า “เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบัน ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลาย” (โรม 8:18) พระสัญญาถึงความชื่นชมยินดีในสวรรค์สมควรสำแดงถึงความสำเร็จในความเชื่อของเราและแผ่รัศมีเหนือคำถามที่ยังฝังลึกในใจของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3448
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตที่มอบถวายอย่างไม่มีเงื่อนไข ศจ.นพ.แดน บีช บรัดเลย์
นักประพันธ์: ชำนาญ แสงฉาย
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ชีวิตที่มอบถวายอย่างไม่มีเงื่อนไข ศาสนาจารย์ นพ.แดน บีช บรัดเลย์
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2902
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรที่1สำเหร่กับ 150 ปีแห่งความเชื่อศรัทธา
นักประพันธ์: ชีวิน มังกรพันธุ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้เป็นบทความเกี่ยวกับการสร้างคริสตจักรที่ 1 โดยมิชชันนารีจากต่างประเทศคณะของมิชชันนารีเพรสไบทีเรียน และได้สร้างโรงเรียน วิหารหลายแห่งเพื่อประกาศและเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย และได้บรรยายถึงผู้ร่วมสร้างคริสตจักรและระยะการดำรงตำแหน่งในคริสตจักรที่ 1 นี้ด้วย
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2377
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อผู้ชายกลายเป็นคุณพ่อ
พระคัมภีร์: มัทธิว 11; เฉลยธรรมบัญญัติ 28; โฮเชยา 4; มาลาคี 4
นักประพันธ์: ดอกไม้ วงษ์น้อย
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พระเจ้าเป็นผู้สร้างสถาบันครอบครัวฝ่ายโลกนี้ให้ขนานกันไปกับครอบครัวฝ่ายวิญญาณและพระองค์ได้แต่งตั้งให้คุณพ่อเป็นตัวแทนของพระองค์ในครอบครัว ไม่มีใครเคยเรียกพระเยซูว่าเป็นศีรษะของครอบครัว แต่พระองค์ทรงเป็นศีรษะของหัวหน้าครอบครัว ถ้าพระคริสต์ทรงเป็นหัวหน้า (ศีรษะ) ของคุณพ่ออย่างแท้จริงแล้ว พระองค์จะปกครองครอบครัวผ่านทางผู้นำของครอบครัวคือคุณพ่อ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3295
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ดุสิต ลาวพันธ์ (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พ่อ:ผู้นำครอบครัว เลี้ยงลูกให้ชนะ
พระคัมภีร์: สดุดี 23
นักประพันธ์: เดวี่ ติตัส
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การเป็นผู้นำที่ดีในครอบครัว หมายถึงการนำพาครอบครัวไปถึงจุดหมายที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์หรือแผนการสำหรับคนในครอบครัว เพราะถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้า สามารถนำคนทั้งโลกมาถึงพระเจ้าได้ แต่ไม่สามารถนำหรือดูแลครอบครัวของเราก็เท่ากับศูนย์ เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบที่พระเจ้าประทานให้กับเราก็คือครอบครัวของเราเอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 9 ขนาดไฟล์: ID: #3354
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ต้นไผ่ (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่ออธิษฐานกับพระเจ้า/คริสเตียนควรใช้สรรพนามแทนตัวเองอย่างไร
นักประพันธ์: ถนอม ชัยวงศ์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อคริสเตียนพูดกับพระเจ้า (อธิษฐาน) หรือพูดถึงพระเจ้าให้ผู้อื่นฟังเราควรใช้คำราชาศัพท์ เพราะจะทำให้ผู้ที่ฟังเกิดความสำนึกว่า พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ และน่าเคารพนับถือ ดังนั้นผมจึงใคร่ขอเสนอในที่นี้เสียเลยว่า เป็นไปได้ไหมที่เราจะเปลี่ยนคำสรรพนาม ที่ใช้เรียกตัวเองว่า “เรา” หรือ “เราทั้งหลาย” มาเป็น “ข้าพระองค์” หรือ “ข้าพระองค์ทั้งหลาย” เหมือนกับคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนใน มัทธิว 6:9-13
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3353
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ถนอม ปินตา (2)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	เถาธรรม (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หิรัญสมโภช โบสถ์สามแยก
นักประพันธ์: ทวีชัย เติมคุณานนท์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรสามแยก เริ่มต้นด้วยกลุ่มคริสตชนระดับครอบครัว ใช้ห้องหนึ่งในบ้านเป็นที่นมัสการ ต่อมาก็ใช้ห้องเรียน แล้วก็ขยายไปใช้อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน ซึ่งในวันปกติใช้เป็นที่รับประทานอาหารกลางวัน, ใช้เป็นที่ประชุมรวมของโรงเรียน และคืนวันศุกร์จะเป็นที่ประชุมอนุชน ทุกวันอาทิตย์ก็จะมีการนมัสการพระเจ้า ตามระเบียบการคล้ายกับคริสตจักรทั่ว ๆ ไป
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #1984
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มิชชั่นซีเอ็มโอ
นักประพันธ์: ทวีชัย เอื้ออริยกุล
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: มิชชั่นซีเอ็มโอ CMO เป็นมิชชันซึ่งสังกัดอยู่ในธรรมกิจภาคที่ 12 สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีการดำเนินการหลายประการ 1. การประกาศข่าวประเสริฐในชุมชนเมืองใหญ่ 2. การประกาศฯ แก่กลุ่มชาวเขา 3. การประกาศฯ แก่นักศึกษา 4. การอบรมสร้างสาวก 5. การอบรมผู้ที่ถวายตัวเป็นมิชชันนารี ก่อนที่จะส่งออกไปรับใช้พระเจ้า 6. การส่งมิชชันนารีไปยังประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย ซีเอ็มโอ (CMO) ไม่เพียงมีมิชันนารีซึ่งทำงานเต็มเวลาเท่านั้น แต่ยังมีทีมอาสาสมัครที่คอยให้การสนับสนุนและร่วมกับมิชชั่นนารีเหล่านั้นด้วย
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2361
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รัก...ที่จริงแท้ของพระคริสต์
พระคัมภีร์: เยเรมีย์ 31; 1 ยอห์น 4
นักประพันธ์: ทศพร เศรษฐพิศาล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความรักขององค์พระเยซูคริสต์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ความรักที่พระองค์ทรงสอนให้เราที่จะรักผู้อื่นตามอย่างที่ได้ปรากฎในพระคัมภีร์ เพื่อที่เราจะเป็นแบบอย่างให้กับชาวโลกที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ เพื่อที่ทุกคนที่ได้รู้จักรักที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6479
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์ (6)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา : พระองค์ทรงประสูติเพื่อท่าน
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: เทอร์เรล แทรรี่ แอล
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ให้เราพิจารณาถึงสิ่งที่ลูกาได้กล่าวถึงผลของการประสูติของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อบรรดาคนเลี้ยงแกะ ประสบการณ์อันสำคัญที่พวกเขาได้รับนั้นเป็นสิ่งที่เราจะได้รับด้วยเช่นกัน กล่าวคือประโยคที่ว่า “มาถึงท่าน” และ “เพื่อท่าน” ถูกย้ำกับพวกเขาหลายครั้งให้เราพิจารณาถึงการประสูติของพระเยซู “เพื่อท่าน” ในตอนสมัยที่บันทึกนั้นคืออะไรเพราะการประสูติของพระองค์นี้ก็มีมาเพื่อเราทั้งหลายในปัจจุบันด้วยเช่นกัน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #3292
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ธารพระพร
นักประพันธ์: ไท ดอนเทีย
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ธารพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรประเทศไทยโดยได้ส่งผู้รับใช้ของพระองค์ มิชชันนารีอเมริกันเข้ามาเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนชาวไทย
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3414
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (19)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดนตรีกับแฟชั่น พันธมิตรผู้ครอบงำวัยรุ่น
พระคัมภีร์: โรม 12
นักประพันธ์: ธนกร โสรณสุทธิ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ปัจจุบันแฟชั่นและดนตรีต่างก็มีอิทธิพลต่อกระบวนความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นอย่างสูง ซึ่งก็เป็นเช่นนี้มากันทุกยุคทุกสมัย คริสเตียน (ซึ่งรวมถึงวัยรุ่นด้วย) จำเป็นต้องแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนอย่างสูง เพราะพระเยซูทรงเลือกให้คุณเป็นประชากรของพระองค์ และพระองค์ทรงมีแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับคนของพระองค์ซึ่งต่างจาก โลก เพื่อคุณจะได้เป็นเกลือ และ แสงสว่าง เพื่อช่วยโลกให้รู้จัก พระผู้ไถ่
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3605
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ธวัช เย็นใจ (9)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ธีระ เจนพิริยประยูร (2)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	นพลักษณ์ เคเบิ้ล (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าคืออันดับแรก
พระคัมภีร์: มัทธิว 22; มาระโก 12; กิจการ 4; กาลาเทีย 2; กิจการ 5; กิจการ 20
นักประพันธ์: นรินทร์ ชัยกาวิล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เมื่อเราเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์แล้ว สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตของเรา คือการให้ความสำคัญแด่พระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างและผู้ให้ชีวิตแก่เรา เราจึงมีสิทธิพิเศษเป็นบุตรของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ เมื่อเราตัดสินใจเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว ผู้ที่เราต้องให้ความสำคัญสูงสุด คือ พระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6133
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	นันทชัย มีชูธน (15)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	นำชัย อิศรากร (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาลัย...อาจารย์รีนา ดีเวสตร้า
นักประพันธ์: นิภา ทศพะรินทร์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ประวัติของอาจารย์รีนา ดีเวสตร้า อาจารย์ได้อาสาสมัครมาเป็นผู้บริหารและผู้สอนที่โรงเรียนนางพยาบาลโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และช่วยงานพันธกิจของพระเจ้าอย่างมากมายที่ประเทศไทย
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2184
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สตรีล้านนากับการศึกษาโรงเรียนแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่
นักประพันธ์: บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงสตรีล้านนากับการศึกษาโรงเรียนแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ ได้บรรยายเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงเรียนแห่งแรกขึ้นมาและครูคนแรกที่สอนหนังสือในสมัยนั้น พร้อมทั้งประวัติของโรงเรียน
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2318
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สตรีและมิชชันนารีคือชีวิตที่เป็นพร
นักประพันธ์: บรรจง ชมภูวงศ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: มิชชันนารีนั้น นับว่าเป็นผู้รับใช้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้นำข่าวประเสริฐมาสู่เราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บางท่านต้องเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง บ้างก็ถูกข่มเหง บ้างก็ต้องเผชิญอุปสรรคนานา แต่ไม่เคยย่อท้อ ชีวิตของสตรีและมิชชันนารีจึงล้นออกเป็นพร ความจริงแล้วพระพรของพระเจ้าที่ผ่านชีวิตของสตรีและมิชชันนารีมากมาย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2908
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บัวขาบ รองหานาม (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรนทีธรรม
นักประพันธ์: บุญทวี สิทธิวงค์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความบทนี้ได้ถึงการดำเนินงานของคริสตจักรนทีธรรมที่ทำเกี่ยวกับการหาอาชีพเสริมให้กับสมาชิกในคริสตจักร เพราะในปัจจุบันนี้อาชีพของสมาชิกส่วนมากไม่เป็นหลักเป็นแหล่งรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ทางคริสตจักรได้คิดโครงการเศรษฐกิจชุมชนขึ้น โดยเอาปัญหาหลักที่มีโดยสรุปแล้วมี 3 หลักใหญ่ๆ ตามที่บทความได้กล่าวไว้ ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย กลุ่มออมทรัพย์คริสตจักรนาทีธรรม กลุ่มร้านค้าสตรีคริสตจักรนาทีธรรม กลุ่มเสื่อกก (เสื่อไตหย่า) กลุ่มทำเกลือเสริมไอโอดิน กลุ่มเกษตรผสมผสาน (เช่นทำเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำสวนผัก) ซึ่งโครงการสุดท้ายยังอยู่ในช่วงดำเนินงาน
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2363
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตคริสเตียนต้องถวายทรัพย์
พระคัมภีร์: มาลาคี 3
นักประพันธ์: บุญมา หล้าปวงคำ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้เกี่ยวกับการถวายทรัพย์ของคริสเตียน ในการถวายทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญของคริสเตียนมาก เท่าที่ยากก็เพราะเราไม่รู้เหตุผลของการถวาย และบางคนอาจจะพูดว่า จะถวายไปทำไม และผู้ถวายทรัพย์นั้นจะได้อะไรเป็นผลตอบแทน แล้วทรัพย์ที่จะถวายนั้นจะเป็นทรัพย์อย่างไร การถวายทรัพย์ในส่วนพระบิดาของเราจะไม่เป็นภัยต่อคริสเตียนแต่อย่างไรเลย ถ้าทำจริงๆ จะได้รบผลดั่งพระเจ้าตรัสไว้.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6526
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การวางใจพระเจ้า
พระคัมภีร์: เยเรมีย์ 17
นักประพันธ์: เบญจมาส ถิระสาโรช
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: โครงร่างคำเทศนา:การวางใจพระเจ้า หัวข้อเรื่องคือการวางใจพระเจ้านำไปสู่พระพร ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เราต้องวางใจพระเจ้าในการดำเนินชีวิต แต่ละวันด้วย และเมื่อเราวางใจพระเจ้า เราจะได้รับพระพร
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 14 ขนาดไฟล์: ID: #5954
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ป.กีรติบดี (3)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ปฏิมา คงสืบชาติ (6)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะเลือกเงินหรือชีวิต
นักประพันธ์: ประกาย นนทวาสี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การดำเนินชีวิตที่เหมาะสมจึงต้องคิดถึงคุณค่าของชีวิตเป็นประเด็นหลัก เราจึงต้องแสวงหาสารัตตะของชีวิตเพราะชีวิตเราต้องกลับมาสู่ความเชื่อมโยงกับชุมชน ครอบครัวสังคม และโดยเฉพาะจิตวิญญาณ เรามิบังควรให้เงินเป็นจ้าวเหนือหัวเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #2907
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร
พระคัมภีร์: ฟีลิปปี 1
นักประพันธ์: ประชา ไทยวัชรามาศ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: คำกล่าวของท่านเปาโลนี้ ฟังดูแล้วกินใจ ท้าทายชีวิตของคนมาแล้วอย่างมากมาย ผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกประทับใจและรู้สึกกินใจมากที่ได้อ่านและท่องจำพระธรรมตอนนี้ และเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะมีความรู้สึกคล้าย ๆ กันแต่ผมก็พบอีกว่าในความเป็นจริงของชีวิตแล้วไม่ง่ายเลยที่จะทำให้เป็นจริงได้ในชีวิตประจำวัน ที่กล่าวมาเช่นนี้ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำได้ทุกอย่างเช่นที่อาจารย์เปาโลเคยทำ แต่อย่างน้อยผมก็หวังว่าเราจะมีแนวความคิด หรือทัศนะอยู่ในแนวเดียวกับความคิดนี้เพื่อพิสูจน์ชีวิตการเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3636
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การนมัสการพระเจ้าในครอบครัว
นักประพันธ์: ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการนมัสการพระเจ้าในครอบครัวว่าเป็นสิทธิของคริสเตียนที่จะรู้จักการนมัสการพระเจ้า ไม่ว่าทุกชาติทุกศาสนาก็จะเรียนรู้จักคำนี้ ดังนั้น ขอให้พระเจ้าช่วยเราให้เห็นความจริงในเรื่องนี้ว่า เครื่องบูชาหรือกิจกรรมอะไรก็ตามไม่ได้ดีไปกว่าเท่ากับการที่เรามานมัสการพระเจ้าให้สิ่งที่พระเจ้าสร้างทุกสิ่งนมัสการพระเจ้า ขอให้เราทั้งหลายมีการนมัสการพระเจ้าในบ้าน เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3301
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ที่ใดมีทุกข์ ที่นั่นมีรัก
นักประพันธ์: ประวิทย์ จุลรังสี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความทุกข์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา มนุษย์ทั่วไปมักคิดว่าถ้าที่ใดมีความรักที่นั่นก็จะมีความทุกข์แต่สำหรับผู้เชื่อที่ใดมีความทุกข์เกิดขึ้นที่นั่นเราจะได้เห็นถึงความรักของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5972
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ประสิทธิ์ พงศ์อุดม (10)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อสตรีเป็นผู้มีชัย
นักประพันธ์: เป็นศรี มณีโชติ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: สตรีทุกคนสามารถเป็นผู้มีชัยชนะได้ ท่านเป็นผู้ที่ถูกกำหนดให้มีชัยชนะ ท่านไม่ใช่ผู้แพ้ แต่เป็นผู้ได้รับการเลือกสรรแล้ว ความจริงก็คือท่านสามารถเลือกที่จะเป็นผู้ชนะ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #3553
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่ครองผู้รับใช้
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1; ปฐมกาล 2
นักประพันธ์: พงศ์ธร ชำรัมย์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของคู่ครอง คู่อุปถัมภ์ซึ่งหมายถึงผู้ร่วมงานหรือผู้ช่วยงานที่ดีตามลักษณะที่ปรากฎในพระคัมภีร์ เพราะพระเจ้าทรงอวยพรผู้รับใช้พระเจ้าผ่านทางคู่ครองของผู้รับใช้เพื่อที่จะเสริมสร้างและเกื้อหนุน ช่วยเหลือกันและมีส่วนในพันธกิจของพระเจ้า.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6345
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	พงษ์ ตนานนท์ (4)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	พอน เปี่ยมศรัทธา (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การวางแผน และการจัดกลุ่มย่อยในเมืองใหญ่
นักประพันธ์: พักตร์พริ้ง อัครสวาท
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ย้อนหลังไปประมาณ 24 ปี ในช่วงสงครามเวียดนาม ปี 1969 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน ที่บริเวณหน้าท้องฟ้าจำลอง ได้มีคริสตจักรเล็ก ๆ คริสตจักรหนึ่งเกิดขึ้นภายในบ้านเช่าของจ่าสิบเอกพิเศษ อาจารย์เออร์บาน วอง ทหารอเมริกันที่ประจำอยู่ในประเทศไทยในเวลานั้น จากนิมิตของ ศจ.ดร.โรเบิร์ต นิชิโมโตะ หรือที่หลายคนคุ้นเคยกันในนามอาจารย์บ๊อบบี้ ผู้เล็งเห็นความต้องการของคริสตจักรไทยในเวลานั้น ว่ายังขาดความเชื่อในเรื่องพระวิญญาณ จึงได้รวบรวมผู้ที่เชื่อในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาร่วมนมัสการและสามัคคีธรรมกัน
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #3290
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซู พระเจ้านักจิตวิทยา
พระคัมภีร์: ยอห์น 8
นักประพันธ์: พัชรี เตียจันทร์พันธ์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เกือบ 2,000 ปีมาแล้วที่พระเยซูคริสต์ทรงใช้ “คำพูดที่สุภาพถูกกาลเทศะ คู่กับภาษาท่าทางที่สอดคล้องจริงใจ” เป็นอำนาจในการสั่งสอน ทั้งแก่ผู้ที่ถูกกล่าวโทษและกลุ่มคนที่คิดจะตลบหลังเล่นงานพระองค์ได้อย่างน่าทึ่งมาแล้ว อย่างนี้ถ้าจะขอเรียกว่า “พระเยซู...พระเจ้านักจิตวิทยาและราชาแห่งสันติ” คงไม่เกินจริง
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3330
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สามทศวรรษแห่งพระพร คริสตจักรแสงสว่าง
นักประพันธ์: พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บรรยายเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์ใหม่ คือคริสตจักรแสงสว่าง ได้บรรยายถึงประวัติความเป็นมาต่าง ๆ ในการสร้างโบสถ์ในแต่ละปี และบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงอาคาร การเพิ่มเติมและการจัดงานฉลองคริสตจักรที่ครบรอบได้ 25 ปี และมีการสถาปนาอาจารย์ต่าง ๆ เป็นศิษยาภิบาลดูแลสมาชิกในคริสตจักร
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2221
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แด่แม่ที่เป็นคริสเตียน
พระคัมภีร์: ฮีบรู 11
นักประพันธ์: ไพฑูรย์ หัตถมาศ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้สำหรับคุณแม่ทั้งหลายที่จะเลี้ยงดูลูกๆ ให้เติบโตในทางของพระเจ้า ปั้นลูกและสร้างลูกของท่านให้เป็นสาวกของพระองค์ และดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างแก่ลูก ให้ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ปกคลุมชีวิตของลูกๆ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6259
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	มาโนช แจ้งมุข (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ครอบครัวแห่งรัก
พระคัมภีร์: สุภาษิต 13; สดุดี 144; สุภาษิต 14; สุภาษิต 23
นักประพันธ์: โมเสส ประจันนวล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้กล่าวถึงการมีครอบครัวแห่งรัก ถ้ามีปัญหาหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่ดีภายในครอบครัวก็ควรจะยกโทษให้กันและกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ แล้วควรหันหน้าเข้าหากันเพื่อช่วยกันแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้น เหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงอยู่กับเราตลอดเวลา ดังคำที่ว่า เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็หามิได้.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6073
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ไม่ทราบ (21)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: "เราต้องการกันและกันในงานรับใช้..."
นักประพันธ์: ยุทธศักดิ์ ศิริกุล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องการกันและกันไม่อย่างนั้นงานไม่เสร็จแน่นอน เหมือนอย่างที่คนสี่คนหามคนง่อยเพื่อจะไปรักษาที่องค์พระเยซูแต่เมื่อไปถึงแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าผู้คนเต็มไปหมด จะช่วยกันหาทางเพื่อที่จะส่งคนง่อยไปให้พระองค์รักษา จึงตัดสินใจพาคนง่อยขึ้นไปชั้นดาดฟ้าแล้วหย่อนคนง่อยลงมาทั้งที่นอนตามช่องกระเบื้องตรงกลางหมู่คน ต่อหน้าพระพักตร์พระเยซูเมื่อพระองค์เห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่า บุรุษเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6059
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 30 ปี ซี.ซี.ไอ.
นักประพันธ์: รัตนกัลยา วงศ์ตระกูลเล็ก
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์เป็นรู้จักครั้งแรกในนาม “ลิเกพายัพ” และต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า ซี.ซี.ไอ.ม.พายัพทำพันธกิจด้านการประกาศ
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #2938
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	โรเบิร์ต นิชิโมโตะ (5)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จัดการเรื่องเงินอย่างมีทักษะ
นักประพันธ์: ลาร์รี่ เบอร์เก็ตต์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การจัดการการเงินเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจดูแลอย่างดี ต้องมีการเรียนรู้ทักษะบางอย่าง ลาร์รี่ เบอร์เก็ตต์ สละเวลาเพื่อช่วยคริสตชนให้ได้รับความรู้และทักษะในการจัดการกับรายได้ส่วนบุคคลเพื่อให้มีสันติสุข และสามารถเป็นพระพรแก่ผู้อื่นได้ ต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดงบประมาณ เครดิต และหนี้สินจากหนังสือเล่มล่าสุดของเขาที่ชื่อ “ตอบคำถามเรื่องการเงินของครอบครัวคุณ”
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3488
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โอกาสรอด 30%
นักประพันธ์: วรรณา ชานวิทิตกุล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความคำพยานของคุณวรรณา ชานวิทิตกุล เขียนเล่าเรื่องราวที่ตนเองเป็นโรคมะเร็ง แต่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่หรือตาย ก็เพื่อพระเจ้า ไม่มีความกังวลใด ๆ เพราะเชื่อว่ารอดจากบาปและความตาย มีชีวิตใหม่ในพระเจ้าแล้ว
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6643
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บาป-บริสุทธิ์ ตอน ตำหนิ
นักประพันธ์: วราภรณ์ เจริญสวัสดิ์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ถ้าท่านจำเป็นต้องติเตียนหรือว่ากล่าวตักเตือนผู้ใด ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนเสียก่อนว่า “ติเพื่อก่อ” หมายความว่ามีเจตนาจะติเพื่อสร้างสรรค์อยากให้ทั้งงานและคนพัฒนา อยากทำงานร่วมกับเขาไปนาน ๆ การตั้งเป้าหมายเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแน่นอน เพราะพระองค์มีพระประสงค์จะอวยพรหน้าที่การงานของท่านด้วย ไม่เพียงแต่งานรับใช้ในคริสตจักรเท่านั้นเพื่อมิให้ท่านพลาดไป ในเจตนาดี ๆ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3581
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ห้าสิบปีสตรีคริสเตียน
นักประพันธ์: วราภรณ์ ธาระวานิช
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องห้าสิบปีสตรีคริสเตียนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติการจัดตั้งสตรีคริสเตียนในสภาคริสตจักร และการประชุมในปี 1998 นี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการร่วมรับใช้ในพันธกิจของพระเจ้าของสตรีในสิ่ง ๆ ต่าง และได้มีการยกฐานะแผนกสตรีคริสเตียนให้เป็น "กองสตรีคริสเตียน" เป็นหน่วยงานประจำสภาคริสตจักรฯ มีเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มเวลา
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2298
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ถวายตัว
นักประพันธ์: วาระ มีชูธน
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: “การถวายตัว” วลีนี้ฟังดูแล้วเหมือนเป็นศัพท์สูง คนที่ไม่คุ้นเคยกับราชาศัพท์วลีนี้ก็อาจมีความเข้าใจผิดไป ส่วนตัวผมเองได้ยินและมีความคุ้นเคยกับราชาศัพท์วลีนี้เป็นอย่างดี ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผมเป็นศิษยาภิบาล (PK = Pastor’s Kid) จุดประสงค์ในการเขียนคอลัมน์นี้ไม่ใช่เพื่อการดลใจพี่น้องคริสเตียนให้ถวายตัวเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา หรือมาเป็นศิษยาภิบาลกันหมดแต่จุดประสงค์ของการเขียนคอลัมน์นี้เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่าทำไมวัยรุ่นคนนี้ถึงถวายตัวรับใช้พระเจ้า และการถวายตัวหมายความว่าอะไรกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3627
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สงครามอารมาเกดโดน
นักประพันธ์: วิเชียร วัฒกีเจริญ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: สงครามอารมาเกดโดนหรือสงครามศาสนา ระหว่างมารซาตานกับพระเจ้า สถานที่ทำสงครามจะเป็นเมืองเมกิดโด ปรากฏใน 2 พงษ์กษัตริย์ 9:27 พระธรรมตอนนี้ กล่าวถึงเมืองเมกิดโด ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเยรูซาเล็ม แม่น้ำจอร์แดน ทะเลตาย และจนถึงทะเลแดง เป็นสงครามโลกครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงเสด็จมาเป็นครั้งที่สอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #5900
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	วิทยา วุฒิไกรเกรียง (5)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การอธิษฐาน:การเป็นพยานและให้ชีวิต
พระคัมภีร์: 1 ทิโมธี 2
นักประพันธ์: วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอธิษฐาน วิธีการอธิษฐานที่เกิดผล การอธิษฐานเป็นพลังแห่งการดำเนินชีวิต คริสตชนไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีการอธิษฐาน เพราะการอธิษฐานเป็นการสนทนากับพระเจ้า ให้พระเจ้าที่จะสอนเราอธิษฐานมากยิ่งขึ้นและให้พระองค์ใช้เรามากยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #6470
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
นักประพันธ์: วิลเลี่ยม เจ โยเดอร์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวเรื่องคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ โดยเล่าถึงประวัติการก่อตั้งของคริสตธรรมแมคกิลวารี
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2511
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 120 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัยกับพันธกิจของพระเจ้า
นักประพันธ์: วิสสุดา กระแสชัย
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนดาราวิทยาลัย และการเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย นอกจากนั้นได้กล่าวถึงกิจการต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ปฏิบัติตลอดมาระยะเวลา 120 ปี ซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งความชื่นชมยินดี ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับใช้งานพันธกิจด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและในอนาคตโรงเรียนจะพัฒนาขึ้นในทุก ๆ ด้านตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2346
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทรงเป็นขึ้นแล้ว ข้อพิสูจน์สุดยอด
นักประพันธ์: วีรชัย โกแวร์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งการทรงเป็นขึ้นจากความตายเป็นเครื่องยืนยันถึงการที่พระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา เรื่องราวการฟื้นพระชนม์บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า และท่านจะรอดถ้าท่านเชื่อในพระนามของพระองค์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5902
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สตรีที่ประเสริฐ
พระคัมภีร์: สุภาษิต 31
นักประพันธ์: แว่นฟ้า
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์พูดถึงสตรีหลายตอนซึ่งในบทความเรื่องสตรีที่ประเสริฐนี้ได้กล่าวถึงสตรีที่ปรากฎในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 31:10-31เพื่อให้เราได้พิจารณาถึงสตรีที่พึงปรารถนา ที่จะเป็นภรรยาที่ดีและเป็นแม่ที่ประเสริฐนั้นควรเป็นเช่นไร สตรีควรจะปฏิบัติตามเพื่อให้ชีวิตมีคุณสมบัติครบถ้วนดังที่ปรากฎในพระคัมภีร์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #6701
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ระลึกถึง ศจ.จรัล อุประคำ
นักประพันธ์: ศรีพรรณ สิทธิพงศ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บันทึกประวัติการทำงาน ประวัติครอบครัว คุณงามความดีของศาสนาจารย์จรัล อุประคำ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #2162
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนจะจัดการกับเรื่องการเงินอย่างไร?
นักประพันธ์: ศิลเวช กาญจนมุกดา
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการดำเนินชีวิตของคริสเตียนที่จะต้องมีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการจัดการเรื่องเงินให้เหมาะสม ไม่ให้หลงไปเพราะโลภเงินทอง เพราะว่าความมั่งมีและทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่ใช่ความบาปถ้าเราเชื่อฟังและรักพระเจ้า พระเจ้าก็จะอวยพรให้มั่งคั่ง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6566
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำพยานของคุณลำยวน แสงสวรรค์
นักประพันธ์: สงคราม จันทรภาค
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำพยานบอกเล่าประสบการณ์ชีวิต เริ่มตั้งแต่การมาเชื่อพระเยซูคริสต์ การช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า ซึ่งเป็นคำพยานที่หนุนใจแก่พี่น้องคริสเตียนเป็นอย่างมาก.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6239
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การประกาศพระกิตติคุณ
นักประพันธ์: สมเกียรติ กิตติพงศ์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การจัดคริสต์มาส เป็นการประกาศพระกิตติคุณ ซึ่งทำให้เกิดผลดีหลายประการ คือ นำคนให้กลับใจรับเชื่อพระเจ้า เป็นการหว่านพระกิตติคุณให้คนที่ไม่รู้ได้รู้ได้เข้าใจ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความอิ่มใจให้แก่คริสตสมาชิก สร้างนิมิตให้แก่คริสเตียนในการประกาศพระกิตติคุณอย่างกว้างขวาง.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2977
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	สมเกียรติ วรรณศรี (4)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	สมชาย พรมไทยสงค์ (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การแนะนำอนุชนก่อนแต่งงาน
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1; มาระโก 10; ผู้วินิจฉัย 14; 2 โครินธ์ 6; 1 โครินธ์ 14; ปฐมกาล 2; ปฐมกาล 3; ปฐมกาล 24; ปฐมกาล 26
นักประพันธ์: สมชิต แจ้งไพร
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการแนะนำอนุชนก่อนแต่งงานไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงว่า ก่อนแต่งงานนั้นบุคคลที่จะแต่งงานด้วยจะต้องเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เหมือนกันและมีเชื้อสายเดียวกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาภายหลัง เพราะเมื่อเราแต่งงานแล้วจะทิ้งก็ไม่ได้ ต้องอยู่ด้วยกันตลอดทั้งชีวิต เพราะทั้งสองเป็นเนื้ออันเดียวกัน และอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตสมรสอย่างแท้จริง.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6280
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	สมนึก มนตรีเลิศรัศมี (8)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	สมพงค์ โพธิคม (5)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	สมพร ศิริกลการ (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำตอบเดียวของ "ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)"
นักประพันธ์: สมพิศ วิชญวิเชียร
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดทางอารมรณ์ เป็นสิ่งที่ผู้คนคิดว่าเป็นถนนนำสู่ความสำเร็จ แต่ตำราความฉลาดทางอารมณ์จะเริ่มต้นที่ให้รู้จักตัวเองก่อน มีความเชื่อมั่นในตัวเอง การฉลาดทางอารมณ์เป็นการฉลาดที่ไม่มีใครรัก ดังนั้นพระเยซู คือ คำตอบเดียว สำหรับผู้แสวงหา ความฉลาดทางอารมณ์ และตำรา ความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีประสิทธิภาพที่สุด สมบูรณ์ที่สุด จะพบในพระคริสตธรรมคัมภีร์.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6070
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เคล็ดลับในการรับพระพร
นักประพันธ์: สมศักดิ์ ชูสงฆ์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้เกี่ยวกับการรับพระพรแต่พญามารซาตานไม่ต้องการให้คริสเตียนได้มีโอกาสรับพระพรจากพระวจนะของพระเจ้า มันเพียรพยายามทุกวิถีทาง ที่จะให้เราเพิกเฉยละเลยต่อการอ่านพระคัมภีร์และการฟังเทศนา หรือการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าลองสังเกตดูซิว่า มีหลายครั้งทีเดียว ที่เราตั้งใจจะใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานแต่ก็มีเรื่องด่วนฉุกเฉินเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนั้น เป็นกิจการของมารที่ขัดขวางคนของพระเจ้ามิให้รับพระพร เมื่อเราไม่มีโอกาสได้รับพระวจนะเราก็จะแคระแกร็นฝ่ายจิตวิญญาณ.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6522
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำพยานชีวิต
นักประพันธ์: สมสกุล ป้องมงกุฎ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณสมสกุล ป้องมงกุฏ หลังจากที่เขาได้รับเชื่อพระเจ้า ชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก อีกทั้งคุณสมสกุล ป้องมงกุฏ ยังได้ชวนสมาชิกในบ้านหันมาเชื่อในพระเยซูคริสต์อีกด้วย คุณสมสกุลเชื่อว่าพลังอธิษฐานของเขากับกลุ่มแคร์ได้เปลี่ยนชีวิตของเขา พระเจ้ารักผม พระเจ้ารักโลก พระองค์จึงส่งพระเยซูคริสต์เจ้าลงมาตายแทนความผิดบาปของชาวโลกจริง ๆ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกผม ผมจะต้องทำหน้าที่คริสเตียนที่ดีต่อไป เพราะพระคุณความรักของพระองค์ที่มีต่อผม.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6284
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรช่างคำกับพันธกิจเด็กเร่ร่อนในเชียงใหม่
นักประพันธ์: สมาน ไชยสถาน
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บรรยายเกี่ยวกับคริสตจักรช่างคำกับพันธกิจเด็กเร่ร่อนเชียงใหม่และปัญหาของเด็กเร่ร่อนที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในบ้าน
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2204
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ศาสนศาสตร์ศึกษาที่แมคกิลวารี
นักประพันธ์: สะอาด ไชยวัณณ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1889 นับเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว และมีผู้สำเร็จการศึกษาจากแผนกต่าง ๆ ออกไปรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร สถาบัน หน่วยงานและภาคเป็นจำนวนกว่า 500 คน กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ และมีบางคนอยู่ต่างประเทศ
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2020
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	สันติวัน (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรที่เติบโต
นักประพันธ์: สำราญ หมอกชัย
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นภาพของการเจริญเติบโตของคริสตจักรโดยเริ่มต้นจากคริสตจักรยุคแรก
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2936
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	สิธยา คูหาเสน่ห์ (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พลิกบูมประวัติศาสตร์คริสตจักรที่ 5 สามัคคีธรรม
นักประพันธ์: สุเจตน์ ลายดี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พลิกบูมประวัติศาสตร์เรื่องราวของ คริสตจักรที่ 5 สามัคคีธรรมสังกัดภาคที่ 4 แพร่-อุตรดิตถ์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2049
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ที่ปรึกษาที่ดี
นักประพันธ์: สุณี จิระวิจิตรกุล
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนและเป็นผู้นำความรักของพระเจ้าไปสู่คนทั้งหลาย อย่ามองข้ามปัญหาของผู้อื่นแม้เรามองว่าปัญหาของเขาเล็กน้อยแต่อาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาก็ได้ควรใช้เวลาสังเกตบุคคลรอบข้าง สมาชิกที่โบสถ์ของเราสักหน่อย บางครั้งท่านอาจเป็นคนหนึ่งที่ได้ช่วยผู้นำระดับประเทศ (นายกรัฐมนตรี) หรือนักเทศน์ผู้ก้องโลกในอนาคตก็เป็นได้
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3480
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กว่าจะมาเป็น “บีซีซี 150 ปี”
นักประพันธ์: สุพัฒน์ ธัญญวิบูลย์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องกว่าจะมาเป็น “บีซีซี 150 ปี” 150 ปี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คือ 150 ปี ของการเปลี่ยนแปลงพัฒนา และสร้างสรรค์ ความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินงานที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ความรักสามัคคี และความเสียสละของคณะผู้ก่อตั้ง คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกฝ่ายทั้งในอดีต และปัจจุบัน
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2612
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน
พระคัมภีร์: มัทธิว 7
นักประพันธ์: สุภาพ เลพล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้สอนให้รู้จักการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างเพราะถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างไร ลูกหลานก็จะปฏิบัติตามนั้น เหมือนในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า ท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขา และอีกตอนหนึ่งกล่าวว่าต้นไม้ดี ย่อมให้แต่ผลดี ต้นไม้เลวย่อมให้แต่ผลเลว เพราะถ้าเราใช้ชีวิตที่ดีก็จะเกิดผลดี และจะเกิดผลมากในทางที่ดี
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5904
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตใหม่ในพระเจ้า
นักประพันธ์: สุมาลี จงศิริวิโรจน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อชีวิตบังเกิดใหม่ในพระเจ้า หัวที่เคยปวด สิ่งที่เคยทำร้ายข้าพเจ้าก็ไม่มีผลอีกต่อไป แต่กลับได้สิ่งที่ดีงาม...ความรู้สึกเหล่านี้ยากมากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ คงต้องให้ลองหลับตานิ่ง ๆ และสัมผัสถึงความปีติยินดีท่วมท้นเข้าในจิตใจเสมือนกับน้ำซึ่งค่อย ๆ ล้นค่อย ๆ ล้นและล้นแรงขึ้นตามลำดับจนพุ่งออกมาคือความมีสันติสุขเหลือขนาด สุดพรรณนาขณะนี้ข้าพเจ้าได้บังเกิดใหม่เป็นเวลา 16 เดือน เป็น 16 เดือนที่มีสันติสุขมากมายและสิ่งสำคัญคือการไปโบสถ์ ไม่ใช่เป็นแค่หน้าที่ของคริสเตียนเท่านั้น แต่กระทำด้วยความชื่นชมยินดี ด้วยใจกายมอบถวายต่อพระคริสต์จริง ๆ
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3574
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คิดฆ่าตัวตาย สัญญาณอันตรายในชีวิตคริสเตียน
นักประพันธ์: สุมาลี แซ่เตีย
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เรื่องการฆ่าตัวตายคงจะโทษว่าใครเป็นคนผิดแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ แต่ทุกฝ่ายควรร่วมกันรับผิดชอบ ทุกคนควรร่วมมือกันช่วยเหลือ ไม่ใช่ซ้ำเติม เพราะเราทุกคนต่างเป็นอวัยวะที่อยู่ในพระกายเดียวกัน เมื่ออวัยวะหนึ่งเจ็บ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3642
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรทุ่งโหมด
นักประพันธ์: สุรศักดิ์ ราชรักษ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งคริสตจักรทุ่งโหนดขึ้นมาโดยมีการกล่าวประวัติของบุคคลที่ได้ร่วมมือกันก่อนตั้งคริสเตียนและคริสตจักรขึ้นมา สาเหตุที่มีการแต่งตั้งคริสตจักรทุ่งโหนดขึ้นก็เพราะว่านายทัดนั้นเจ็บป่วยที่ข้อเท้าอักเสบแล้วมีบุคคลที่อยู่ในคริสตจักรมาแนะนำให้นายทัดกลับใจเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด หลังจากนั้นนายทัดก็มีอาการดีขึ้น จึงทำให้นายทัดเกิดความเคารพเชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์จึงคิดแต่งตั้งคริสตจักรขึ้นมาในหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อว่า "คริสตจักรทุ่งโหนด" จนนายทัดได้เสียชีวิตด้วยโรคชราภาพก็ยังมีผู้คนในคริสตจักรนั้นเป็นผู้ประสานงานต่อจากนายทัดเพื่อสร้างคริสตจักรทุ่งโหนดให้ดีกว่านี้
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2543
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเชื่อและวิธีแก้ปัญหาโดยสามีภรรยา
นักประพันธ์: โสภณ ชีวะธนรักษ์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความเชื่อกับวิธีการแก้ปัญหาในครอบครัวของอับราฮัม เราจะได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้ด้วยกันคือการรอคอยเวลาของพระเจ้าอย่ารีบร้อนตัดสินใจ เพราะพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ดีต่อเรา ให้เราเรียนรู้ที่จะรอคอยด้วยความอดทนจนถึงเวลาที่พระเจ้าจะทรงนำสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาและเรียนรู้ที่จะไม่ดิ้นรนทำอะไรเพื่อให้ตัวเองสบายใจ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #6589
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	หนอนตัวเล็ก (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนไทยกับพระมหาบัญชา
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: อนันต์ จอห์นสัน
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 28 ปรากฏพระมหาบัญชาที่ได้ร่างเค้าโครงพันธกิจของคริสตจักรในช่วงการเสด็จมาครั้งที่ 1 และ 2 ขององค์พระเยซูคริสต์ เราจะต้องสร้างสาวกในทุกเผ่าพันธุ์คือชนทุกกลุ่มในโลก ในช่วงเวลา 25 ปีที่ผ่านมา การประกาศพระกิตติคุณกับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นงานที่สำคัญที่สุดในพันธกิจโลก
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3641
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเป็นมาของธรรมนูญสภาคริสตจักรฯ
นักประพันธ์: อรพินธ์ จันทร์ตา
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญสภาคริสตจักรฯ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญคริสตจักรในสมัยก่อนเพราะรัฐธรรมนูญของคริสตจักรนั้นถือว่าเป็นมรดกหรือทรัพย์สินที่ที่การสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 9 ขนาดไฟล์: ID: #2089
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	อรอนงค์ เต็มพรเสถียร (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระสัญญาของพระเจ้า
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12
นักประพันธ์: อารีรัตน์ จันตระกูล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำพยานขอบคุณพระเจ้า พระเมตตาความรักของพระเจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาดูแล พระเจ้าทรงอุ้มชูมาตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษหลังจากที่ดิฉันรอดตายจากน้ำ พวกเราใส่ใจอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า เมื่อก่อนนี้อธิษฐานยังไม่เป็น ได้แต่ฟังย่าอธิษฐานบางทีก็ขอย่าอธิษฐานให้ ตั้งแต่นั้นมาดิฉันและน้องก็มีความเชื่อพระเจ้ามากขึ้นและใช้ชีวิตที่ผูกพันกับพระเจ้าตลอดมา.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6121
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ที่มา ที่เป็น และที่ไป
นักประพันธ์: อำนวย ทะพิงค์แก
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ที่มา ที่เป็นและที่ไป คำกล่าวของ ดร.อำนวย ทะพิงค์แกในพิธีนมัสการเพื่อฉลองครบรอบ 130 ปี โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.1996
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2067
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำพยานจากผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์คลื่นยักษ์สินามิถล่มภาคใต้
นักประพันธ์: อินทิรา ลาวัลย์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำพยานขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงปกป้องและสงวนชีวิต เพื่อให้มาเป็นพยานถึงความรักและการทรงสถิตอยู่ของพระองค์ เราอาจจะมองไม่เห็นว่าพระเจ้าอยู่ตรงไหนแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้น อยู่กับเราเสมอตลอดเวลา.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6031
Share

เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	อุดม ทรงกาญจน์ (4)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	อุบลวรรณ มีชูธน (13)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทำไมจึงควรมีการนมัสการในครอบครัว
นักประพันธ์: เอ. ดับเบิลยู. โทเซอร์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การนมัสการในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่ครอบครัวคริสตชนควรจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจและติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในชีวิตครอบครัว บทความนี้ได้ให้เหตุผลว่าทำไมควรที่จะมีการนมัสการในครอบครัว.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #6465
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประวัติเริ่มแรกประกาศพระกิตติคุณของหมอ และแหม่มคลาร์คในประเทศไทย
นักประพันธ์: โอภาส จันทรวงศ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: มิชชันนารีท่านหนึ่งคือ ศจ.เปอร์ซี คลาร์ค คนทั่วไปนิยมเรียกว่าหมอคลาร์ค คุณหมอคลาร์ค ซึ่งเป็นช่างไม้ และได้เรียนจบหลักสูตรพระคริสตธรรมและการตีพิมพ์ ได้รับการอบรมวิชาแพทย์ที่วิทยาลัยลิฟวิงสโตนในนครลอนดอน เดินทางมาสมทบช่วยเหลือในกิจการเผยแพร่พระกิตติคุณและมาถึงบ้านนครชุมน์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 1903 ขณะนั้นท่านมีอายุเพียง 24 ปี
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 13 ขนาดไฟล์: ID: #1949
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จอห์น ซง กับประเทศไทย
นักประพันธ์: เฮอร์เบิท อาร์. สวอนสัน
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ประวัติของ ดร.ซง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของคริสตจักรในประเทศไทย ดร.ซงเป็นตัวแทนจากพระกิตติคุณของคริสเตียนที่เป็นมนุษย์ปุถุชนจริง ๆ ความร้อนรนและความกระตือรือร้นทำให้เกิดผลดีและนำการฟื้นฟูมาสู่คริสตจักรต่าง ๆ ที่รอคอยการฟื้นฟูนั้นมานาน ท่านนำความเข้มแข็งมาสู่นิกายโปรเตสแตนต์ไทย.
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3207
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: "วัยรุ่นไม่วุ่นวาย..ถ้า.."
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกให้เชื่อฟังพระเจ้า ถ้าพ่อแม่ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ๆ เป็นคนที่รักพระเจ้า ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ ไม่เป็นคนที่เห็นแก่เงิน มีเวลาสำหรับครอบครัว มีเวลาสำหรับลูก ๆ เชื่อแน่ว่าวัยรุ่นไม่วุ่นวาย ถ้าพ่อแม่ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6510
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 150 ปี สวัสดีอรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ประวัติของโรงเรียนประดิษฐวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนชายก็ได้ร่วมกิจการกับโรงเรียนอรุณสตรีเป็นโรงเรียนสหศึกษาใช้นามว่า “โรงเรียนอรุณประดิษฐ” โดยสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นเจ้าของ เพื่อรับใช้พระเจ้าในพันธกิจด้านการศึกษา
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2052
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรธรรมประทีปเชียงใหม่
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรธรรมประทีป ทุกคนรู้จักในนามของชุมชนคริสเตียนหนองประทีป เป็นตระกูลคริสเตียนเก่าแก่ร่วม 100 ปี ตระกูลที่เก่าแก่ส่วนหนึ่งคือ ตระกูลแสงสุวรรณ อีกส่วนหนึ่งคือ ลูกหลาน ทายาทแห่งประวัติศาสตร์ความเชื่อ “น้อยสุริยะ” อีกส่วนหนึ่งคือตระกูลสุริยชัยพร อีกส่วนคือ ผู้อพยพถิ่นฐานจากจังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2016
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเครียด:หดหู่ใจ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อความเครียดเกิดมาก ๆ ขึ้นจะก่อให้เกิดความหดหู่ใจท้อแท้ หากถึงจุดนี้นับว่าเป็นเรื่องอันตรายมาก เพราะอาจจะทำลายชีวิตทั้งชีวิตของเราได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3556
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่ชีวิต
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องคู่ชีวิตเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกัน แต่สำหรับคริสเตียนแล้วปัญหาที่สำคัญที่สุดจะต้องเผชิญก็คือการเลือกสามี หรือภรรยาให้ถูกต้องและเหมาะสมจริง ๆ ไม่มีครั้งใดในชีวิตที่ท่านจะต้องรับคำแนะนำจากพระเจ้ามากเท่าครั้งนี้ เป็นการน่าเศร้าสลดใจสักเท่าใดที่หนุ่มสาวพากันตัดสินใจดำเนินชีวิตคู่กับคนที่มีทัศนะไม่ลงรอยกันในเรื่องสำคัญที่สุดคือศาสนา.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6511
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บ้านบูรภานิเวศน์ บ้านแห่งความหวัง
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บ้านบูรภานิเวศน์ บ้านแห่งความหวัง เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเรื้อนและผู้พิการสูงอายุ ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #2170
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พันธกิจและการดำเนินงานของสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพเป็นหน่วยงานของสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ทำพันธกิจในด้านการรักษาโรคเรื้อนมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 88 ปีแล้ว และได้ดำเนินพันธกิจเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเกี่ยวกับโรคเรื้อน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทุกรูปแบบ ทั้งในด้านการบำบัดรักษา และการสนับสนุนในด้านอาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยที่หายแล้วได้กลับสู่สังคมได้ พร้อมทั้งดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 9 ขนาดไฟล์: ID: #2073
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ระลึกถึงอาจารย์เจนเนท ซีเกิ้ล
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: อาจารย์เจนเนทได้ติดตามศาสนาจารย์ซีเกิ้ลโดยช่วยงานด้านพันธกิจคริสตจักรและได้ก่อตั้งโรงเรียนสัจจพิทยาเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐและเพื่อการศึกษาแก่ลูกหลานที่อยู่ในย่านบางรักและใกล้เคียง
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #2003
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แม่
พระคัมภีร์: ยอห์น 19
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: แม่เป็นแหล่งแห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่ แม่เป็นศิลาแกร่งรองหนุนชีวิตเรา แม่เป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ เป็นอาทิตย์ให้ความอบอุ่น และสายฝนรดหลั่งรินหมู่พฤกษา เสียงของแม่เป็นสำเนียงแรกที่ได้ยิน แม่เป็นดวงจันทร์ที่ปลุกกระตุ้นและเร้าชีวิต เป็นขลุ่ยผิวที่กำหนดท่วงทำนองของดนตรี เป็นท่วงทำนองที่ให้จังหวะแก่ชีวิต โดยร่างกายของแม่ ชีวิตหนึ่งถือกำเนิดและก่อร่างขึ้น และแม้ว่าชีวิตจะก่อกำเนิดแล้ว แต่ทว่าชีวิตก็ยังคงต้องพึ่งพิงอยู่กับอ้อมอกของผู้เป็นแม่ ซึ่งความผูกพันธ์นี้ยืนยงและคงทนยาวนานกว่าสิ่งใดก็ตามที่ผู้เป็นพ่อจะสามารถหยิบยื่นให้ได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3624
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ไม้กางเขนเปล่า ๆ
พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 18
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้บอกถึงการเคารพของแท่นบูชาของพระเจ้า เป็นสัญลักษณ์กางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์ถูกตรึง โดยแท่นบูชานั้นไม่ได้เป็นแท่นบูชาที่สวยงามอย่างใดเลยแต่เป็นแท่นบูชาที่มีแต่เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด น้ำเหลือง เศษเนื้อ เพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้มีอะไรมาปิดบังแท่นบูชาของพระองค์ ดังนั้นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใช้พระเจ้าทุกคน ยิ่งเราประกาศความจริงแห่งข่าวประเสริฐมากเท่าไร พระสิริของพระเจ้าก็ยิ่งสำแดงและปรากฏมากยิ่งขึ้นเท่านั้น.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6045
Share